IMO 2020: kysymyksiä ja vastauksia

Uuden IMO 2020 -säännöksen voimaantulo lähestyy.                                                      Autamme sinua valmistautumaan.

1.1.2020 alkaen kaikkien merialusten tulee vähentää rikkidioksidipäästöjä 85 prosentilla. Tiedostamme, että IMO 2020 -säännös aiheuttaa suurta epätietoisuutta polttoainetuotteiden saatavuuteen ja hintoihin liittyen.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoja IMO 2020 -säännöksestä ja sen vaikutuksista. Voit keskustella myös Kuehne + Nagelin asiantuntijan kanssa lisää asiasta. 

Alla vastaamme useimmin kysyttyihin kysymyksiin, jotka koskevat uuden IMO 2020 -säännöksen toimeenpanoa. Antamamme arviot säännöksen vaikutuksista perustuvat tietoihin, joita olemme keränneet kesäkuuhun 2019 saakka. Päivitämme sivua säännöllisin väliajoin ja pidämme tiedot ajan tasalla.

Kun haluat keskustella merikuljetuksista ja IMO 2020 -vaikutuksista, ota meihin yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

IMO 2020 UKK - lataa ja lue tiivis tietopaketti

Mikä on IMO 2020?

Mikä ihmeen IMO 2020?

1.1.2020 alkaen valtamerialusten tulee vähentää rikkioksidipäästöjä 85 prosentilla. Säännökset ovat kansainvälisen meriliikenneorganisaation käsialaa (International Maritime Organisation - IMO) ja tavoitteena on pienentää rikkidioksidipäästöjä sekä suojella terveyttä ja elinympäristöämme. Jatkossa alusten polttoaineen rikkipitoisuus voi olla korkeintaan 0,5 prosenttia, verrattuna aiempaan 3,5 prosentin rajaan.

Mikä on IMO 2020:n laajuus?

Säännös tulee voimaan maailmanlaajuisesti ja koskee toimialoja, jotka käyttävät polttoaineita valtamerillä. Se vaikuttaa niin alusten operoijiin, polttoaineiden jalostajiin kuin maailmanlaajuisiin öljymarkkinoihin. ECA-alueilla (Environmental Control Areas) rajoitukset ovat vielä tiukemmat - rikkipitoisuuden määrä on rajoitettu vain 0,1 prosenttiin.

Miten varustamot ja laivan vuokraajat voivat noudattaa IMO 2020 -säännöstä?

Varustamoilla ja laivojen vuokraajilla on käytössään seuraavat vaihtoehdot IMO 2020 -rikkirajojen noudattamiseksi:

1. Rikkipesurin käyttö 

Voidaan käyttää rikkipesuria, jolla poistetaan epäpuhtauksia aluksen pakoputkistosta - näin alus voi yhä jatkaa rikkipitoisemman polttoaineen käyttöä. Tila- ja kapasiteettivaatimuksista johtuen rikkipesurien asentaminen on kuitenkin rajattua ja kallista, ja tämä ratkaisu myös lisää operointikuluja. On myös huomioitava, että rikkipitoisemman polttoaineen saatavuus ja hinnan muodostuminen on epävarmaa IMO 2020 -säännösten tultua voimaan.   

2. Vaihto ei-petroolipohjaiseen polttoaineeseen

Voidaan vaihtaa ei-petroolipohjaiseen polttoaineeseen, kuten nestemäiseen maakaasuun (LNG). Tämä ratkaisu on otettavissa käyttöön monissa uudemmissa aluksissa. Nestemäisen maakaasun haasteita ovat kuitenkin käytettävyys ja saatavuus. Asiantuntijat ennakoivat, että vuonna 2020 arviolta 250-500 alusta, tai korkeintaan 10-12 % koko maailman aluskannasta, on varustettu epäpuhtauksien puhdistusteknologialla tai vaihtoehtoisesti pystyy polttamaan nestemäistä maakaasua. [Lähde: Clarksons Research - Kesäkuu 2019].

