Net Zero Carbon - Hiilineutraaleja kuljetuksia vuodesta 2020 eteenpäin

Asiakkaanamme saat meiltä ympäristöystävällisiä, kestäviä ja innovatiivisia kuljetusratkaisuja, jotka paitsi pienentävät yhteistä hiilijalanjälkeämme, auttavat myös sidosryhmiämme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. 

Meren happamoituminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat merkittävästi luonnon ekosysteemiin. Ilman toimenpiteitä planeettamme on uhattuna: tarvitsemme rohkeita toimenpiteitä ja yrityksiä, jotka ovat valmiita muuttumaan. Logistiikka-ala aiheuttaa seitsemän prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Alan johtavana toimijana olemme sitoutuneet maailmanlaajuisesti vähentämään  CO2-päästöjämme, jotta voimme mahdollistaa terveen planeetan myös tulevaisuuden sukupolville.

Net Zero Carbon on kunnianhimoinen, hiilijalanjälkeämme neutralisoiva ohjelma. Pääpiirteissään se sisältää seuraavat elementit:

  • Kattava CO2-päästöjen hallinta kaikessa tekemisessämme
  • Tarjoamme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita asiakkaillemme
  • Ympäristöasiat vaikuttavat myös logistiikkakumppaniemme valintaan


Tavoitteemme

Net Zero Carbon -ohjelman myötä tavoitteemme on vähentää logistiikan CO2-päästöjä maailmanlaajuisesti. Oman hiilineutraalisuutemme lisäksi tarjoamme ratkaisuja myös asiakkaidemme hiilijalanjäljen pienentämiseen. Keinoina käytämme big dataa ja ennustavaa analytiikkaa sekä erilaisia digitaalisia alustoja, joiden avulla voidaan valita vähäpäästöisemmät reitit ja kuljetusmuodot.

Hiilineutraaliksi omien päästöjen osalta vuonna 2020

Vuodesta 2020 alkaen toimintamme on maailmanlaajuisesti täysin hiilineutraalia niiden päästöjen osalta, jotka ovat suorassa vaikutusvallassamme*. (*Scopes 1 and 2 of the greenhouse gas emissions accounting set by the Greenhouse Gas Protocol Initiative - GHG Protocol). 

2030 mennessä: hiilineutraalius kattaa myös logistiikkakumppaneiden ja asiakkaiden jalanjäljen

Lisäksi tähtäimessämme on vähentää päästöjä myös logistiikkakumppaneidemme hiilijalanjäljen osalta: tarkastelussa ovat niin lentoyhtiöt, varustamot kuin rahtipalvelutkin. Suunnitelma on hahmoteltu Neutraalisuus 2030 -tiekartassa yhdessä asiakkaidemme kanssa. (*emissions included in scope 3 of the GHG Protocol)

Ensimmäisessä vaiheessa kappaletavarakuljetukset (LCL) ovat hiilineutraaleja 1.1.2020 alkaen. 

Voit vähentää tuotteidesi hiilijalanjälkeä valitsemalla esimerkiksi meren ja lennon yhdistelmäkuljetuksen, jossa optimoimme vähäpäästöisyyden sekä nopeuden tai rautatiekuljetuksen, joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto vähäisten päästöjen ansiosta. Tarjoamme myös trade lane- ja kuljetusmuotokohtaista CO2-raportointia, jonka avulla voit seurata omien kuljetustesi tuottamia päästöjä ja tehdä kuljetusvalintoja saamasi tiedon pohjalta. Yrityksellänne on myös mahdollisuus ostaa hiilijalanjäljen neutralisointipalvelua kauttamme. Kysy lisää omalta Kuehne + Nagel -yhteyshenkilöltäsi.

Ota yhteyttä ja keskustellaan, kuinka voimme auttaa yritystänne saavuttamaan omat ympäristötavoitteenne!

