Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Kuehne+Nagelilta vahva ensimmäinen vuosineljännes 2022

Kuehne+Nagelin vuoden 2022 alkuun vaikutti merkittävästi korkealaatuisten kuljetuspalveluiden vahvana jatkunut kysyntä.
  • Laadukkaiden kuljetuspalveluiden kysyntä meri- ja lentorahdissa on jatkunut vahvana
  • Sekä varastointipalveluissa että maantierahdeissa kapasiteetin käyttöaste on korkealla
  • Sota Ukrainassa on lisännyt epävarmuutta markkinoilla

Kuehne+Nagel Group
CHF m

Q1 2022

Q1 2021

Δ

Liikevaihto

10,158

6,032

68%

Myyntikate

2,942

2,019

46%

Käyttökate

1,306

611

114%

Liikevoitto

1,120

431

160%

Liiketulos

832

318

162%

Vapaa kassavirta*

1,037

65

>100%

* sisältää yrityskaupan vaikutuksia 2022

Konserni paransi kaikkia keskeisiä tunnuslukuja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna: liikevaihto kasvoi 68 % 10,2 miljardiin Sveitsin frangiin, liikevoitto 160 % 1,1 miljardiin Sveitsin frangiin, liiketulos 162 % 832 miljoonaan Sveitsin frangiin ja vapaa kassavirta lähes 1,0 miljardia Sveitsin frangia. Konsernin liikevoitto prosentteina  myyntikatteesta oli 38,1 %.

Vastauksena Ukrainan sotaan Kuehne+Nagel lupasi välitöntä hätäapua 10 miljoonalla Sveitsin frangilla  avustustavaroiden ja ilmaisten kuljetuspalveluiden muodossa. 

Tri Detlef Trefzger, Kuehne+Nagel International AG:n toimitusjohtaja kommentoi kvartaalia seuraavasti: ”Pääoma- ja kulutushyödykkeiden kysyntä jatkui vahvana vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Samalla jo ennestään epävakaan toimitusketjun tilanne heikkeni entisestään. Kuehne+Nagel oli valmistautunut tähän skenaarioon, minkä vuoksi pystyimme vastaamaan hyvin asiakkaiden vaatimuksiin korkealaatuisista logistiikkapalveluista.”

Lue lisää: https://newsroom.kuehne-nagel.com/strong-first-quarter-2022-for-kuehnenagel/