Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Ympäristö – Ensimmäisenä logistiikka-alalla: polku kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Alan ensimmäisenä toimijana olemme asettaneet itsellemme kaksi tärkeää tavoitetta hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ensinnäkin, olemme kompensoineet vuodesta 2020 lähtien oman vaikutuspiirimme suorat ja epäsuorat CO2-päästöt. Toiseksi, olemme päättäneet puuttua ennakoivasti toimittajiemme kuljetuspalveluiden CO2-jalanjälkeen.

Investoimme yhdessä kumppaneidemme kanssa vastuullisiin ratkaisuihin vastataksemme ilmastonmuutokseen. Olemme sitoutuneet science-based tavoitteisiin, jotka ohjaavat meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on luoda kaikille elinvoimaisempi tulevaisuus.

Stefan Paul, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Stefan Paul

Planeettamme tulevaisuudesta välittäminen on tärkeä aihe, johon on kiinnitettävä huomiota jo nyt, jotta voimme taata elinkelpoisen tulevaisuuden myös huomiselle.

Merten happamoituminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat voimakkaasti luonnon ekosysteemeihin ja uhkaavat elämää maapallolla. Meidän on muutettava suuntaa. Tiedämme, että logistiikka-alan osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 8 prosenttia.

Alan johtavana toimijana olemme sitoutuneet pienentämään osuuttamme tästä prosenttiosuudesta vähentämällä aktiivisesti CO2-päästöjä kuljetuspalveluissamme ja kehittämällä ratkaisuja, joilla tuemme asiakkaitamme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Tärkeimmät päämäärämme kuljetuspalveluidemme CO2-päästöjen vähentämisessä:

  • Hallita tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä kaikissa toiminnoissamme

  • Tarjota ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkaillemme

  • Toimittaa ympäristökriteereihin perustuvia logistiikkapalveluita

Kestävän kehityksen tavoitteemme:

Pyrimme vähentämään CO2-päästöjä kaikissa kuljetus- ja logistiikkapalveluissamme maailmanlaajuisesti. Meillä on kaksi päätavoitetta päämäärämme saavuttamiseksi:

  1. Olla täysin hiilineutraali suorassa vaikutuspiirissämme olevien päästöjen osalta vuodesta 2020 alkaen (GHG-protokollan soveltamisalat 1 ja 2)

  2. Vähentää CO2-päästöjä omien, toimittajiemme sekä asiakkaidemme osalta 33 % vuoden 2030 loppuun mennessä (mukaan lukien GHG-protokollan soveltamisala 3)

Haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vähentävät heidän toimitusketjujensa CO2-päästöjä matkallamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Ratkaisut perustuvat big dataan ja ennustavaan analytiikkaan sekä digitaalisiin alustoihin, jotka tukevat ympäristön kannalta kestävämpien kuljetusreittien ja -muotojen valintaa.

Tukeaksemme kuljetusalan CO2-päästöjen vähentämistä olemme mukana seuraavissa aloitteissa:Kuehne+Nagel tukee aloitteita vähentää CO2-päästöjä kuljetusalalla

Kuljetusalan, sen yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden on yhdessä ymmärrettävä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen merkitys Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuehne+Nagel tukee näitä tavoitteita. Pariisin sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu tällä vuosisadalla reilusti alle kahden celsiusasteen (ihanteellisesti 1,5°C) suhteessa esiteolliseen aikaan.

Kumppanuuksilla kohti kestävää tulevaisuutta

Työskentelemme yhdessä kilpapurjehdustiimi Malizian kanssa kohti kestävää tulevaisuutta; tuemme valtamerten hyvinvointia vähentämällä CO2-päästöjä ympäri maailman. Koska Malizian tiimi mittaa purjehtiessaan meren CO2-pitoisuutta, vene on saanut nimekseen "Seaexplorer", aivan kuten valtamerilähetysten suunnittelun pohjaksi luotu järjestelmämmekin, joka näyttää tietoja lähetysten CO2-päästöistä useille reiteille.

Lue lisää kumppanuudestamme.

Kuinka saavutamme kestävän kehityksen tavoitteet?

Polku kohti hiilineutraalia tulevaisuutta edellyttää näkyvyyttä, välttämistä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja kompensointia.

NÄKYVYYS: Vihreämpien valintojen tekeminen vaatii parempaa tietoisuutta CO2-jalanjäljestämme toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Digitaalisten alustojemme avulla asiakkaamme voivat optimoida kuljetusreittejä ja valita palveluita, joilla on pienimmät CO2-päästöt, ja siten vähentää ympäristövaikutuksia. Tutustu hiilidioksidilaskuriimme tai seaexploreriin saadaksesi lisätietoja. Lisäksi asiakkaamme saavat tarjoustemme yhteydessä kattavan ja yksityiskohtaisen CO2-päästöarvion.

VÄLTTÄMINEN JA VÄHENTÄMINEN: Sitoumuksemme vähentää ja välttää CO2-päästöjä alkaa kattavasta tiedon analysoinnista. Järjestämme koulutuksia, joiden avulla ylläpidämme ja laajennamme ympäristötietoisuutta tiimeissämme. Tärkeänä osana päästöjen välttämistä ja vähentämistä on kuljetusmuotojen valinnat, reititysten optimointi sekä biopolttoaineiden ja uusiutuvan energian käyttö.

HIILIJALANJÄLJEN KOMPENSOINTI: Pienennämme hiilijalanjälkeämme sijoittamalla sertifioituihin luontoprojekteihin, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Hiilijalanjäljen kompensointi on tunnustettu toimintatapa, jolla voidaan tasapainottaa ne kuljetuksen CO2-päästöt, jotka eivät ole vältettävissä. Tämä toimintatapa on myös asiakkaidemme käytettävissä.

Liity meihin. Nämä asiakkaat ovat jo neutralisoineet kuljetustensa hiilijalanjäljen kanssamme.

 Lue lisää kompensoinnista sekä sertifioiduista luontoprojekteista, joihin investoimme.