 
"Olemme kaikki vastuussa ympäristöstämme, ekosysteemistä ja ennen kaikkea ihmisistä  – niin liiketoiminnassa kuin yksityiselämässä.
Me yrityksenä sekä kaikki kollegamme ovat sitoutuneet Net Zero Carbon -ohjelmaan, jonka avulla vähennämme CO2-päästöjä sekä tarjoamme kestäviä ja innovatiivisia logistiikkaratkaisuja."

 

Dr. Detlef Trefzger, Chief Executive Officer
Kuehne + Nagel International AG

 

Polkumme kohti hiilineutraaliutta –  näkyvyys, vähentäminen, kompensointi

Matkamme kohti täyttä hiilineutraaliutta on alkanut - tavoittelemme täyttä hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ajantasaisten CO2-laskureiden avulla pystymme vähentämään hiilipäästöjä globaalisti. Jäljelle jäävät päästöt puolestaan neutralisoimme käyttämällä kompensointipalveluita.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme ja lue lisää sitoutumisestamme vastuullisiin toimintamalleihin.

Tiekarttamme kohti täyttä hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

NÄKYVYYS

Hiililaskuri

Vihreämpien valintojen tekemiseen tarvitaan tietoisuutta toimitusketjun jokaisen vaiheen CO2-päästöistä. Olemme sisällyttäneet CCWG (Clean Cargo Working Group) menetelmät ja päästökertoimet hiililaskuriimme ja asiakkaiden päästöraportteihin, joiden avulla lähettäjät voivat kerätä luotettavaa tietoa laitteiden ja valvontajärjestelmien käytöstä. Tämän avulla reittejä ja käytettäviä rahtialuksia voidaan optimoida, ja vähentää samalla tarpeettomia kuljetuksia esimerkiksi maan sisäisesti.

SeaExplorer – Digitaalinen vastuullisuusalusta

Meriliikenteen verkkoalustamme SeaExplorerin avulla saat tietoa maailman suurimmasta merikuljetuspalveluverkostosta. Digitaalinen palvelu antaa täyden näkyvyyden kuljetuspalvelujen realistisista ja tarkoista hiilidioksidi- ja rikkipäästöistä, joten vastuullisen reitityksen valinta käy helpommin

Palvelun kautta voi myös seurata, kuinka liikennöivät alukset noudattavat IMO 2020 -säännöksiä.

Lue lisää SeaExplorer -palvelustamme

VÄHENTÄMINEN

Ympäristöasiat ovat olennainen osa QSHE-hallintajärjestelmäämme. Yli 200 toimipaikkaamme ympäri maailman on saanut ISO 14001 -ympäristösertifioinnin.

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää niin suoria kuin epäsuoriakin päästöjä esimerkiksi seuraavin keinoin: 

  • Edistyneiden teknologioiden, kuten aurinkoenergian käyttö uusissa logistiikkakeskuksissamme
  • Uusiutuvan energian käyttö
  • Jatkuvat koulutusohjelmat, joilla ylläpidetään ja laajennetaan henkilöstömme ympäristöosaamista
  • Liikematkustuksen vähentäminen videokonferenssien avulla

PÄÄSTÖHYVITYKSET

Teknologiset prosessit toki auttavat vähentämään päästöjä, mutta  BKT:n kasvu aiheuttaa jopa kaksinkertaisen globaalien kuljetusten kasvun talouskasvun nopeuteen verrattuna. Nyt on aika toimia. Hiilen neutralisointi on tunnustettu menetelmä, joka auttaa yrityksiä ja yksilöitä kompensoimaan kuljetusten CO2-päästöt, jotka eivät ole vältettävissä. Hiilijalanjälkeä voidaan kompensoida esimerkiksi käyttämällä sertifioituja luontoprojekteja. Tätä metodia tarjoamme myös asiakkaidemme käyttöön.

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia hiilineutraaliudesta - Näin Kuehne + Nagel toimii

Kuinka Kuehne + Nagel aikoo saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa?

