Sisältöjulkaisija

null Ensimmäisenä logistiikka-alalla: Kuehne+Nagelin Net Zero Carbon -ohjelma

Olemme sitoutuneet tarjoamaan ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia toimitusketjuratkaisuja. Alan ensimmäisenä toimijana olemme asettaneet itsellemme kaksi tärkeää tavoitetta: Ensinnäkin, kompensoimme vuodesta 2020 lähtien suorat CO2-päästöt, joita ei voi välttää. Toiseksi, olemme päättäneet puuttua ennakoivasti kuljetuspalvelujen toimittajiemme – lehtoyhtiöiden sekä merirahti- ja maantiekuljetusyritysten – CO2-jalanjälkeen vuoteen 2030 mennessä.

Me yrityksenä ja kaikki työntekijämme toimimme Net Zero Carbon -ohjelmamme avulla CO2-päästöjä vastaan.

Tri Detlef Trefzger, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Tri Detlef Trefzger

Planeettamme hyvinvoiva tulevaisuus on välttämätöntä. Siihen on kiinnitettävä huomiota jo tänään, jotta voimme taata elinkelpoisen tulevaisuuden myös huomiselle.

Merten happamoituminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat voimakkaasti luonnon ekosysteemeihin ja uhkaavat elämäämme planeetallamme; meidän on muutettava suuntaa. Tiedämme, että logistiikka-alan osuus on noin 7 % maailman hiilidioksidipäästöistä. Alan johtavana toimijana olemme sitoutuneet pienentämään osuuttamme tästä prosenttiosuudesta Net Zero Carbon -ohjelmamme myötä.

Tärkeimmät tavoitteemme hiilineutraaliuden saavuttamiseksi:

  • Ylläpitää tehokasta hiilidioksidipäästöjen hallintaa kaikissa toiminnoissa.

  • Tarjota ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkaillemme.

  • Toimittaa ympäristökriteereihin perustuvia logistiikkapalveluita.

Tavoitteemme

Pyrimme vähentämään CO2-päästöjä kaikissa kuljetus- ja logistiikkapalveluissamme maailmanlaajuisesti. Meillä on kaksi päätavoitetta päämäärämme saavuttamiseksi:

  1. Olla täysin hiilineutraali suorassa vaikutuspiirissämme vuodesta 2020 alkaen (GHG-protokollan soveltamisalat 1 ja 2)

  2. Saavuttaa hiilineutraalius toimittajien ja asiakkaiden jalanjäljelle vuoteen 2030 mennessä (GHG-protokollan soveltamisala 3)

Oman CO2-neutraaliutemme lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vähentävät heidän toimitusketjujensa CO2-päästöjä. Tämä perustuu big dataan ja ennakoiviin analyyseihin sekä digitaalisiin alustoihin, jotka tukevat kestävämpien kuljetusreittien ja -muotojen valintaa.

 

Tukeaksemme kuljetusalan CO2-päästöjen vähentämistä olemme mukana seuraavissa aloitteissa:

Kuinka saavutamme kestävän kehityksen tavoitteet?

Polku kohti hiillineutraaliutta edellyttää näkyvyyttä, vähentämistä ja kompensointia.

NÄKYVYYS: Vihreämpien valintojen tekeminen vaatii parempaa tietoisuutta CO2-jalanjäljestämme toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Digitaalisten alustojemme avulla asiakkaamme voivat optimoida kuljetusreittejä ja valita palveluita, joilla on pienimmät CO2-päästöt, ja siten vähentää ympäristövaikutuksia. Tutustu hiilidioksidilaskuriimme tai seaexploreriin saadaksesi lisätietoja.

VÄHENTÄMINEN: Sitoumuksemme CO2-päästöjen vähentämiseen alkaa sisäisistä koulutusohjelmistamme, joilla ylläpidetään ja lisätään tiimiemme ympäristötietoisuutta. Siihen kuuluu myös uusiutuvan energian käyttöönotto sekä liikematkojen ja jätteiden vähentäminen.

KOMPENSOINTI: Pienennämme CO2-jalanjälkeämme sijoittamalla sertifioituihin luontoprojekteihin, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Hiilijalanjäljen kompensointi on tunnustettu mekanismi, jolla voidaan tasapainottaa kuljetuksen ne CO2-päästöt, jotka eivät ole vältettävissä. Tämä mekanismi on myös asiakkaidemme käytettävissä.

Lue lisää kompensoinnista sekä sertifioiduista luontoprojekteista, joihin investoimme. Uusimmat tiedotteet Net Zero Carbon -ohjelmastamme ovat luettavissa uutishuoneessamme. Tai soita meille 0201 611 611.

Olemme täällä auttaaksemme sinua

yleinen-yhteydenottolomake

Täytä lomake ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä