Tullaukset Brexitin jälkeen - näin teet siitä helpompaa

Britannia erosi EU:sta tammi-helmikuun 2020 taitteessa. Helmikuun 1. päivä alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Siirtymäkauden aikana jatketaan nykyisillä säännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU-jäsen. Vuoden 2020 aikana Britannia ja EU neuvottelevat tulevasta suhteesta. Jatkossa Britannian kanssa kauppaa tekevien yritysten on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat  kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia.

Suomen Tullin antamaan ajankohtaiseen tilanteeseen voit tutustua täältä.

Olemme luoneet ainutlaatuisen ja automatisoidun digiratkaisun, jonka avulla voit välttää tarpeettomia viivästyksiä, häiriöitä rajalla tai haitallisia toimituksia. Näin tulliselvityksestä tulee saumaton prosessi.

UK:n ja EU:n väliset tullaukset tulevat pakollisiksi 

Kuehne + Nagel toimii Britannian hallituksen rajat ylittävän logistiikan työryhmän luotettavana neuvonantaja, helpottaen ja tukien kaupankäyntiä. Näin ollen meillä on erinomaiset mahdollisuudet ottaa haltuun tulliselvitykset Britanniasta ja Britanniaan, myös sopimuksettoman brexitin toteutuessa. 

Tämä tilanne vaatii myös sinulta huolellista valmistautumista, jotta tuotteet saadaan viiveittä perille myös jatkossa. 

Border crossing between the United Kingdom and the European Union

 

Automatisoitu tullausratkaisumme huomioi säännökset

Tulliselvitysten tekeminen voi olla haastavaa. Tiedonkeruun sujuvoittamiseksi ja tuotteiden saumattoman kuljettamisen helpottamiseksi olemme kehittäneet yksinkertaisen automatisoidun tulliratkaisun. Se käsittelee digitaalisesti vientitiedot viejältä ja kerää tuontitiedot tuojalta. Tulliratkaisu yhdistää tiedot ja luo sekä vienti- että tuonti-ilmoitukset, jotka vastaavat  niin Britannian kuin EU: n vaatimuksia.

Selkeää ja suoraviivaista, jotta voit keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Lisäksi tulliratkaisu kattaa muut tiedonkeruun vaatimukset, jotka saattavat olla tarpeen siirtymäkauden lopussa, kuten turvallisuusmääräykset jokaiselle Britanniaan suuntautuvalle ja sieltä tulevalle lähetykselle.

Haluatko valmistautua tulliselvityksiin?

 

Tee tullauksesta saumaton kokemus

Digitaalinen    

Minimaalisesti
manuaalista työtä.

Automatisoitu

Nopeuta
tulliselvitysprosessia.

Tarkka

Huomioi Brexitin
tullaussäännökset.

Kattava

Vähennä rajahäiriöiden riskiä.

Hoidamme Britannian tulliselvitykset Brexitin jälkeen. Nämä tiedot tarvitsemme sinulta:

 • VALTAKIRJA
  Valtuuttaaksesi Kuehne + Nagelin toimimaan edustajanasi tullauksissa, tarvitsemme valtakirjan (täytettävä vain kerran)
 • LÄHETTÄJÄN JA VASTAANOTTAJAN EORI-NUMEROT
  EORI-numero (The Economic Operators Registration and Identification) on vaatimus tuotteiden tullaukselle EU:n ja Britannian välillä
 • LASKUN NUMERO JA VALUUTTA
  Sisältyvät kauppalaskuun
 • TUOTTEIDEN TULLITARIFFINUMEROT (HS-KOODIT)
  Tuotteiden maailmanlaajuinen luokittelukoodi
 • TUOTEKUVAUKSET
  Tuotteiden tarkat kuvaukset
 • TUOTTEIDEN ARVO
  Tuotteiden rahallinen arvo ja valuutta, jotta voidaan laskea tullimaksut ja arvonlisävero
 • INCOTERMSIT
  Sovi liikekumppanisi kanssa toimitusehdoista (Incoterms), sillä ne määrittelevät, kuka on vastuussa tullauksista ja niihin liittyvistä kuluista.


Tärkeitä linkkejä ja tiedostoja