Sisältöjulkaisija

null Incoterms 2020 – kansainväliset toimituslausekkeet

Kokemusta ja asiantuntemusta, joka auttaa selviytymään tuotteiden myyntisäännöistä eri puolilla maailmaa.

Tuotteitten ostaminen ja myyminen kansainvälisessä kaupankäyntijärjestelmässä voi olla mutkikasta, koska kunkin osapuolen velvoitteet, kustannukset ja riskit on määritettävä.

Auttaakseen kaupankäynnin viennissä ja tuonnissa Kansainvälinen kauppakamari (ICC) otti käyttöön kansainväliset kaupalliset ehdot (Incoterms®), jotka toimivat tuotteiden myynnin olennaisina ehtoina. Täytit sitten ostomääräystä, pakkasit ja merkitsit lähetystä tai valmistelit alkuperätodistusta, näistä säännöistä on tullut osa kaupankäynnin jokapäiväistä kieltä, ja niiden tarkoitus on toimia oppaanasi.

Säännöt julkaistiin alunperin vuonna 1936, ja ICC on ylläpitänyt ja kehittänyt niitä siitä lähtien. Tarkoituksenaan auttaa yrityksiä valmistautumaan kansainvälisen kaupan seuraavaan vuosisataan uusin versio, Incoterms® 2020, astui voimaan 1. tammikuuta 2020, ja sitä on käytettävä siitä lähtien.

Incoterms®-säännöt sisältävät sarjan kolmen kirjaimen kaupankäyntiehtoja, joilla on kaikilla tarkka tuotteiden myyntiä eri puolilla maailmaa koskeva määritelmä. 

 

Säännöt kaikille kuljetusmuodoille:

EXW – Ex Works, Noudettuna (nimetty toimituspaikka)

EXW:tä käytetään usein tehtäessä alustavaa tarjousta tuotteitten myynnistä laskematta mukaan kustannuksia. Se tarkoittaa, että myyjä tarjoaa tuotteet noudettaviksi toimipaikastaan tai toisesta nimetystä paikasta (laitos, tehdas, varasto tms.). Myyjän ei tarvitse lastata tuotteita mihinkään noutoajoneuvoon eikä tulliselvittää niitä vientiin.

FCA – Free Carrier, Vapaasti rahdinkuljettajalla (nimetty toimituspaikka)

FCA voi tarkoittaa kahta eri asiaa, joista kummastakin aiheutuu eri tasoinen riski ja eri suuruiset kustannukset ostajalle ja myyjälle. FCA (a) tarkoittaa, että myyjä toimittaa tuotteet vientiin tulliselvitettynä nimettyyn paikkaan, joka kuuluu myyjälle. FCA (b) tarkoittaa, että myyjä toimittaa tuotteet vientiin tulliselvitettynä nimettyyn paikkaan, joka ei kuulu myyjälle. Molemmissa tapauksissa tuotteet voidaan toimittaa ostajan nimeämälle huolitsijalle tai toiselle ostajan nimeämälle osapuolelle.

CPT – Carriage Paid To, Kuljetus maksettuna (nimetty toimituspaikka)

CPT:ssä myyjä maksaa tuotteiden toimituksen nimettyyn määränpäähän saakka. 

CIP – Carriage and Insurance Paid to, Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty toimituspaikka)

Vastaa CPT:tä, mutta myyjän on hankittava tuotteille minimivakuutus niiden kuljetuksen ajaksi. 

DAP – Delivered at Place, Toimitettuna määräpaikalle (nimetty toimituspaikka)

Myyjän katsotaan toimittaneen tuotteet, kun ne on tuotu ostajan saataville saapuvassa kuljetusvälineessä ja kun ne ovat valmiit purettaviksi kuormasta nimetyssä määränpäässä. DAP-ehtojen mukaan myyjä on hallinnoitava kaikkia tuotteiden toimittamiseen liittyviä riskejä.

DPU – Delivered at Place Unloaded, Toimitettuna ajoneuvosta purettuna (nimetty toimituspaikka)

Tämä Incoterm vaatii, että myyjä toimittaa tuotteet purkamatta nimettyyn paikkaan. Myyjä kattaa kaikki kuljetuskustannukset (vientikulut, purkaminen pääasiallisesta kuljetusvälineestä määränpääsatamassa sekä määränpääsataman kustannukset) ja omaksuu kaikki riskit, kunnes tuotteet saapuvat määränpäähän.

