Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Oikea HS- tai HTS-koodi

Helpota harmonisoidun järjestelmän monimutkaisuutta tullimaksujen luokitteluoppaamme avulla.

Jotta saisit tuotteesi toimitettua asiakkaillesi, on tavaroiden kuljettava kansainvälisten rajojen yli. Kansainväliset kuljetukset voivat monimutkainen prosessi, joka pitää sisällään paperitöitä ja lain vaatimia ilmoituksia. Jotta prosessi sujuisi jouhevasti, on olennaista luokitella tuote oikein. Tässä oppaassa selitämme tulliluokitusjärjestelmän perusteet, jotta ymmärrät paremmin tämän tärkeän prosessin vaiheet. 

Mikä on harmonisoitu järjestelmä ja miksi se on tärkeä?

World Customs Organisation kehitti harmonisoidun järjestelmän (HS) moneen tarkoitukseen sopivana kansainvälisenä tuoteluokituksena, joka kuvailee kaikki kansainvälisessä kaupassa myytävät tuotteet. Jotta hyödykkeet voivat kulkea eri maiden rajojen yli, on niille ilmoitettava oikea HS-koodi (kutsutaan myös HTS-koodiksi). Tämä koodi määrittää tuotteen asianmukaisen tullin ja veroprosentin. 

Miten HS-koodi toimii?

HS-koodijärjestelmässä käytetään kansainvälistä 6-numeroista koodia paikallisen maan luokituksen perustana. HS sisältää 5 300 tarvike- tai tuotekuvausta, jotka on merkitty nimikkeiksi tai alanimikkeiksi. Teoriassa kaikkien HS-sopimusta käyttävien maiden tulisi luokitella tietty tuote samalla HS-jaksolla, -ryhmällä, -nimikkeellä ja -alanimikkeellä. Käytännössä ristiriitoja kuitenkin ilmenee. 

Valitettavasti kaikki maat eivät käytä samoja HS-versioita tai sovella sääntöjä samalla tavalla. Tämän epävarmuuden lisäksi tuotteiden kasvava monimutkaisuus, historialliset päätökset sekä asiantuntemuksen puute tietyn tuotteen teknisistä ominaisuuksista luovat monimutkaisen, epäyhdenmukaisen ja riskialttiin luokitusjärjestelmän, jota voi olla vaikea seurata. 

Kuka on vastuussa tuotteiden luokittelemisesta?

Maahantuojana tai maastaviejänä sinulla on laillinen velvollisuus luokitella lähetettävät tuotteet oikein. Kuehne+Nagel tullaa sitten tuotteen puolestasi kyseisen ilmoittamasi luokituksen mukaisesti.

Miksi HS-luokittelu on riskialtis?

HS-luokitukset ovat riskialttiita: jos käytät väärää luokitusta, saatat maksaa tuotteista väärän tullin ja veron. Tämä saattaa johtaa jälkikäteen lankeavaksi tulli- tai verolaskuksi väärin luokitelluille tuotteille. Lisäksi väärän luokituksen ilmoittaminen voi johtaa merkittäviin rangaistuksiin ja sakkoihin tai johtaa jopa tuotteiden takavarikointiin ja tuhoamiseen. 

Toisaalta virheellisestä luokittelusta saattaa myös seurata liian korkeiden tulli- ja veromaksujen maksaminen, mikä heijastuu yrityksesi kassavirtaan. Voit toki tehdä jälkikäteen oikaisupyynnön ylimääräisistä tullimaksuista, mutta tällöin sinun on kyettävä perustelemaan vastaväitteesi.

Maksujen luokittelu on taito, joka vaatii kattavia tietoja ja alan vankkaa kokemusta. Kaikilla maahantuojilla ja maastaviejillä ei tätä asiantuntemusta ole. Kuehne+Nagel on kuljettanut kansainvälistä rahtia maailman eri kolkkiin jo noin 130 vuoden ajan.  Tuotteiden ilmoittaminen oikein tulliviranomaisille on tärkeä osa palveluitamme. Tullin ja kaupankäynnin säädöstenmukaisuuteen perehtyneet tiimimme kautta maailman ovat HS-luokittelun ammattilaisia ja valmiita neuvomaan tuotteittesi luokittelussa. 

Missä Kuehne+Nagel voi auttaa sinua?

Kuehne+Nagelin tullauksiin ja kaupankäynnin säädöstenmukaisuuteen erikoistuneet tiimit ovat ajan tasalla tullitoiminnan kaikista ominaispiirteistä. Heidän on myös jatkuvasti kyettävä osoittamaan ammatillista pätevyyttään näillä alueilla saadakseen Authorised Economic Operator (AEO) -luvan.

Pystymme erittelemään, missä luokittelussasi saattaa piillä riski, ja optimoimaan luokittelusi huomioiden mahdolliset edut – kuten laillinen uudelleenluokittelu ja alemmat tullimaksut – ja tullisuspensiot. Voit pyytää meiltä lisätietoja HS-luokittelun neuvontapalveluista ja kattavista tullin ja kaupankäynnin säädöstenmukaisuuspalveluista, olipa kuljetusmuotosi sitten merirahti, maantiekuljetus tai lentorahti.

