Floating Contact Form Portlet

Sisältöjulkaisija

Tullaukset Brexitin jälkeen

Britannia erosi EU:sta tammi-helmikuun 2020 taitteessa. Siirtymäkausi päättyi 31.12.2020, jonka jälkeen tulliselvitysmenettelyt tulivat pakollisiksi. Tämä tarkoittaa, että myös EU:n ja UK:n välillä kulkevien tavaroiden on käytävä tullausprosessi läpi.

​​​​Tee tullimuodollisuuksista saumaton kokemus

Jotta voit välttää tarpeettomat viivästykset, häiriöt rajalla tai hankaloituneet toimitukset, olemme luoneet käyttöösi automatisoidun Brexit-ratkaisun helpottamaan tulliselvitysprosessiasi.  

Tullauksen automatisoidulla vienti- ja tuontiprosesseilla vältyt myös ylimääräiseltä tiedonkeruulta. Lähetyksesi ovat valmiina EU:n ja UK:n välisiin rajatullauksiin jo tavaran ollessa matkalla. Näin tulliselvityksestä tulee saumaton prosessi.

Yksinkertaista ja suoraviivaista, jotta voit keskittyä omaan liiketoimintaasi.

Kuinka ratkaisu toimii? Tiedonkeruun helpottamiseksi ja lähetysten saumattoman kuljettamisen takaamiseksi olemme kehittäneet Easy Brexit -ratkaisun. Automatisoitu tullausratkaisu käsittelee digitaalisesti vientitiedot viejältä ja kerää tuontitiedot tuojalta. Tulliratkaisu yhdistää tiedot ja auttaa luomaan sekä vienti- että tuonti-ilmoitukset, jotka vastaavat niin Britannian kuin Euroopan Unionin vaatimuksia. Lisäksi tulliratkaisumme kattaa muut vaadittavat tiedonkeruun vaatimukset, kuten jokaiselle lähetykselle vaadittavat turvallisuusmääräykset. 

Haluatko lähetystesi kulkevan sujuvasti?

Brexitin jälkeiset tullihelpotukset EU:n ja UK:n välillä

Vaikka EU:n ja UK:n välinen kauppa- ja yhteistyösopimus on voimassa, sovelletaan tullimenettelyjä kaikkiin tavaroiden kuljetuksiin näiden alueiden välillä.

Tullimuodollisuuksien yksinkertaistamiseksi UK:n hallitus on ottanut käyttöön vaiheittaisen lähestymistavan UK:hon suuntautuvalle tuonnille. UK:n maahantuojilla on mahdollisuus viedä ei-kontrolloituja tavaroita niin kutsutun yksinkertaistetun tullikuljetusmenettelyn (CFSP) kautta, jolloin täysiltä rajamuodollisuuksilta vältytään 31.12.2021 asti. 

Mitkä ovat tulevat muutokset

1.1.2022 alkaen

  • UK:n tuontitullaus tarvitaan kaikille tavaroille
  • UK:ssa tullitarkistukset kaikelle EU:n tuonnille
  • GVMS (Goods Vehicle Movement Service) pakolliseksi UK:n tuonnissa
  • Ennakkoilmoitukset eläinperäisistä tuotteista (POAO) sekä asiakirjatarkastukset UK:n IPAFFS-järjestelmässä
Välttääksemme väliin tulevia toimenpiteitä, viivästymisen riskiä ja niihin liittyvää hallintoa, Kuehne+Nagel tarjoaa UK:n tullauksille ennakkoilmoitusten mahdollisuuden: rahti voidaan tullata UK:ssa jo sen lähtiessä Euroopan päässä. 

1.7.2022 alkaen

  • Turvallisuusilmoitukset (ENS) vaaditaan kaikelle UK:n tuonnille (Entry Summary Declaration)
  • Viennin terveystodistus eläinperäisiä tuotteita varten (POAO, Products of Animal Origin)
  • Ennakkoilmoitus UK:n IPAFFS-järjestelmään kuuluville tuotteille (elävät eläimet, rehut jne.)
  • Rajavalvontapisteissä fyysiset tarkistukset eläimille ja kasveille sekä POAO- ja kasvituotteille

Elinkeinonharjoittajat voivat edelleen hyödyntää lykättyä arvonlisäveromekanismia, jolloin tuonnin arvonlisävero on vain laskettava, mutta ei maksettava UK:hon saapumisen yhteydessä.

Jos tavarat ovat alkuperäsääntöjen (RoO) mukaisia, nollatullien soveltaminen saattaa olla mahdollista EU:n ja UK:n välisessä kaupassa. Tuojan on todistettava etuuskohteluun oikeuttava alkuperä viejän toimittamalla alkuperäselvityksellä (Statement of Origin) tai vaihtoehtoisesti asiakirjoilla, jotka täyttävät tuojien tietämyksen (Importers Knowledge) määritellyt kriteerit.


Hoidamme lähetyksesi ja tullauksesi EU:n ja UK:n välillä. Nämä tiedot tarvitsemme sinulta vienti- ja tuontiselvitystä varten:

Kuehne+Nagelille antamasi valtuutus lähetystietojen viemiseen UK HMRC –järjestelmään on voimassa 12 kuukautta. Ilman tätä 12 kuukauden valtuutusta meidän on pyydettävä valtuutus erikseen jokaiselle lähetykselle, ja tämä saattaa johtaa viivästyksiin. 

Valtuuttaaksesi Kuehne+Nagelin toimimaan edustajanasi tullauksissa, tarvitsemme valtakirjan (täytettävä vain kerran)

EORI-numero (The Economic Operators Registration and Identification) on vaatimus tuotteiden tullaukselle EU:n ja Britannian välillä

Jos lähettäjä luo vienti-ilmoituksen itsenäisesti, anna vienti-ilmoituksen MRN-numero (Movement Reference Number), joka lisätään kuljetustilaukseen). Anna sitten viennin saateasiakirja Kuehne+Nagelille.

Sähköinen kopio laskusta Kuehne+Nagelille. Tullimaksut ja arvonlisävero lasketaan perustuen tuotteiden arvoon ja valuuttaan

Harmonisoidun järjestelmän tavaranimike

Tuotteiden tarkat kuvaukset paikallisella kielellä. Lisäksi tarvitaan brutto-/nettopaino sekä pakkausnumero ja -tyyppi

Tuotteiden rahallinen arvo ja valuutta, jotta voidaan laskea tullimaksut ja -verot

UK:n tuonnissa täysi on pakollista 1.1.2022 alkaen. Tätä prosessia varten UK:n ENO-numeron on oltavilla valmiina enne lähtöä EU:sta. Poikkeusmenettely voi olla mahdollista, kun UK:n tuojalla on sen oma CFSP-valtuutus*.

* Perustuu UK:n hallituksen rajavalvontamalliin (BOM, Border Operating Model).

Sovi liikekumppanisi kanssa kuljetuksen toimitusehdoista (Incoterms), sillä ne määrittelevät, kuka on vastuussa tullauksista ja niihin liittyvistä kuluista.

Enintään 6 000 euron arvoon saakka: Kauppalaskussa oleva etuuskohteluun oikeuttava lausunto hyväksytään. 6 000 eurosta ylöspäin: Viejien on haettava rekisteröidyn viejän asemaa (REX).

Olemme täällä auttaaksemme sinua

yleinen-yhteydenottolomake

Täytä lomake ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä