Autamme yritystäsi ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Tarjoamme yrityksenne avuksi erilaisia ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla omat ympäristötavoitteenne ovat helpommin saavutettavissa. Teemme ahkerasti työtä kuljetusten aiheuttamien negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Voit vähentää tuotteidesi hiilijalanjälkeä valitsemalla esimerkiksi meren ja lennon yhdistelmäkuljetuksen, jossa optimoimme vähäpäästöisyyden sekä nopeuden tai rautatiekuljetuksen, joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto vähäisten päästöjen ansiosta. Tarjoamme myös trade lane- ja kuljetusmuotokohtaista CO2-raportointia, jonka avulla voit seurata omien kuljetustesi tuottamia päästöjä ja tehdä kuljetusvalintoja saamasi tiedon pohjalta. Yrityksellänne on myös mahdollisuus ostaa hiilijalanjäljen neutralisointipalvelua kauttamme. Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi.

Ota yhteyttä ja keskustellaan, kuinka voimme auttaa yritystänne saavuttamaan ympäristötavoitteenne!

Kumppanisi vastuullisiin kuljetuksiin

Kauttamme saat CO2-päästöraportoinnin kuljetuksillesi - kaikista kuljetusmuodoista!

Global Transport Carbon Calculator tuottaa asiakaskohtaisia kuljetusmuoto- sekä trade lane -kohtaisia CO2-raportteja, joiden avulla autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kauttamme voit neutralisoida kuljetustesi tuottamat hiilidioksidipäästöt.

Kysy lisää ja anna asiantuntijoidemme auttaa vastuullisten kuljetusten suunnittelussa!

Ota yhteyttä!

2020-ympäristötavoitteemme

Olemme asettaneet itsellemme 2020-ympäristötavoitteet: sähkön-, veden- ja polttoaineen kulutuksen vähentäminen sekä kierrättämisen lisääminen. Lisäksi haemme jatkuvasti mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksessamme.

 • 1 % vuosittainen vähennys polttoaineen kulutuksessa
 • 10 % käytetystä sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla
 • 15 % vähemmän henkilöstömme  ja toimipaikkojemme* aiheuttamia CO2-päästöjä
 • 75 % kaikesta tuottamastamme jätteestä kierrätetään
 • 100 % toimipaikoistamme* on ISO 14001 -ympäristösertifioituja

  * Kuehne + Nagelin toimipaikat, joissa on vähintään 15 työntekijää sekä/tai joiden pinta-ala ylittää 800 m2.

Toimivista ympäristöratkaisuista näkyviä taloushyötyjä

Saavutimme tavoitteemme konsernitasolla sähkön- sekä polttoaineen kulutuksen vähentämisessä, kun vertaamme vuoden 2017 ja 2016 alkupuoliskoja. Olemme myös vähentäneet vedenkulusta yli tavoitteidemme, mutta kierrätyksessä meillä on vielä parannettavaa verrattuna viime vuoteen.

Ympäristöhyötyjen lisäksi kulutuksen vähentämisellä ja kierrätystä lisäämällä saamme merkittäviä taloudellisia hyötyjä yrityksellemme.

Toimiva ympäristöratkaisu on usein myös taloudellisesti tehokas.

Ympäristönäkökulma kaikissa liiketoimintaratkaisuissa

Tehostetut ympäristöystävälliset toimintamallit

 • Vuosaaren terminaalimme lyhentää kuljetusyksikköjen siirtoja sataman ja terminaalien välillä, minimoiden päästöt. Lisäksi se mahdollistaa eri kuljetusmuotojen jako- ja noutotilausten yhdistämisen
 • Optimoimme kuljetusyksiköiden täyttöasteen, välttääksemme vajaiden yksiköiden kuljettamisen
 • Arvioimme ympäristöriskejä ja toimimme ennaltaehkäisevästi, esimerkkinä vaarallisten aineiden kuljetusten ja öljyteollisuuden erityiset turvatoimenpiteet
 • Osallistumme aktiivisesti aktiivisesti kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön. Olemme mm. mukana Clean Cargo Working Group:issa, joka mittaa ja analysoi merikuljetusten päästöjä niiden minimoimiseksi
 • Mittaamme oman toimintamme aiheuttamia päästöjä ja etsimme jatkuvasti tehokkaampia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.