Ota yhteyttä tai soita meille suoraan 0201 611 611 saadaksesi lisätietoja.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kaikkia tuotteita ei ole helppo luokitella, kun taas joidenkin tuotteiden kuvailu käy helposti. Tällaiset tuotteet voidaan etsiä paikallisen maan maksuindeksistä, joka usein löytyy verkosta. Lue aina mahdolliset huomautukset: ne saattavat nimenomaisesti sisällyttää tai poissulkea tiettyjä tuotteita ja antaa muita neuvoja.

Jos tuotteesi on vaikeampi luokitella tai sitä ei löydy indeksistä, on huomioitava tuotten muoto ja toiminta. Tämä voi olla monimutkaista, ja sinun on myös huomioitava yleiset tulkintasäännöt eli GRI:t. 

Jos tuotteiden luokitukseen on käytettävä GRI:tä, tarvitset todennäköisesti asiantuntijan apua.

HS jakaa tuotteet 21 osioon ja sitten kappaleisiin, otsikoihin ja alaotsikoihin, tässä järjestyksessä. Esimerkiksi miesten puuvillaiset T-paidat luokitellaan seuraavasti: 

  • HS-jakso: Jakso XI: Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat
  • HS-ryhmä: 62 ryhmä: Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta
  • HS-nimike: Nimike 6205: Miesten ja poikien paidat
  • HS-alanimike: Alanimike 620520: Puuvillaa

Hallitukset ja tulliviranomaiset ympäri maailman käyttävät HS-luokitusta valvottujen tuotteiden hallintaan, lisäverojen veloittamiseen, alkuperäsääntöjen, kaupankäyntikäytäntöjen ja kaupankäyntitilastojen käyttöön, kiintiöiden hallintaan ja hintojen valvontaan sekä analyyseihin, turvallisuuden valvontaan ja riskiprofilointiin jne.

Tuotteiden luokittelulle HS-järjestelmässä on 6 sääntöä. Niiden tarkoitus on tarjota yhdenmukainen tulkinta HS-nimikkeistöstä, jotta tuotteet voidaan luokitella oikein, vaikka käytännössä niissä on maakohtaisia eroja. Yleisiä tulkintasääntöjä käytetään tiukassa numerojärjestyksessä. Alla luetellaan muutama esimerkki.

Huomio:  Nämä esimerkit ovat vain viitteellisiä. Jos et ole varma yleisten tulkintasääntöjen käytöstä tietyn tuotteen kohdalla, pyydä neuvoa asiantuntijalta.

Sääntö 1

Säännössä 1 selitetään, että kohdilla, ryhmillä ja alaryhmillä ei ole lain voimaa. Luokitus määritetään nimikkeiden ja vastaavan jakson tai ryhmän huomautusten perusteella ja viittaamalla muihin tulkintasääntöihin.

GRI:n säännössä 1 todetaan, että vaikka ryhmän 87 nimi on "Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet", tämä ei tarkoita, että kaikki autossa olevat osat kuuluisivat tähän luokitukseen. Esimerkiksi renkaat ovat ryhmässä 40.

Sääntö 2

Tämän säännön osassa (a) todetaan, että samat nimikkeet soveltuvat epätäydellisiin tuotteisiin, jos niillä on kokonaisen tuotteen ominaisuudet. Siinä kerrotaan myös, että kokoamattomat tuotteet luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin täysin kootut tuotteet. 

Tämän säännön osa (b) koskee seoksia tai aineyhdistelmiä. Se laajentaa sellaisten nimikkeiden katealuetta, jotka viittaavat yhteen tiettyyn materiaaliin tai aineeseen tai näiden tuotteiden seoksiin tai yhdistelmiin muiden materiaalien tai aineiden kanssa. 

Jos tämän säännön seurauksena tuotteet voidaan selvästi määritellä kahteen tai useampaan nimikkeeseen, käytetään sääntöä 3.

Säännön 2 osa (a) kattaa sellaisia tuotteita kuin koottavat huonekalut ja kaikki sarjana toimitetut tuotteet – eikä sarjan tarvitse olla täydellinen. Tämä tarkoittaa, että restaurointiin tarkoitettu epätäydellinen auto luokitellaan samalla tavalla kuin täydellinen auto. 

Säännön 2 osa (b) tarkoittaa, että miesten paita, joka on 60 % puuvillaa ja 40 % polyesteriä, luokitellaan puuvillapaidaksi; 50/50-seos on kuitenkin luokiteltava säännön 3 mukaan.

Sääntö 3

Sääntöä 3 käytetään, kun tuotteet voidaan luokitella kahteen tai useampaan nimikkeeseen.

Kohdassa (a) sanotaan, että tuotteen tarkan kuvauksen sisältävä nimike ohittaa pelkän yleiskuvauksen sisältävän nimikkeen. 