DDP – Delivered Duty Paid, Toimitettuna tullattuna (nimetty toimituspaikka)

Myyjä on vastuussa tuotteiden toimittamisesta nimettyyn paikkaan ostajan maassa ja maksaa kaikki kustannukset, jotka liittyvät tuotteiden tuontiin määränpäähän, mukaan lukien tuontitullit ja verot. Myyjä ei ole vastuussa purkamisesta.

 

Säännöt meri- ja sisävesistökuljetuksille:

FAS – Free Alongside Ship, Vapaasti aluksen sivulla (nimetty laivaussatama)

Myyjä toimittaa tuotteet, kun ne on asetettu ostajan nimeämän aluksen viereen (esim. laiturille tai proomuun) nimetyssä laivaussatamassa. Tuotteitten menetyksen ja vahingoittumisen riski siirtyy ostajalle, kun tuotteet ovat aluksen sivulla, ja ostaja ottaa vastuun kaikista kustannuksista siitä hetkestä lähtien.

FOB – Free on Board, Vapaasti aluksessa

Myyjä toimittaa tuotteet ostajan nimeämässä aluksessa nimettyyn laivaussatamaan tai hankkii jo tällä tavalla toimitetut tuotteet. Tuotteitten menetyksen ja vahingoittumisen riski siirtyy ostajalle, kun tuotteet ovat aluksessa, ja ostaja ottaa vastuun kaikista kustannuksista siitä hetkestä lähtien.

CFR – Cost and Freight, Kuljetus ja rahti maksettuina

Myyjä toimittaa tuotteet aluksessa. Tuotteitten menetyksen ja vahingoittumisen riski siirtyy ostajalle, kun tuotteet ovat aluksessa. Myyjän on solmittava sopimus tuotteiden tuomisesta nimettyyn määränpääsatamaan ja maksettava kustannukset ja rahti.

CIF – Cost, Insurance and Freight, Kuljetus, vakuutus ja rahti maksettuina

Sama kuin CFR, paitsi että myyjän on lisäksi otettava minimivakuutus siltä varalta, että tuotteet menetetään tai vahingoittuvat kuljetuksen aikana.

 

Incoterms® 2010 ja 2020 -versioiden väliset erot:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) sisältää nyt lisämahdollisuuden tehdä merkintä aluksesta konossementtiin ennen tuotteiden lastaamista alukseen.

  • Kustannukset on nyt keskitetty kunkin Incoterms®-säännön kohdassa A9/B9.

  • CIP edellyttää nyt vähintään vakuutusta, jolla on Institute Cargo Clausen (A) (kaikki riskit, eritellyt poisjätöt mahdollisia) mukainen vähimmäiskate.

  • CIP edellyttää vähintään vakuutusta, jolla on Institute Cargo Clausen (C) (luetellut riskit, riippuen eritellyistä poisjätöistä) mukainen vähimmäiskate.

  • Incoterms®-säännöissä Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) ja Delivered Duty Paid (DDP) huomioidaan nyt, että tuotteet voidaan toimittaa ilman kolmannen osapuolen huolitsijaa eli käyttämällä omaa kuljetusmuotoa.

  • Sääntö Delivered at Terminal (DAT) on vaihdettu säännöksi Delivered at Place Unloaded (DPU) selventämään, että määränpää voi olla mikä tahansa paikka eikä ainoastaan "terminaali".

  • Incoterms® 2020 siirtää nyt selkeästi vastuun kaikista turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja lisäkustannuksista myyjälle.

 

Hyödyllisiä tietoja  

Incoterms®-ehdot eivät ole täysi myyntisopimus vaan pikemminkin sen osa.  Käytännössä käytetään seuraavanlaista rakennetta: 

"[Valittu Incoterm®-sääntö] [nimetty satama, paikka tai kohta] Incoterms® 2020" 

Esimerkki: "CIF Shanghai Incoterms® 2020" tai "DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020" 

Jos Incoterms®-ehdoissa ei ilmoiteta vuotta, sovelletaan seuraavaa:
 31. joulukuuta 2019 saakka sovelletaan Incoterms® 2010 -sääntöjä.
 1. tammikuuta 2020 alkaen sovelletaan Incoterms® 2020 -sääntöjä. 

Jos mainitaan jokin toinen vuosi, esim. Incoterms® 1980, sovelletaan kyseisen vuoden ehtoja.  

Lisätietoja on ICC:n virallisella sivustolla: https://iccwbo.org. Voit myös soittaa meille 0201 611 611 saadaksesi lisätietoja.

Olemme täällä auttaaksemme sinua

yleinen-yhteydenottolomake

Täytä lomake ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä