Meille asiakkaidemme tyytyväisyys on erityisen lähellä sydäntä – siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä nettosuositteluindeksillä sekä kysymme asiakkailtamme, mitkä ovat palvelujemme tärkeimmät kehityskohteet suositteluhalukkuuden parantamiseksi. Kyselyistä saamamme palautteen pohjalta kehitämme palvelujamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme tarpeita.

Kyselyt suoritetaan yhteistyössä ulkopuolisen konsultointiyrityksen kanssa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 178 asiakastamme marraskuusta 2017 tammikuuhun 2018.

Nettosuositteluindeksi on maailmanlaajuisesti käytössä oleva menetelmä, jolla seurataan asiakasuskollisuutta ja uskollisuuden vaikutusta liiketoiminnan tulokseen. Tutkimus perustuu kysymykseen valmiudesta suositella tutkimuksen kohteena olevaa yritystä. NSI-luku saadaan vähentämällä Arvostelijoiden (arvosanat 0-6) prosentuaalinen osuus Suosittelijoiden (arvosanat 9-10) prosentuaalisesta osuudesta. Arvosteluasteikko on kokonaisuudessaan 1-10, mutta neutraaleja arvosanoja (7-8) ei huomioida laskennassa.