Incoterms® 2020

Incoterms® -toimituslausekokoelma määrittelee myyjän ja ostajan väliset vastuut, kulut ja riskit kansainvälisessä kaupassa. Kauppasopimuksen solmimisen jälkeen ostaja ja myyjä sopivat tavaran toimittamisesta, kattaen mm. toimittaminen ja toimituksen vastaanotto, kuljetussopimus, kustannusten jakautuminen, riskin siirtyminen, vienti- ja tuontiselvitys, toimitusasiakirjat, pakkaus, tarkastaminen ja tiedottaminen.

 

 

Kansainvälinen Kauppakamari (ICC) on julkaissut Incoterms® 2020 -toimituslausekokoelman, joka sisältää 11 toimituslauseketta. Incoterms® 2020 astuu voimaan 1.1.2020, jonka jälkeen kauppasopimuksissa tulee viitata Kansainvälisen kauppakamarin uusimpaan Incoterms® -toimituslausekekokoelmaan.

Incoterms® 2010 ja 2020 eroavaisuudet:

  • Incoterms® FCA-ehdolla (Free Carrier) osapuolet voivat sopia, että merirahdinkuljettaja antaa myyjälle laivauskonossementin, jota voidaan käyttää täydentävänä asiapaperina.
  • Kustannusten jakautuminen näkyy nyt keskitetysti jokaisen Incoterms®  -säännön A9/B9 -artikloissa.
  • CIP-ehdolla myyjä ottaa vakuutuksen, joka kattaa Institute Cargo Clause -lausekkeen A vähimmäisvakuuden ("All risk, subject to itemized exclusions").
  • CIF-ehdolla myyjä ottaa ottaa vakuutuksen, jolla on vähimmäisvakuutus Institute Cargo -rahtilausekkeessa C ("Number of listed risks, subject to itemized exclusions").
  • Incoterms® -toimituslausekkeiden FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded)  ja DDP (Delivered Duty Paid) mukaan myyjä tai ostaja voi paitsi sopia kuljetuksesta, myös järjestää kuljetuksen omia kuljetusvälineitä käyttäen. 
  • Incoterms® DAT (Delivered at Terminal) on muutettu toimituslausekkeeksi DPU  (Delivered at Place Unloaded). Tämä selventää sen, että määränpää voi olla mikä tahansa paikka, ei vain terminaali.
  • Turvallisuuteen liittyvät myyjän kuljetusvelvollisuudet ja kustannuksia koskevat vaatimukset on lisätty kunkin  Incoterms® -lausekkeen artiklaan A4.


Hyödyllistä tietoa lausekkeiden käytöstä

Incoterms® itsessään ei ole täydellinen toimituslauseke, vain osa sitä. Tässä yksi malli, kuinka rakennetta voi soveltaa: 

“[Valittu Incoterm® -toimituslauseke] [Nimetty satama, paikka tai muu kohde] Incoterms® 2020”

Esimerkki: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” tai “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“

Jos Incoterms® -toimituslausekkeen yhteydessä vuotta ei ole mainittu, pätee seuraava:
 Incoterms® 2010 -toimituslauseketta sovelletaan 31.12.2019 saakka.
 Incoterms® 2020 -toimituslauseketta sovelletaan 1.1.2020 alkaen. 

Jos viitataan johonkin muuhun vuoteen, esimerkiksi, Incoterms® 1980, tuolloin kyseiset toimitusehdot ovat käytössä.

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa?

Klikkaa tästä ja ota yhteyttä tai soita 0201 611 611

Huomio: Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) verkkosivulta löydät toimituslausekkeiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset, ICC:n omasta INCOTERMS®  2020 -julkaisusta. Tämä verkkosivu dokumentteineen on laadittu vain asiakkaidemme tiedottamista varten. Kun käytät Incoterms® 2020-toimituslausekkeita, viittaathan viralliseen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) tekstiin, josta löytyvät yksityiskohtaiset kuvaukset mm. oikeuksista ja vastuista ostajan ja myyjän välillä. (https://iccwbo.org).