Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin EU:n uudet Venäjän vastaiset pakotteet

30.9.2023 voimaan astunut tuontikielto tiettyjen rauta- ja terästuotteiden osalta toi uusia velvollisuuksia maahantuojille.

EU on ottanut käyttöön tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuontikiellon 30.9.2023 alkaen. Kielto koskee tuotteita, jotka sisältävät Venäjältä peräisin olevaa rautaa tai terästä ja joiden jalostuksessa on kolmansissa maissa käytetty tiettyjä Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita.

EU:n määräykset velvoittavat maahantuojia esittämään tuontihetkellä näytön kolmansissa maissa tuotteiden jalostuksessa käytettävien rauta- ja terästuotteiden alkuperämaasta. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, ettei EU:n markkinoille tuotaviin lopputuotteisiin ole sisällytetty venäläistä alkuperää olevia materiaaleja.

Kaksi pääasiallista HS-tariffiryhmää, joita määräykset koskevat:

  • 72 – Rauta ja teräs
  • 73 – Rauta- ja terästavarat

Alkuperämaan osoittaminen

Neuvoston asetuksessa ei ole säädetty asiakirjoista, jotka katsotaan näytöksi. Riippuen Euroopan maasta, näytöksi hyväksyttävät dokumentit voivat myös vaihdella. Suomen Tullin nettisivuilta löytyy lista asiakirjoista, joilla tuotteen alkuperämaan näyttöä voi esittää Suomen tullille:

  • Erilaiset alkuperäselvitykset (esim. alkuperätodistus)
  • Tekniset tuotetiedot ja tuotantokuvaukset  
  • Viranomaisten asiakirjat  
  • Teolliseen prosessiin liittyvät asiakirjat (esim. valmistus- ja jalostusprosessin dokumentaatio ja valmistajan materiaalitodistukset, kuten Mill Test Certificate)  
  • Dokumentit maantieteellisistä merkinnöistä
  • EU:n ulkopuolisen maan laatimat alkuperä- tai luokittelupäätökset
  • EU:n ulkopuolisen maan tulli-ilmoitukset ja niiden sisältämät tiedot

Tulli arvioi näytön riittävyyden tarvittaessa tulli-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä tapauskohtaisesti.

Lähtökohtaisesti tieto olisi hyvä mainita lähettäjän ja vastaanottajan välisissä kaupallisissa dokumenteissa, esimerkiksi ilmoittamalla, ettei tuotteissa ole käytetty venäläistä alkuperää olevaa rautaa tai terästä:

“Country of origin: China

CN code: 721710

We herewith confirm that no Russian material was used to produce these products.”


Lisätietoja saat omalta Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöltäsi. Muista myös seurata Tullin ja Euroopan komission nettisivuja aiheen tiimoilta.


Lähteet: Tulli