Konttien VGM-punnitusmääräys astui voimaan 1. heinäkuuta 2016

Merenkulkuala on viime vuosina kokenut onnettomuuksia, jotka ovat johtuneet väärinilmoitetuista konttipainoista. Lastin, ahtaajien, alusten sekä alusten henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi Kansainvälinen Merenkulkujärjestö, IMO, on päivittänyt Kansainvälistä SOLAS-yleissopimusta, jonka tarkoitus on taata ihmishengen turvallisuus merellä (Safety of Life at Sea; SOLAS).

Uuden vaatimuksen mukaan kontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (Verified Gross Mass eli VGM) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen sekä sataman terminaalin edustajalle ennen sen ahtaamista.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Klikkaa kartasta haluamaasi aluetta tutustuaksesi eri maiden SOLAS-käytäntöihin (Lähde: World Shipping Council).