Sisältöjulkaisija

Merirahdin vastuullisuus

Alan uranuurtajana Kuehne+Nagel huomioi merirahdin vastuullisuuden ja CO2-jalanjäljen ennakoivasti. Tarjoamme asiakkaillemme valikoiman ympäristöystävällisiä ja innovatiivisia toimitusketjuratkaisuja, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

Kuehne+Nagel suhtautuu toimialansa vastuullisuuteen vakavasti. Vaikka FCL-täyskonttikuljetukset ovat jo ympäristöystävällisin tapa kuljettaa tuotteita eri puolille maailmaa, päästään toimialan hiilidioksidipäästöistä täysin eroon vasta 10–15 vuoden kuluttua. Ennen kuin uusia ympäristöystävällisiä polttoaineita tai kuljetusvaihtoehtoja saadaan markkinoille suuremmassa mittakaavassa, tarjoaa innovatiivinen vastuullisten kuljetusten lähestymistapamme jo nyt mahdollisuuden valita ympäristöystävällisempiä merikuljetuksia.

Vaikutuksemme ymmärtäminen
Viime aikaiset edistysaskeleet big datan ja ennakoivan analyysin alueella mahdollistavat hiilipäästöjemme täsmällisen mittauksen ja kompensoinnin.  Lisäksi tämä mahdollistaa merikuljetukseen liittyvien päästöjen täyden näkyvyyden seaexplorer- ja Global Sea Freight Carbon Calculator -alustoilla,. Näin voit valita käyttöösi ympäristöystävällisimmät merikuljetukset ja palvelut. 

merikuljetus vastuullisuus kuehne+nagel

Hiilipäästöjä vähentääksemme testaamme biopolttoaineita ja synteettisiä polttoaineratkaisuja tiiviissä yhteistyössä huolitsijoiden kanssa. Lisäksi työskentelemme läheisesti Global Maritime Forumin Getting to Zero Coalitionin kanssa nopeuttaaksemme päästöttömien laivojen kehittämistä vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraalit merirahtiratkaisut
Tällä hetkellä tarjoamme kaksi täysin ilmastoneutraalia merirahtiratkaisua – KN LCL ja KN Pledge. Kompensoimme kummankin merirahtipalvelun hiilijalanjäljen kokonaisuudessaan tukemalla ympäristö- ja luontoprojekteja. Työskentelemme eri puolilla maailmaa sellaisten luontoon perustuvien projektien kanssa, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä, ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat paikallisten yhteisöjen toimeentuloa. Olemme kumppaneita usean yleishyödyllisen organisaation kanssa ja luomme polkua kohti hiilineutraliutta. Nämä projektit perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja riippumattomat organisaatiot ovat tarkistaneet ne tiukimpien kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti. Tukemalla näitä projekteja tuotamme hiilikrediittejä, joilla kompensoidaan lähetysten päästöjä.

Kuljetusalan johtaja
Työskentelemme tiiviisti kaikkien tärkeimpien varustamojen kanssa tukeaksemme kansainvälisen merirahdin vastuullisuutta. Tavoitteemme saavuttamiseksi olemme luoneet "vihreitä kaistoja", joissa pidetään etusijalla aluksia, joilla on pienemmät päästöt. Olemme mukana myös lukuisissa muissa vastuullisuusaloitteissa, esimerkiksi näissä: 

•    Tyhjien konttien liikkumisen vähentäminen
•    Sellaisten lähetysten tunnistaminen, jotka voidaan siirtää rekkakuljetuksesta laiva- tai proomukuljetukseen
•    Sellaisten konttien käyttö, joissa on kestävän kehityksen mukaiset lattiat (esim. bambu) 
•    Selvittämättömien vaarallisten aineiden tai laittoman ongelmajätteen kuljetuksen estäminen

 
Haluatko tietää lisää merikuljetusten vastuullisuudesta? Tutustu sivuihimme ja lue lisää Net Zero Carbon -aloitteesta sekä kompensoinnista ja luontoprojekteista, joihin investoimme. Tai soita meille 0201 611 611.

Muun muassa seuraavat asiakkaamme ovat jo hiilineutraalien kuljetusteratkaisujemme ylpeitä käyttäjiä:

Olemme täällä auttaaksemme sinua

yleinen-yhteydenottolomake

Täytä lomake ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä

Kysymyksiä ja vastauksia Kuehne+Nagelin hiilineutraaliudesta

Tällä hetkellä hyödynnämme SeaExplorerin ja Carbon Calculatorin tietoja, joista jälkimmäinen  perustuu Clean Cargo Working Groupin (CCWG) kirjanpitostandardeihin.