Osa (b) koskee seoksia ja yhdistelmätuotteita, jotka koostuvat eri materiaaleista. Sen mukaan nämä tuotteet on luokiteltava sen materiaalin tai osan mukaan, joka määrää niiden olennaisen luonteen. 

Osassa (c) todetaan, että kaikki tuotteet, joita ei voi luokitella kohtien (a) ja (b) mukaisesti, tulee luokitella nimikkeisiin, jotka luetellaan viimeiseksi niistä, jotka sopivat tuotteelle.

Sääntö 3 – erityisesti kohta (b) – on hyvin altis tulkinnoille, ja tätä sääntöä käytettäessä tulee aina kysyä asiantuntijan mielipidettä.

Osassa (a) todetaan, että muovipullot tulee luokitella nimikkeeseen 3923. Siinä mainitaan Pullot, myös koripullot ja niiden kaltaiset tavarat  pikemmin kuin kohdan 3926 Muut muovituotteet.

Osa (b) tarkoittaa, että trigonometriasarjassa, johon sisältyy muovinen viivoitin, muovinen astelevy ja teräksinen kompassi, kompassia voidaan pitää määrittävänä ominaisuutena, koska se on tuotteista arvokkain. On kuitenkin mahdollista, että tuotteet on ilmoitettava kahtena tai useampana tuotteena suhteellisilla arvoilla. Tuotteen toiminnolla on suuri vaikutus – laser luokitellaan nimikkeeseen 9013, mutta optisia kuituja hyödyntävässä teleliikennelaitteessa käytetty laser voidaan luokitella nimikkeeseen 8517 teleliikennelaitteeksi.
Osa (c) tarkoittaa, että kudottu miesten paita, joka on 50 % puuvillaa ja 50 % polyesteriä – joista molemmat määrittävät tuotteen ominaisuudet yhtä lailla – luokitellaan myöhemmän numeronimikkeeseen 62053000, koska se on valmistettu ihmisten valmistamista kuiduista, pikemmin kuin nimikkeeseen 62052000, koska se koskee puuvillaa.

Sääntö 4

Tämä sääntö kattaa tuotteet, joita ei voi luokitella säännöillä 1–3. Sen mukaan tällaiset tuotteet luokitellaan nimikkeeseen, jota ne lähimmin muistuttavat. Luokitusten kattavan luonteen takia tätä sääntöä käytetään kuitenkin harvoin.

Tämä sääntö käyttää luokitukseen terveen järjen lähestymistapaa. Yksinkertaisesti ilmaistuna: jos tuote näyttää ankalta, vaakkuu kuin ankka ja kävelee kuin ankka, se tulee luokitella ankaksi.

Sääntö 5

Sääntö 5 koskee laatikoita, säiliöitä ja pakkausmateriaaleja, joita käytetään tuotteen pakkaamiseen. Useimmissa tapauksissa, kunhan materiaaleja ei ole suunniteltu toistuvaan käyttöön, nämä tuotteet luokitellaan varsinaisen tuotteen kanssa. 

Näin ollen leluauton sisältävää pahvi- tai muovilaatikkoa ei luokitella erikseen. Tuotteiden kuljetukseen käytettyä merikonttia – vaikka se sisältäisi vain yhdenlaisia tuotteita – ei pidetä osana tuotteita, vaan ilmoitetaan erikseen.

Sääntö 6

Aiemmat säännöt ovat koskeneet luokittelua nimiketasolla. Säännön 6 tarkoitus on varmistaa, että säännöt 1–5 soveltuvat myös tuotteiden luokitteluun alanimiketasolla, kunhan alanimikkeiden huomautukset huomioidaan. 

HS-luokitukset ovat monimutkaisia, ja niiden käyttö voi joskus olla hämmentävää. Tässä on muutama esimerkki HS-luokittelun epäyhdenmukaisuudesta:

  1. Monet yritykset valmistavat erikoistuotteita ja ilmoittavat kaikki niiden varaosat ja osat päätuotteen osiksi – tämä on joskus oikein, ja tullimaksut ovat yleensä melko alhaiset. Kuitenkin yleiskäyttöiset osat – kuten ruuvit, jouset, aluslevyt, mutterit- O-renkaat tms. – luokitellaan erikseen muualla usein korkeammilla tullimaksuilla.
     
  2. Alanimike 950510 kattaa tuotteet, joita pidetään perinteisesti joulukoristeina ja joita valmistetaan ja suunnitellaan yksinomaan joulukoristeiksi. Se  ei kuitenkaan kata sellaisia joulukauden tuotteita kuin  jääpuikot, lumikiteet, tähdet, porot, punarinnat ja lumiukot, koska niitä ei käytetä yksinomaan joulun juhlintaan vaan pääasiassa koristeina talvikaudella. Isossa-Britanniassa tullimaksu on 0 % joulukoristeille ja 2,7 % talvikoristeille.