Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Incoterms 2020 -toimituslausekkeet

Saat meiltä kansainvälisen kaupan kokemusta ja asiantuntemusta. Incoterms®-toimituslausekkeet auttavat selviytymään eri kuljetusmuotojen kuljetus- ja myyntisäännöistä.

Tuotteiden ostaminen ja myyminen kansainvälisessä kaupankäyntijärjestelmässä voi olla monimutkaista, koska kunkin osapuolen velvoitteet, kustannukset ja riskit on määritettävä. Mitä Incoterms® 2020 -toimituslausekkeet ovat ja miten ne voivat auttaa sinua?

Kansainvälinen kauppakamari (ICC) on ottanut käyttöön kansainvälisen kaupan ehdot (Incoterms®), jotka toimivat tuotteiden myynnin olennaisina ehtoina viennissä ja tuonnissa. Olipa kyse sitten ostomääräystä, lähetyksen pakkaamisesta ja merkitsemisestä tai alkuperätodistuksen valmistelusta, on näistä säännöistä tullut osa kaupankäynnin jokapäiväistä kieltä. Incotermsien® tarkoituksena on toimia oppaanasi viennissä ja tuonnissa.

Säännöt julkaistiin alunperin vuonna 1936, ja ICC on ylläpitänyt ja kehittänyt toimituslausekkeita siitä lähtien. Uusin versio, Incoterms® 2020, astui voimaan 1. tammikuuta 2020, ja sitä on käytetty siitä lähtien kansainvälisessä kaupassa.

Incoterms®-säännöt sisältävät sarjan kolmen kirjaimen kaupankäyntiehtoja (toimituslausekkeet), joilla on kaikilla tarkka tuotteiden myyntiä eri puolilla maailmaa koskeva määritelmä. 

Incoterms 2020 -toimituslausekkeet

Säännöt kaikille kuljetusmuodoille:

EXW – Ex Works, Noudettuna (nimetty toimituspaikka)

EXW:tä käytetään usein tehtäessä alustavaa tarjousta tuotteitten myynnistä laskematta mukaan muita kustannuksia. Se tarkoittaa, että myyjä tarjoaa tuotteet noudettaviksi toimipaikastaan tai toisesta nimetystä paikasta (laitos, tehdas, varasto tms.). Myyjän ei tarvitse lastata tuotteita mihinkään noutoajoneuvoon eikä tulliselvittää niitä vientiin.

FCA – Free Carrier, Vapaasti rahdinkuljettajalla (nimetty toimituspaikka)

FCA voi tarkoittaa kahta eri asiaa, joista kummastakin aiheutuu eri tasoinen riski ja eri suuruiset kustannukset ostajalle ja myyjälle. FCA (a) tarkoittaa, että myyjä toimittaa tuotteet vientiin tulliselvitettynä nimettyyn paikkaan, joka kuuluu myyjälle. FCA (b) tarkoittaa, että myyjä toimittaa tuotteet vientiin tulliselvitettynä nimettyyn paikkaan, joka ei kuulu myyjälle. Molemmissa tapauksissa tuotteet voidaan toimittaa ostajan nimeämälle huolitsijalle tai toiselle ostajan nimeämälle osapuolelle.

CPT – Carriage Paid To, Kuljetus maksettuna (nimetty toimituspaikka)

CPT:ssä myyjä maksaa tuotteiden toimituksen nimettyyn määränpäähän saakka. 

CIP – Carriage and Insurance Paid to, Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty toimituspaikka)

Vastaa CPT:tä, mutta myyjän on hankittava tuotteille minimivakuutus niiden kuljetuksen ajaksi. 

DAP – Delivered at Place, Toimitettuna määräpaikalle (nimetty toimituspaikka)

Myyjän katsotaan toimittaneen tuotteet, kun ne on tuotu ostajan saataville saapuvassa kuljetusvälineessä ja kun ne ovat valmiit purettaviksi kuormasta nimetyssä määränpäässä. DAP-ehtojen mukaan myyjä on hallinnoitava kaikkia tuotteiden toimittamiseen liittyviä riskejä.

DPU – Delivered at Place Unloaded, Toimitettuna ajoneuvosta purettuna (nimetty toimituspaikka)

Tämä Incoterm vaatii, että myyjä toimittaa tuotteet purkamatta nimettyyn paikkaan. Myyjä kattaa kaikki kuljetuskustannukset (vientikulut, purkaminen pääasiallisesta kuljetusvälineestä määränpääsatamassa sekä määränpääsataman kustannukset) ja vastaa riskeistä, kunnes tuotteet saapuvat määränpäähän.

DDP – Delivered Duty Paid, Toimitettuna tullattuna (nimetty toimituspaikka)

Myyjä on vastuussa tuotteiden toimittamisesta nimettyyn paikkaan ostajan maassa ja maksaa kaikki kustannukset, jotka liittyvät tuotteiden tuontiin määränpäähän, mukaan lukien tuontitullit ja verot. Myyjä ei ole vastuussa purkamisesta.

Säännöt meri- ja sisävesistökuljetuksille:

FAS – Free Alongside Ship, Vapaasti aluksen sivulla (nimetty laivaussatama)

Myyjä toimittaa tuotteet, kun ne on asetettu ostajan nimeämän aluksen viereen (esim. laiturille tai proomuun) nimetyssä laivaussatamassa. Tuotteitten häviämisen ja vahingoittumisen riski siirtyy ostajalle, kun tuotteet ovat aluksen sivulla, ja ostaja ottaa vastuun kaikista kustannuksista siitä hetkestä lukien.

FOB – Free on Board, Vapaasti aluksessa

Myyjä toimittaa tuotteet ostajan nimeämässä aluksessa nimettyyn laivaussatamaan tai hankkii jo tällä tavalla toimitetut tuotteet. Tuotteitten häviämisen ja vahingoittumisen riski siirtyy ostajalle, kun tuotteet ovat aluksessa, ja ostaja ottaa vastuun kaikista kustannuksista siitä hetkestä lähtien.

CFR – Cost and Freight, Kuljetus ja rahti maksettuina

Myyjä toimittaa tuotteet aluksessa. Tuotteitten häviämisen ja vahingoittumisen riski siirtyy ostajalle, kun tuotteet ovat aluksessa. Myyjän on solmittava sopimus tuotteiden tuomisesta nimettyyn määränpääsatamaan ja maksettava kustannukset ja rahti.

CIF – Cost, Insurance and Freight, Kuljetus, vakuutus ja rahti maksettuina

Sama kuin CFR, paitsi että myyjän on lisäksi otettava minimivakuutus siltä varalta, että tuotteet häviävät tai vahingoittuvat kuljetuksen aikana.

Incoterms® 2010 ja 2020 -versioiden väliset erot:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) sisältää nyt lisämahdollisuuden tehdä merkintä aluksesta konossementtiin ennen tuotteiden lastaamista alukseen.

  • Kustannukset on nyt keskitetty kunkin Incoterms®-säännön kohdassa A9/B9.

  • CIP edellyttää nyt vähintään vakuutusta, jolla on Institute Cargo Clausen (A) (kaikki riskit, eritellyt poisjätöt mahdollisia) mukainen vähimmäiskate.

  • CIP edellyttää vähintään vakuutusta, jolla on Institute Cargo Clausen (C) (luetellut riskit, riippuen eritellyistä poisjätöistä) mukainen vähimmäiskate.

  • Incoterms®-säännöissä Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) ja Delivered Duty Paid (DDP) huomioidaan nyt, että tuotteet voidaan toimittaa ilman kolmannen osapuolen huolitsijaa eli käyttämällä omaa kuljetusmuotoa.

  • Sääntö Delivered at Terminal (DAT) on vaihdettu säännöksi Delivered at Place Unloaded (DPU) selventämään, että määränpää voi olla mikä tahansa paikka eikä ainoastaan "terminaali".

  • Incoterms® 2020 siirtää nyt selkeästi vastuun kaikista turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja lisäkustannuksista myyjälle.

Hyödyllisiä tietoja  

Incoterms®-ehdot eivät ole kattava myyntisopimus vaan pikemminkin sen osa.  Käytännössä toimituslauseketta kuvaamaan käytetään seuraavanlaista rakennetta: 

"[Valittu Incoterm®-sääntö] [nimetty satama, paikka tai kohta] Incoterms® 2020" 

Esimerkki: "CIF Shanghai Incoterms® 2020" tai "DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020" 

Jos Incoterms®-ehdoissa ei ilmoiteta vuotta, sovelletaan seuraavaa:
 31. joulukuuta 2019 saakka sovelletaan Incoterms® 2010 -sääntöjä.
 1. tammikuuta 2020 alkaen sovelletaan Incoterms® 2020 -sääntöjä. 

Jos mainitaan jokin toinen vuosi, esim. Incoterms® 1980, sovelletaan toimituslausekkeissa kyseisen vuoden ehtoja.  

Lisätietoja Incoterms-säännöksistä on ICC:n virallisella  sivustolla: https://iccwbo.org.

Tutustu myös Incoterms-flyeriin sekä Incoterms-oppaaseen.

Mietityttävätkö toimituslausekkeet edelleen? Voit myös ottaa kansainvälisen kaupan asiantuntijoihimme yhteyttä oheisella lomakkeella tai soittaa meille 0201 611 611 saadaksesi lisätietoja.