Tulevaisuudessa  hyödynnämme edistynyttä lähestymistapaa käyttämällä rahtialuksen päätietoja. Eri tahot (esim. CCWG) ilmoittavat tällä hetkellä laivojen päästöt yhdistettyinä, esim. kauppareittitasolla. Logindeximme ottaa käyttöön datapohjaisen mallin arvioidakseen aluskohtaiset CO2-päästöt rahtialuksen ominaisuuksien perusteella (moottorin tehokkuus, kapasiteetti). Päästöt raportoidaan päästö-/etäisyys-/TEU-pohjalta.

 

Aluksen päästöarvon perusta ja metodologia

Kunkin aluksen päästöarvo lasketaan IMO:n Energy Efficiency Design Index EEDI:n sovelletulla versiolla. Mallilla arvioidaan laivan päämoottoreiden polttoaineenkulutus ja oletetaan, että kaikki käytetty polttoaine muuttuu hiilidioksidiksi. Polttoaineenkulutusta arvioidessaan malli tukeutuu eri tahojen, muun muassa Clarksonin tietoihin moottorin tehosta, polttoaineen ominaiskulutuksesta (paljonko polttoainetta vaaditaan tehoyksikköä kohden), aluksen mallista, nopeudesta ja nimelliskapasiteetista. Konttitason CO2-päästöjä laskettaessa malli olettaa, että kapasiteettia käytetään samassa määrin kuin rahtialuksilla yleisesti. Päästöt ilmoitetaan kilometrikohtaisesti, joten kun tämä arvo kerrotaan laivamatkan pituudella, saadaan arvioidut CO2-päästöt tietyllä reitillä TEU:ta kohden.

Lähetysten CO2-päästöjä ei voida välttää täysin. Kunnes päästöt voidaan teknisesti vähentää nollaan, voimme kompensoida ne  sijoittamalla luontoon perustuviin projekteihin eri puolilla maailmaa tukeaksemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. CO2-krediittejä luodaan todistamaan, että tietty määrä CO2-päästöjä on kompensoitu ja että kuljetukset on CO2-neutraloitu. Olemme aloittaneet omat luontoprojektimme Myanmarissa ja Uudessa-Seelannissa ja  ostamme krediittejä kansainväliseltä ympäristöprojektivalikoimalta, kuten Perun Cordillera Azul National Park Projectilta ja Indonesian Katingan Peatland Restoration and Conservation Projectilta. Kolmas osapuoli tarkistaa kunkin hiilikrediitin, ja yksi krediitti vastaa yhden CO2-tonnin välttämistä tai poistamista.

Ryhdyimme yhteistyöhön erilaisten yleishyödyllisten organisaatioiden ja kehittäjien kanssa tukeaksemme asiakkaitamme heidän luodessaan omaa hiilineutraalisuuspolkuaan. Työskentelemme eri puolilla maailmaa luontoon perustuvien projektien kanssa, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä, parantavat paikallisten yhteisöjen toimeentuloa ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja villieläimiä. Nämä projektit – jotka riippumattomat organisaatiot ovat tarkastaneet tiukimpien kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti ja jotka perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin – tuottavat hiilikrediittejä, joita voidaan käyttää kompensoimaan lähetyksen päästöjä.

CO2-päästöjen välttäminen on tietenkin parempi kuin niiden kompensoiminen. CO2-kompensoinnissa ei kuitenkaan ole kyse mistään anekaupasta. Tässä yhteydessä voidaan kompensoida päästöjä, joita on vaikea välttää, mikä johtaa yleisesti ottaen parempaan ilmastonsuojeluun.

Yksi hehtaari metsää suodattaa jopa 50 tonnia nokea ja pölyä ilmasta, tuottaa 100 000 kuutiometriä uutta pohjavettä, vapauttaa 15–30 tonnia happea vuodessa ja sitoo jopa 10,6 tonnia hiilidioksidia. Ilmaston lämpötilan nousemisen estämiseksi ei kuitenkaan riitä, että tämän varannon ryöstö estetään.

Tätä elävää hiilidioksidivarantoa on suojeltava ja metsitettävä, sillä luonto pystyy tuottamaan yli kolmanneksen ilmastoratkaisuista vuoteen 2030 mennessä. Luontoon perustuvat ratkaisut kattavat kaikki toiminnot, jotka liittyvät luonnollisten ekosysteemien, kuten metsien, nurmien ja kosteikkojen, suojelemiseen tai uudelleenkehitykseen CO2-pitoisuuden vähentämiseksi ilmakehässä. Kaikki nämä toiminnot tukevat hiilidioksidin biologista talteenottoa ja varastointia tyypillisesti fotosynteesin välityksellä. Sitoudumme tukemaan tätä pyrkimystä kompensointiohjelmillamme.

 

[Lähde: American Association for the Advancement of Science; The Nature Conservancy]