3. Vaihto erittäin matalalarikkipitoiseen polttoaineeseen (VLSF / MGO)

Voidaan vaihtaa todella matalarikkipitoiseen polttoaineeseen tai MGO-polttoaineeseen. Tätä pidetään todennäköisimpänä ratkaisuna. On silti epävarmaa, mikä tulee muodostumaan kyseisen polttoaineen hintatasoksi ja yleiseksi saatavuudeksi, sekä tuleeko mahdollisesti polttoaineen meriliikennekäyttöön vielä muitakin tarkennuksia. Polttoaineteollisuuden on mukauduttava jalostamoiden ja jakelijoiden toimintaan, jotka todennäköisesti tulevat lisäämään kaikki uudet kulunsa markkinahintoihin.

Kuehne + Nagel seuraa alusten siirtymistä IMO 2020 -säännökseen. Kun haluat keskustella kuljetusten ympäristövaikutuksista, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kuka kontrolloi IMO 2020 -säännöksen toimeenpanoa?

Kyseisen maan satamavaltiotarkastus (PSC) on vastuussa IMO 2020 -säännöksen toimeenpanosta ja seurannasta. He käyvät läpi lokikirjoja sekä käyttävät apuna eri laitteita (mm. drooneja), joilla seurataan säännöksen noudattamista. 

Minkä rangaistuksen varustamo saa, jos se ei noudata IMO 2020 -säännöstä?

Tuomiovallasta riippuen rangaistus voi olla korkeat sakot, aluksen pysäyttäminen tai jopa kapteenin vangitseminen.

Mitkä ovat vaikutukset ja riskit?

Vuoden 2020 alussa voimaan tuleva IMO 2020 -säännös on aiheuttanut suurta epävarmuutta koskien polttoainetuotteiden saatavuutta ja hintaa. Tällä hetkellä ei ole mahdollista arvioida tarkkoja hintoja IMO 2020 -vaikutteisille polttoaineille, sillä hintatasoon vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä ovat mm. geopolititiset seikat, kuten rajoitteet ja sota, OPEC-toimenpiteet (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ja yleinen öljyn maailmanlaajuinen kysyntä. IMO 2020 -säädöksellä tulee olemaan myös merkittävä vaikutus polttoaineiden hintojen maailmanlaajuiseen volatiliteettiin.

Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin ennakoida, että IMO 2020 -säädöksen tullessa voimaan polttoaineen hintataso on nykyistä korkeampi. Lyhyemmän ja pidemmän aikavälin ennusteen mukaan bunkkerihinnat tulevat nousemaan arviolta US$180 ja US$400 välillä per TEU (sisältäen kaikki lisäkulut). Hintahaarukka on suuri, mutta tällä hetkellä tarkennusta ei voida tehdä yksityiskohtaisemmalla tasolla, sillä aiemmin mainituilla tekijöillä on suuri merkitys hinnan muodostumiseen.

Koska bunkkerihinnat tulevat joka tapauksessa nousemaan huomattavasti, vaikuttaa tämä polttoaineen hintojen ja volatiliteetin osalta jokaiseen yritykseen, jolla on merikuljetuksia. Turvatun energiasuunnitelman avulla (Secured Energy Plan) Kuehne + Nagel tarjoaa asiakkailleen riskienhallintatyökalun, jolla voidaan turvata bunkkerihinnat tietylle tasolle. Tarjoamme turvattua energiasuunnitelmaa asiakkaille, joiden vuosittainen kuljetusmäärä on keskimäärin 2 500 TEU. Ota yhteyttä Kuehne + Nagel -edustajaan ja kysy lisää tästä palvelusta.

Miten Kuehne + Nagel tukee ja auttaa minua?

Missä asemassa Kuehne + Nagel on koskien IMO 2020 -säännöstä?

Meriteollisuuden on varauduttava tuleviin muutoksiin ja yhä matalampiin kuljetuspäästöihin. IMO 2020 -säännös varmistaa, että merikuljetukset pysyvät kaikkein ympäristöystävällisimpänä ja hiilineutraaleimpana kuljetusmuotoina edelleenkin. Kuehne + Nagel tukee muutosta ja toivottaa tervetulleiksi kaikki tavat edesauttaa ympäristön suojelua.

Jos hintaneuvottelut ovat jo alkaneet, pitääkö Kuehne + Nagel voimassa nämä hinnat?

Sopimusten oletusarvona on, että kaikki polttoainehinnat ovat muuttuvia kustannuksia, ja ne seuraavat esim. öljyn hinnan liikehdintää. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä siirrymme BAF-laskuissa IMO 2020 -säännöstä noudattaviin polttoaineisiin (VLSF/MGO). Nämä ovat tavallisesti kalliimpia kuin raskasöljy (HFO), jota käytämme nykyisissä laskelmissamme.

Kuinka Kuehne + Nagel tukee minua asiakkaana IMO 2020 -säädöksessä?

Kuehne + Nagelin perimmäinen tavoite on huolehtia asiakkaiden liiketoiminnasta parhaalla mahdollisella tavalla, ilman häiriötekijöitä ja kilpailukykyiseen hintaan. Tarjoamme ajantasaista tietoa, läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta - näin mahdollistamme reagoimisen mahdollisiin toimitusketjun häiriöihin. Asiantuntijamme tekevät kaikkensa ratkaistaakseen mahdolliset IMO 2020 -haasteet. Varmistamme täyden näkyvyyden polttoainekulutukseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin per TEU. Taloudellisten riskien vähentämiseksi tarjoamme turvatun energiasuunnitelman, joka suojaa polttoainehintojen volateliteetilta. Kysy lisätietoja omalta Kuehne + Nagel -yhteyshenkilöltäsi.

Mitkä ovat ympäristövaikutukset?

Mitä vaikutuksia IMO 2020 -säännöksellä on terveyteen ja ympäristöön?

Kansainvälisen merenkulkuorganisaation (IMO) tulevalla IMO 2020 -säännöksellä on isot tavoitteet: pyrkimyksenä on vähentää alusten rikkipäästöjä 77 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2025. Yleisenä tavoitteena on pienentää kuljetusten negatiivista vaikutusta terveyteen, vähentämällä rikkipäästöjä 68 prosentilla, erityisesti rannikkoalueilla Aasian ja Tyynenmeren alueilla, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

IMO 2020 -säännöksessä on huomioitava, että se keskittyy rikkipäästöjen, ei hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Rikkipäästöjen vähentämisellä ei siis ole suoraa vaikutusta ilmaston lämpenemiseen, mutta pienentyneet rikkipäästöt auttavat ehkäisemään happosateita ja taistelemaan merien happamoitumista vastaan.

Suurin etu tästä säännöksestä on ihmisten terveyteen: pienemmän rikkidioksidimäärän on ennakoitu vähentävän mm. astmaa, aivojen ja verenkiertoelinten sairauksia sekä keuhkosyöpää ja muita syöpäsairauksia. Kansainvälisen merenkulkuorganisaation (IMO) laskelmien mukaan säännöksen avulla voidaan estää yli 570,000 ennenaikaista kuolemaa vuosien 2020 ja 2025 välillä.

[Lähde: International Maritime Organisation - Kesäkuu 2019]

Minkä kokoinen yrityksemme ekologinen jalanjälki tulee olemaan?

Katso ylempi kysymys, "Mitä vaikutuksia IMO 2020 -säännöksellä on terveyteen ja ympäristöön?

Mitkä ovat hintavaikutukset?

Mikä on vaikutus rahtihintoihin ja toimintoihin?

Tämän hetkisten laskelmien mukaan hinnannousu tulee vaikuttamaan merkittävästi kuljetushintoihin. Korotuksia lienee nähtävissä jo vuoden 2019 kolmannen neljänneksen loppupuolella, vaikka IMO 2020 -säännös tulee voimaan vasta ensi vuoden alussa.

Tämän vuoksi pitkäaikaisissa sopimuksissa sekä konttiliikenteessä että osakuormissa käytetään BAF-hinnansopeutusmetodia (Bunker Adjustment Factor). Jotta rahtihintojen nousun ja volateliteetin riskit voitaisiin korvata, Kuehne + Nagel tarjoaa mahdollisuuden kiinteisiin polttoainehintoihin jopa kolme vuotta ennakkoon, turvatun energiasuunnitelman etukäteismaksun kautta. Tarjoamme turvattua energiasuunnitelmaa sopimusasiakkaillemme, joiden volyymi on noin 2500 TEU. Saat lisätietoja Kuehne + Nagel -edustajalta.

Milloin ja kuinka IMO 2020 -säännöksen lisäkustannuksia aletaan laskuttaa?

Vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä, kun ensimmäiset alukset alkavat käyttää puhtaampaa öljyä. Bunkkerimaksu (BUC) tulee siis tuolloin vaikuttamaan IMO 2020 -säännösten mukaisiin polttoaineisiin ja niiden hintoihin.

