Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Uratarina Piia Alanko

BBA-taustaisella Piia Alangolla on vankka osaaminen globaalien suuryritysten logistiikan ja ostojen parista. Asiakastyöstä ja jatkuvasta kehittymisestä innostuva Piia työskentelee tätä nykyä asiantuntijana digitaalisten asiakasratkaisujen parissa.

Teknologia-asiat kehittyvät jatkuvasti. Minua motivoi, kun pääsen oppimaan uutta!

Kansainvälisen kaupan BBA-tutkinnon suorittaneella Piia Alangolla on liki 20 vuoden kokemus globaalien suuryritysten logistiikan ja ostojen parista. Keväällä 2015 hän innostui hakemaan Kuehne+Nagelille – kansainvälisyyden lisäksi paikan houkuttimena oli mahdollisuus uuden oppimiseen ja oman työnkuvan laajentamiseen. Piia tuli valituksi, ja siitä lähtien hän on työskennellyt digitaalisten asiakasratkaisujen asiantuntijana.

– Vaikka nimikkeeni on kutakuinkin pysynyt samana, niin roolini on muuttunut paljonkin. Seitsemän vuotta sitten olin enemmänkin myynnin työtä tukemassa, kun taas tänä päivänä olen suoraan asiakkaiden kanssa tekemisissä ja konsultoin heitä esimerkiksi seurantajärjestelmien käytössä.

Teknologian avulla liiketoimintaa tukemassa

Piia kertoo, että asiakkaiden implementointi on kehittynyt systemaattisemmaksi selkeämmän toimintamallin kautta. Teknologian kehitystahti on ollut hurjaa, ja erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana järjestelmiä on uudistettu kattavasti. Myös asiakkaat tietävät teknologian mahdollisuuksista aiempaa kattavammin. Asiakkaidenkin järjestelmissä on tapahtunut kehitystä, ja käyttäjät osaavat siten vaatia omaa liiketoimintaansa tukevia ratkaisuja. Asiantuntijaroolissa myös tiedon hankkiminen, jäsenteleminen ja eteenpäin vieminen vie aikaa. Kehityksestä ja kehittymisestä puhuttaessa Piia oikein innostuu:

– Teknologisuuteen liittyvät asiat muuttuvat jatkuvasti, koko ajan tulee uudistuksia ja saan oppia uutta. Minua motivoi, kun ei tarvitse kangistua kaavoihin! On antoisaa, kun asiakkaat osaavat kysyä teknologia-asioista aiempaa enemmän. Ihmissuuntautuneena pidän auttamisesta ja kouluttamisesta.

Oppiva organisaatio – yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Kuehne+Nagelilla työskentelee globaalisti noin 76 000 eri alojen asiantuntijaa uransa eri vaiheissa, Suomessakin kollegoita on noin 180 henkeä. Moninainen henkilöstö on Piian mukaan myös työyhteisön rikkaus. Kuehne+Nagel Suomen asiakasratkaisujen tiimi, johon Piiakin kuuluu, tekee tiivistä yhteistyötä liki kaikkien liiketoimintayksiköiden kanssa. Niinpä laajan kokemuksen ja näkemyksen kerryttänyt Piia on mukana eri työryhmissä niin taloushallinnossa, eri kuljetusmuodoissa kuin operatiivisilla osastoilla. Tavoitteena voi esimerkiksi olla kuljetusten lähetysnäkyvyyden tai sähköisen laskutuksen oikeellisuuden varmistaminen. Toisaalta eteen voi tulla täysin uusi kehitysprojekti, johon ei ole valmista ratkaisua.

– Olen viihtynyt todella hyvin Kuehne+Nagelilla ja nautin, kun pääsen jakamaan tieto-taitoa myös eri maiden kollegojen kanssa. Meillä on oikeasti alansa rautaisia ammattilaisia, ja mielestäni olemme saaneet vahvan jalansijan logistiikka-alan ajatusjohtajana. Pystymme tuottamaan asiakkaille säännöllisesti ajankohtaista tietoa nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä. Asiakas voi luottaa, että hän meiltä saa logistiikka-alan osaavinta palvelua.

Monipuoliset mahdollisuudet omaan kehittymiseen

Työyhteisönsä yhdeksi merkittäväksi eduksi Piia nostaakin jatkuvan työssä oppimisen mahdollisuudet. Hän kertoo, että työntekijöihin panostetaan esimerkiksi koulutusohjelmin ja heitä tuetaan, jotta heistä tulisi alansa parhaita. Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös urakehitykseen, joko etenemällä tai osaamista syventämällä. Piian mukaan Kuehne+Nagel on henkilöstöä kohtaan reilu, ja heidän näkökulmansa otetaan aidosti keskusteluissa huomioon. Lisäksi mukava kotimaan työyhteisö sekä kansainvälinen verkostoituminen antavat virtaa Piian työarkeen:

–  Mielestäni tämä on hurjan hienoa! Kansainvälisessä yhteisössämme on aidosti erityyppisiä ja eri taustoista tulevia osaavia ihmisiä, joiden kanssa saan päivittäin olla tekemisissä ja oppia heiltä. Meillä voit olla oma itsesi, eikä hakemista kannata epäröidä. Alansa johtavassa yrityksessä pääset varmasti myös kehittymään työssäsi niin pitkälle, kuin vain on intoa!

Työskentely Kuehne+Nagelilla

Tarjoamme mahdollisuuden toimia osana aidosti kansainvälistä ja asiantuntevaa verkostoa. Kehittyvässä tiimissämme pääset haastamaan itsesi ja kehittymään edelleen ammattilaisena. Kiinnostavatko kansainväliset kuljetukset? Haluatko meille töihin? Katso avoinna olevat työpaikkamme rekrytointisivuilta Careers at Kuehne+Nagel ja jätä sitä kautta hakemus.

Tutustu muihin inspiroiviin työntekijöidemme kertomuksiin. Satoja tarinoita, satoja työmahdollisuuksia – millaiseksi haluat kirjoittaa oman tarinasi?