Saavutamme ilmastotavoitteemme yhdistämällä CO2-vähennykset ja päästöhyvitykset, jotka perustuvat edistyneeseen CO2-näkyvyyteen. Nämä ovat kaikki linjassa ympäristönsuojeluohjelmaamme, kattaen sähkön ja veden käytön vähennyksen ja jätteiden kierrätyksen. Olemme tiiviissä yhteistyössä lentoyhtiöiden, varustamoiden sekä kuljetusyritysten kanssa kestävän toiminnan ja huipputeknologian tarjoamiseksi. Tärkein elementti vihreämpien valintojen tekemiseksi on olla tietoinen ja seurata hiilijalanjälkeä arvoketjun jokaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi kaikki merilähetyksiin liittyvät päästöt ovat asiakkaidemme nähtävissä Sea Explorer -palvelussa sekä CO2-laskurissa. Huolimatta kaikista pyrkimyksistämme päästövähennyksiin teknologisten innovaatioiden ja energiansäästön avulla,   ei kaikkia CO2-päästöjä silti voida välttää 100 prosenttisesti. Vapaaehtoinen päästökompensointi on tunnustettu mekanismi, jonka avulla kuluttajat tai yritykset voivat kompensoida lähetysten CO2-päästöt, jotka eivät ole säästöillä vältettävissä. Kompensoinnit  voidaan toteuttaa investoimalla ympäristöhankkeisiin, jotka auttavat vähentämään liikenteen hiilijalanjälkeä.

Onko hiilineutraalius ainoa tavoite, johon Kuehne + Nagel tähtää?

Ekologisen arvon lisäämiseksi pelkän hiilineutraaliuden saavuttaminen ei riitä. Tämän vuoksi ympäristöohjelmaamme sisältyy CO2-päästöjen vähentämisen lisäksi joukko muitakin päästöjen vähentämismenetelmiä yleisen ympäristövaikutuksemme kannalta. Aurinkopaneelien asentaminen katolle voi toki vähentää päästöjä, mutta oikeasti merkittävää on yrityksen yleinen vastuullisuus, prosessit, alihankinta sekä tuotteiden laatu ja tehokkuus. Energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisuiden avulla voimme auttaa myös asiakkaitamme vähentämään heidän CO2-jalanjälkeään. Samalla asiakkailla on mahdollisuus viestiä tästä tehokkuudesta ja tuoda tämä esille positiivisena kädenjälkenä.

Eikö Kuehne + Nagelilla enää ole CO2-päästöjä vuodesta 2020 lukien?

Logistiikan toimijana CO2-päästöjen tuottamista ei voida välttää. Vuodesta 2020 lukien neutralisoimme kuitenkin suorat CO2-päästömme, jotka eivät ole vältettävissä, vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja toisaalta kompensoimalla niitä.

Mikä on kasvihuonekaasuprotokolla?

Kasvihuonekaasuprotokolla (The Greenhouse Gas (GHG) Protocol) on kansainvälisellä tasolla hyväksytyin ja sovelletuin* standardi yrityksille kasvihuonepäästöjen laskemista varten. Protokollan standardi kuvaa, kuinka yritykset voivat mitata, hallita ja raportoida CO2-päästönsä siten, että päästöjen kaksinkertaiselta laskulta vältytään.

*GHG-standardin kehittäjät: World Resources Institute (WRI) and the World Business Council on Sustainable Development (WBCSD

Mitä ovat laajuustasot 1, 2 ja 3?

Kasvihuonekaasuprotokolla (GHG) jakaa kasvihuonekaasupäästöt kolmeen kategoriaan: Laajuustaso 1, 2, ja 3.

Laajuustaso 1 - Suorat päästöt, jotka aiheutuvat yrityksen omistamista tai hallinnoimista lähteistä, kuten tuotanto, yritysautot

Laajuustaso 2 - Epäsuorat päästöt, jotka syntyvät toisen yrityksen omistamasta tai kontroimasta yrityksestä, kuten sähkön hankinta

Laajuustaso 3 - Kattaa päästöt muista epäsuorista lähteistä, joita yritys ei kontrolloi, kuten tavarantoimittajan toiminta