Tullaukset Brexitin jälkeen - näin teet siitä helpompaa

Britannia erosi EU:sta tammi-helmikuun 2020 taitteessa. Helmikuun 1. päivä alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Siirtymäkauden aikana jatketaan nykyisillä säännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU-jäsen. Vuoden 2020 aikana Britannia ja EU neuvottelevat tulevasta suhteesta. Jatkossa Britannian kanssa kauppaa tekevien yritysten on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat  kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia.

Suomen Tullin antamaan ajankohtaiseen tilanteeseen voit tutustua täältä.

Olemme luoneet ainutlaatuisen ja automatisoidun digiratkaisun, jonka avulla voit välttää tarpeettomia viivästyksiä, häiriöitä rajalla tai haitallisia toimituksia. Näin tulliselvityksestä tulee saumaton prosessi.

UK:n ja EU:n väliset tullaukset tulevat pakollisiksi 

Kuehne+Nagel toimii Britannian hallituksen rajat ylittävän logistiikan työryhmän luotettavana neuvonantaja, helpottaen ja tukien kaupankäyntiä. Näin ollen meillä on erinomaiset mahdollisuudet ottaa haltuun tulliselvitykset Britanniasta ja Britanniaan, myös sopimuksettoman brexitin toteutuessa. 

Tullimenettelyjen yksinkertaistamiseksi UK:n hallitus on ottanut käyttöön "vaiheittaisen lähestymistavan" UK:hon suuntautuvalle tuonnille. UK:n maahantuojilla on mahdollisuus viedä valvomattomia tavaroita ns. yksinkertaistetun tavaraliikenteen menettelyn kautta (CFSP), joka korvaa täydellisen raja-ilmoituksen tarpeen 30. kesäkuuta 2021 asti. Yritykset voivat myös hyödyntää lykättyä arvonlisäveromekanismia, jossa tuonnin arvonlisävero on vain laskettava, mutta ei maksettava UK:hon saapuessa.

Tämä tilanne vaatii myös sinulta huolellista valmistautumista, jotta tuotteet saadaan viiveittä perille myös jatkossa. 

Kuuntele Brexit-webinaarien tallenneita

Englanniksi järjestettävissä webinaarissamme olemme kertoneet Brexitin vaikuksista kansainvälisiin kuljetuksiin. Webinaareissamme olemme avanneet, kuinka voit varautua ensi vuoden alussa pakollisiksi tuleviin tulliselvityksiin UK:n ja EU:n välillä. Katso webinaaritallenteet täältä.

Border crossing between the United Kingdom and the European Union

 

Tee tullauksesta saumaton kokemus

Digitaalinen   

Minimaalisesti
manuaalista työtä tiimiltäsi.

Automatisoitu   

Nopeuta
vaivatta tulliselvitysprosessia.

Tarkka    

Huomioi tarkasti Brexitin
monet tullaussäännökset.

Kattava       

Vähennä monin tavoin rajahäiriöiden riskejä ja uhkia.

Tulliselvitysten tekeminen voi olla haastavaa. Tiedonkeruun helpottamiseksi ja lähetysten saumattomaan kuljettamiseen olemme kehittäneet yksinkertaisen automatisoidun tulliratkaisun. Se käsittelee digitaalisesti vientitiedot viejältä ja kerää tuontitiedot tuojalta. Tulliratkaisu yhdistää tiedot ja auttaa luomaan sekä vienti- että tuonti-ilmoitukset, jotka vastaavat  niin Britannian kuin Euroopan Unionin vaatimuksia.

Selkeää ja suoraviivaista, jotta voit keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Lisäksi tulliratkaisu kattaa muut tiedonkeruun vaatimukset, jotka saattavat olla tarpeen siirtymäkauden lopussa, kuten turvallisuusmääräykset jokaiselle Britanniaan suuntautuvalle ja sieltä tulevalle lähetykselle.

Haluatko valmistautua tulliselvityksiin?

Hoidamme Britannian tulliselvitykset Brexitin jälkeen. Nämä tiedot tarvitsemme sinulta:

 • VALTAKIRJA
  Valtuuttaaksesi Kuehne+Nagelin toimimaan edustajanasi tullauksissa, tarvitsemme valtakirjan (täytettävä vain kerran)
 • LÄHETTÄJÄN JA VASTAANOTTAJAN EORI-NUMEROT
  EORI-numero (The Economic Operators Registration and Identification) on vaatimus tuotteiden tullaukselle EU:n ja Britannian välillä
 • VIENTISELVITYS
  Jos lähettäjä luo vienti-ilmoituksen itsenäisesti, anna vienti-ilmoituksen MRN-numero (lisätään kuljetustilaukseen) ja luovuta viennin saateasiakirja kuljettajalle
 • KAUPPALASKU
  Sähköinen kopio laskusta Kuehne+Nagelille. Tullimaksut ja arvonlisävero lasketaan perustuen tuotteiden arvoon ja valuuttaan
 • TUOTTEIDEN TULLITARIFFINUMEROT (HS-KOODIT)
  Harmonisoidun järjestelmän tavaranimike
 • TUOTEKUVAUKSET
  Tuotteiden tarkat kuvaukset paikallisella kielellä. Lisäksi tarvitaan brutto-/nettopaino sekä pakkausnumero ja -tyyppi
 • TUOTTEIDEN ARVO
  Tuotteiden rahallinen arvo ja valuutta, jotta voidaan laskea tullimaksut ja arvonlisävero
 • UK:N TUONTIMENETTELY: TÄYSI SELVITYS TAI TUONNIN YKSINKERTAISTETTU MENETTELY
  Rajatoimintamalli kuvaa Britannian tuontivaihtoehtoja, jotka on vahvistettava ja aloitettava ennen EU-vientiä. Ilmoita meille käyttämäsi vaihtoehto
 • TOIMITUSEHDOT (INCOTERMS)
  Sovi liikekumppanisi kanssa toimitusehdoista (Incoterms), sillä ne määrittelevät, kuka on vastuussa tullauksista ja niihin liittyvistä kuluista.


Tärkeitä linkkejä ja tiedostoja