Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin SOLAS ja VGM -ohjeita

SOLAS (kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä) ja VGM (vahvistettu bruttomassa): Kansainvälinen asiantuntijatiimimme on valmis varmistamaan, että kaikki tiedot toimitetaan ennen konttien saapumista satamaterminaaliin.

Kuljetatteko merirahtia eri puolille maailmaa? Tiesitkö, että lähettäjänä sinun on ilmoitettava kuljetusyritykselle kontin tarkka ja luotettava kokonaispaino ?

Seurauksena lukuisista konttien epätarkkoihin painoilmoituksiin liittyvistä onnettomuuksista Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on yhteistyössä alan edustajien kanssa ottanut käyttöön tarkat säännöt osana kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS). Näin taataan, että konttien paino ilmoitetaan luotettavasti.

Näiden sääntöjen mukaan lähettäjän on ilmoitettava merirahtiyritykselle kontin vahvistettu bruttomassa (VGM), joka kattaa rahdin painon, lastauslaitteiden ja materiaalin painon, sälytyspuut ja omapainon (kontin painon). Nämä vaatimukset vaikuttavat kaikkien toimitusketjun osapuolten kommunikaatioon, infrastruktuuriin ja prosesseihin. Kansainvälinen asiantuntijatiimimme on valmis opastamaan sinua säädöksissä ja varmistamaan, että kaikki tiedot toimitetaan ennen konttien saapumista rahtiyrityksen satamaterminaaliin.

Voit tarkastella lähetystäsi ja lähettää VGM-tiedot Kuehne+Nagelille käyttämällä varausvahvistuksen linkkiä tai QR-koodia. Nämä tiedot sijaitsevat erillisessä VGM-osiossa.

Eri puolilla maailmaa on käytössä erilaisia käyttöönotto-ohjeita ja säädöksiä.

Lisätietoja on alla:

Haluatko lisätietoja? Tutustu alle koottuihin usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan tiimiimme. Tai soita meille suoraan 0201 611 611.


Yleistietoja

Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) otettiin käyttöön vuonna 1914 seurauksena vuonna 1912 tapahtuneesta Titanicin uppoamisesta. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on kehittänyt ja ylläpitänyt SOLAS-säädöksiä vuodesta 1948.

Vahvistettu bruttomassa (VGM) on rahdin kokonaismassa. Siihen sisältyy rahdin paino, lastausmateriaalit/ kuormalavat/ jalakset, sälytyspuut, kiinnitysmateriaalit ja kontin omapaino.

Lähettäjän on ilmoitettava merirahtiyritykselle kontin VGM varustettuna allekirjoituksella (voi olla sähköinen), josta voidaan tunnistaa painon ilmoittamisesta vastuussa oleva henkilö. Nämä tiedot on toimitettava kuljetusyritykselle pääsääntöisesti ennen kontin saapumista kuljetusyrityksen satamaterminaaliin.

Kaikkien maiden, jotka ovat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tai YK:n jäseniä, TÄYTYY ottaa VGM käyttöön. Jotkut maat ottavat säännön automaattisesti käyttöön maan sääntönä tai lakina, kun taas toisilla mailla on lisävaatimuksia.

Tätä vaatimusta pidetään välttämättömänä seikkana. Sen avulla varmistetaan, että lähettäjät ilmoittavat kontin tarkan ja luotettavan painon kuljetusyritykselle turvallisuussyistä. Aiemmin monet onnettomuudet, joissa ihmisiä loukkaantui ja resursseja vaurioitui, tapahtuivat epätarkkojen painoilmoitusten takia.

SOLAS-vaatimusten mukaan konossementissa ilmoitettu lähettäjä on vastuussa merirahtiyritykselle ja terminaalin edustajalle pakatun kontin vahvistetusta bruttomassasta.

Merirahtialusta omistamaton yhteinen kuljetusyritys (kuten Kuehne+Nagel) on lähettäjä merirahtiyrityksen kannalta ,ja näin ollen vastuussa VGM:n ilmoittamisesta kuljetusyritykselle lähettäjältä saadun VGM:n perusteella.