Tuleeko BAF-maksun ohella muita lisämaksuja?

Lisämaksuja ei ole tulossa, lukuun ottamatta yleistä polttoaineiden hinnannousua, jolla katetaan IMO-säännösten mukaiset vaatimukset. Kalliimmat polttoainekulut muodostuvat vähärikkisten polttoaineiden kulutuksesta. Valtamerikuljetuksissa energiakuluihin viitataan BAF-maksulla (Bunker Adjustment Factor).

Kuinka BAF-maksu lasketaan?

Rahtikulut lasketaan kaavalla, joka perustuu aiempaan hintojen kehitykseen (joko kuukausittain tai vuosineljänneksittäin):

POLTTOAINEHINTA PER TONNI x POLTTOAINEKULUTUS PER TEU (trade factor) = KELLUVA ENERGIAKULU

Polttoainekulutus per TEU on keskimääräinen polttoaineen kulutus kyseisellä reitillä, koskien muuttujia kuten kuljetusaika, polttoaineen tehokkuus, rajun sään puskuri ja myös meno- ja paluusuuntien epätasapaino.

Tarkennuksia määräyksiin

Onko nähtävissä trendi, miten varustamot vastaavat uuteen IMO 2020 -säännökseen?

Arvioidaan, että suurin osa varustamoista tulee käyttämään sellaisia polttoaineita (VLSF/MGO), jotka ovat linjassa IMO 2020 -säännökseen . Rikkipesureita tullaan asentamaan noin 10 -12 prosenttiin alusten kapasiteetista [Lähde: Clarksons Research -  Kesäkuu 2019], kun taas LNG -teknologia on yhä alkuvaiheessa.

Onko kuljetussopimuksessa hintaelementtejä, jotka riippuvat aluksen käyttämästä teknologiasta?

Ei, hintamme perustuvat kansainvälisesti saatavilla olevaan, IMO 2020 -säännösten mukaiseen polttoaineeseen (VLSF tai MGO).

Mikä on rikkipesuri?

Rikkipesuri on apuväline, jota käytetään poistamaan aluksen pakokaasuja sen päämoottorista pumppaamalla vettä sen hormin läpi. Rikki ja muut pienhiukkaset saadaan pestyä pois, mutta haasteeksi jää pienhiukkasia sisältävän pesuveden käsittely ja hävitys. Useat maat, kuten Singapore ja Kiina ovat asettaneet tiukkoja sääntöjä käytettäessä tietynlaisia rikkipesureita (Open Loop Scrubber). Lisäksi maat laskevat pesuvesijäämät myrkylliseksi jätteeksi, jolloin tämän teknologian käyttö tulee yhä kalliimmaksi.

Millaisia rikkipesureita on käytössä?

Nyrkkisääntönä rikkipesureita on kahta eri tyyppiä: toiset toimivat avoimessa ympäristössä pumpaten merivettä aluksen hormin läpi, ja toiset toimivat suljetussa ympäristössä, pitäen pesuveden aluksen sisällä. Pesuveden käsittely riippuu aluksen päämoottorin koosta ja voimasta. Tällä hetkellä erityisesti Open Loop -rikkipesurien ympäristövaikutukset ovat kiistanalaisia. Kuehne + Nagel seuraa kansainvälisten merialusten rikkipesurien käytön etenemistä ja IMO 2020 -säännösten toteutumista, sekä tiedottaa alan viimeisimmistä muutoksista.

Mitä vaikutuksia rikkipesurilla käytännössä on?

Rikkipesurit ovat väliaikaisia teknologisia ratkaisuja. Ainoastaan noin 10 - 12 prosentissa merialuksia on rikkipesuri, tai sellaisen asennusta suunnitellaan. [Lähde: Clarksons Research - Kesäkuu 2019]. Rikkipesurien ympäristövaikutukset ja tehokkuus satamissa ja rannikkoalueilla on yhä kyseenalaista ja herättää keskustelua.

Esimerkiksi Kiina ja Singapore ovat jo kieltäneet open-loop kaasunpesulaitteet sisävesistöjen satamissa ja ECA-rannikkoalueilla. Nykyisen tietämyksen mukaan on suositeltavaa käyttää nestemäistä maakaasua (LNG) rikkipesureissa, kun halutaan vähentää rikin määrää.

