Meille asiakkaidemme tyytyväisyys on erityisen lähellä sydäntä – siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä nettosuositteluindeksillä sekä kysymme asiakkailtamme, mitkä ovat palvelujemme tärkeimmät kehityskohteet suositteluhalukkuuden parantamiseksi. Kyselyistä saamamme palautteen pohjalta kehitämme palvelujamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme tarpeita.

Kyselyt suoritetaan yhteistyössä ulkopuolisen konsultointiyrityksen kanssa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 159 asiakastamme syys-marraskuun 2016 aikana.


Avoimissa asiakaspalautteissa kiitosta sai henkilökohtainen asiakaspalvelumme, joka on ystävällistä ja joustavaa. Kyselyihin vastataan nopeasti ja muutoksista ilmoitetaan proaktiivisesti. Lisäksi sähköiset työkalumme, kuten KN Login ja KN FreightNet, saivat kiitosta toimivuudestaan sekä helppokäyttöisyydestään.

Avoimissa palautteissa pyysimme myös kehitysehdotuksia, joista jokaisen käsittelemme mahdollisimman pian.

Nettosuositteluindeksi on maailmanlaajuisesti käytössä oleva menetelmä, jolla seurataan asiakasuskollisuutta ja uskollisuuden vaikutusta liiketoiminnan tulokseen. Tutkimus perustuu kysymykseen valmiudesta suositella tutkimuksen kohteena olevaa yritystä. NSI-luku saadaan vähentämällä Arvostelijoiden (arvosanat 0-6) prosentuaalinen osuus Suosittelijoiden (arvosanat 9-10) prosentuaalisesta osuudesta. Arvosteluasteikko on kokonaisuudessaan 1-10, mutta neutraaleja arvosanoja (7-8) ei huomioida laskennassa.