Punnitus

Säännöt sallivat kaksi punnitustapaa:

  • Tapa 1: kun kontti on pakattu ja sinetöity, lähettäjä voi punnita tai pyytää kolmatta osapuolta punnitsemaan pakatun kontin.
  • Tapa 2: lähettäjä tai lähettäjän järjestämä kolmas osapuoli voi punnita kaikki paketit ja rahdin osat, mukaan lukien konttiin pakattavat kuljetuslavat, sälytyspuut ja muut pakkaus- ja kiinnitysmateriaalit, ja lisätä kontin omapainon kontin sisällön kokonaismassaan. 

Lisätietoja ja selityksiä löytyy WSC:n (World Shipping Council) sivustolla. 

Kontin omapaino ilmoitetaan kontin ovessa. Joillain rahtiyrityksillä on kontin painotiedot sivustollaan. Konttiin tehdyt korjaukset, märät puulattiat ja muut seikat voivat muuttaa kontin virallista omapainoa.

Lain mukana kontti voidaan punnita terminaalissa. Kaikilla terminaaleilla ei kuitenkaan ole tämän palvelun edellyttämää infrastruktuuria erityisesti, kun huomioidaan terminaalin läpi kulkevien konttien valtava määrä. Kontin punnitseminen satamassa voi aiheuttaa pahoja ruuhkia ja viiveitä, joten tämä on aina huomioitava.

Vaatimukset

Lähettäjän on ilmoitettava Kuehne+Nagelille seuraavat tiedot:

  1. Konttikohtainen VGM
  2. Sen valtuutetun henkilön allekirjoitus (nimi isoilla kirjaimilla sähköisessä tiedonsiirrossa), joka ilmoittaa painon, sekä yrityksen tiedot
  3. Lisätiedot ja/tai asiakirjat, jos asianmukainen valtion viranomainen niitä vaatii.

VGM:n ilmoitusaika vaihtelee satamasta toiseen, sillä VGM-sääntöjen täytäntöönpano on paikallisen merenkulkuasioista vastaavan valtion viranomaisen tehtävä.

Valvomme VGM:n tilaa jatkuvasti hälytyksillä varmistaaksemme, että VGM ilmoitetaan ajoissa. Näin voidaan välttyä mahdollisilta lastauskiellolta.

Merirahtiasiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä, jos VGM puuttuu.

Lähettäjä ja terminaalin operaattori eivät saa lastata pakattua konttia laivaan, jos heillä ei ole kontin VGM:ää.

Velvollisuudet ja yksityisyys

Kun toimimme urakoitsijana ja lastaamme ja punnitsemme kontin lähettäjän puolesta ja hänen nimissään, kuljetusyrityksen konossementissa tai merirahtikirjassa nimetty lähettäjä on vastuussa VGM:n ilmoittamisesta kuljetusyritykselle ja korvausvelvollinen sen suhteen. Rajoitamme korvausvelvollisuuttamme suhteessa lähettäjään ehtojen ja/tai erillisen asiakassopimuksen avulla.

Valtion virastot, kuten rannikkovartiosto, ovat vastuussa sen varmistamisesta, että lähettäjät noudattavat vaatimuksia.

Lohkoketju on jatkuvasti kasvava lista aikaleimattuja tietueita, jotka on tallennettu ja jäsennelty tietueisiin eli lohkoihin. Suunnittelimme VGM:n lohkoketjuratkaisun täyttääksemme tarkasti kaikki alan luottamus-, tietoturva- ja säädösvaatimukset, jotka koskevat henkilön tunnistamisen mahdollistavien tietojen lisäämistä lohkoketjun muuttumattomuuden ja jäljitettävyyden luonnollisiin ominaisuuksiin. Näin ollen VGM-tietojesi tietoturva taataan aina.

Italialaisista satamista lähtevien lähetysten tapauksessa lähettäjän on annettava lisäyhteystietoja täyttämällä portaalissa Puhelin- ja Sähköpostikentät. Jos lisäksi valitaan tapa 1 (punnitus), lähettäjän on ilmoitettava punnitukseen käytetyn vaa'an tunnus Vaaka-kenttään.