Voinko ostaa kuljetuksen LNG-alukselle tai alukselle, joka käyttää pelkästään kaasunpesulaitetta tai VLSF/MGO -polttoainetta?

Hintanäkökulmasta Kuehne + Nagel ei erittele, onko varustamo investoinut teknologiaan (esim. rikkipesuri) tai käyttääkö se puhtaampaa polttoainetta. Seuraamme kuitenkin jatkuvasti, kuinka käyttämämme merialukset noudattavat IMO 2020 -säännöstä, ja pidämme asiakkaamme ajan tasalla tilanteesta.

Mikä on LSF-maksu?

Määritellyillä ECA-alueilla (Environmental Control Areas (ECA) pohjoisessa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja tietyillä Aasian alueilla on käytettävä erityisen puhdasta polttoainetta, rikkipitoisuudeltaan korkeintaan 0,1 prosenttia. Tämä polttoaine on vieläkin arvokkaampaa ja hinnoittelu tehdään erikseen.

*LSF = Low Sulphur Surchage

Onko LSF-maksu rajoitettu Aasian sisäiseen käyttöön, vai koskeeko se muitakin reittejä?

LSF-maksu veloitetaan kaikkialla, missä edellytetään erityisen puhtaan polttoaineen käyttöä. Keskiössä ovat pohjoinen Eurooppa, Yhdysvallat ja tietyt Aasian alueet.

Voidaanko erityyppisiä polttoaineita sekoittaa samaan tankkiin?

Ei. Tankkien puhdistuksen jälkeen aluksen on siirryttävä pysyvästi puhtaampaan polttoaineeseen. Jos näin ei toimita, on tankki taas puhdistettava uudestaan, jolloin aiheutuu suuria lisäkuluja.

Muita mietityttäviä asioita

Jos jalostamoilla ei ole riittävästi kapasiteettia vähärikkisen öljyn tuotantoon, nostaako tämä edelleen hintoja?

On olemassa riski, että IMO 2020 -säännösten mukaista polttoainetta ei ole 1.1.2020 riittävästi saatavilla alueilla, joissa sitä tarvitaan. Tämä voi ainakin hetkittäisesti vaikuttaa hintoihin.

Voiko moottori vaurioitua virheellisestä polttoöljystä?

Kyllä. Jos polttoaine on sekoitettu sopimattomasti, muodostuu sakkaa, joka voi rikkoa aluksen päämoottorin. IMO 2020 -säännösten tullessa voimaan kuljetuspalveluissa voikin esiintyä heikosta polttoaineen laadusta tai saatavuudesta johtuvia häiriöitä.

Tuleeko isoille asiakkaille lisämaksuja? Entä jos kuljetusmääräni ovat vain vähäiset?

IMO 2020 -säännökset koskettavat jokaista kuljettajaa, riippumatta rahdin laadusta tai määrästä. Niin ikään polttoaineen kulutusarvoilla (trading factors / bunker adjustment factor BAF) on jokaiseen kuljettajaan yhtäläiset vaikutukset.

Kutistuvatko kuljetusalusten kapasiteetit?

Vain siinä tapauksessa, jos vetoisuutta joudutaan vähentämään teknisistä syistä, kuten kaasunpesulaitteen asennuksesta johtuen. Tällöinkin vaikutus kuljetuskapasiteettiin on vain vähäinen.

Tuleeko transit-aikoihin pidennyksiä?

Tällä hetkellä tiedossamme ei ole muutoksia aikatauluihin. Joka tapauksessa viivästyksiin on varauduttava: sopivaa polttoainetta ei välttämättä ole riittävästi saatavilla, tai alus voi hidastaa kulkunopeuttaan kattaakseen osan kuluista, jotka syntyvät kalliimmasta IMO 2020 -säännöksen mukaisesta polttoaineesta.

Tuleeko olemaan siirtymäaika nykyiselle 3,5 %:n rikkipitoisuusrajalle?

Ei. Jokaisen meriliikenteessä olevan aluksen tulee noudattaa IMO 2020 -säännöstä alkaen tammikuun 1. päivä 2020.

Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijamme kanssa!

IMO 2020 UKK - lataa ja lue tiivis tietopakettimme