Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Inex Partnersin ja Kuehne+Nagelin kumppanuus: kuljetusten päästövähennykset kuriin

Inex Partnersin yhteistyö Kuehne+Nagelin kanssa tukee kuljetusten päästövähennyksiä. Uusi sopimus on jatkoa vuosikymmenen kestäneelle kumppanuudelle.

Asiakas:

Inex Partners Oy

Toimiala:

Vähittäiskauppa

Ratkaisu:

Kuehne+Nagel tukee tavoitetta Net Zero Carbon -ohjelmallaan, jonka avulla vähennetään hiilidioksidipäästöjä yhtiön kaikissa kuljetus- ja logistiikkapalveluissa ympäri maailmaa.


Faktat:

  • Yhteiset ponnistelut Inexin päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä
  • Kuehne+Nagelin Net Zero Carbon -ohjelma on vähennysstrategian ytimessä
  • Pitkäaikaisen yhteistyön tavoitteena on vähähiiliseen logistiikkaan siirtyminen

Inex Partners Oy on jälleen kerran valinnut Kuehne+Nagelin tilaushallinnan ja kansainvälisen merirahdin kumppanikseen. Yhteistyö on jatkunut jo vuosikymmenen ajan, ja uusi sopimus tukee Inex Partnersin tavoitetta vähentää selvästi kuljetusten hiilidioksidipäästöjä. 

Inex Partners Oy on SOK:n täysin omistama tytäryhtiö, jonka päätarkoituksena on tarjota varastointi- ja kuljetuspalveluita S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaraketjulle. S-ryhmä on asiakkaidensa omistama suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on Suomessa yli 1800 toimipaikkaa.

Noin kahdeksan prosenttia maailman CO2-päästöistä aiheutuu kaupankäyntiin liittyvistä rahtikuljetuksista. Inex Partners Oy on asettanut tavoitteekseen vähentää kuljetuspäästöjään viidenneksen vuoteen 2025 mennessä. Tavoite pyritään saavuttamaan mm. virtaviivaistamalla logistiikkaa, optimoimalla reittejä ja käyttämällä uusiutuvia polttoaineita. Tavoitetta tukee Kuehne+Nagelin Net Zero Carbon -ohjelma, jonka pyrkimyksenä on vähentää hiilidioksidipäästöjä yhtiön kaikissa kuljetus- ja logistiikkapalveluissa ympäri maailmaa.

Teemme yhdessä paremman paikan elää

– Voimme olla ylpeitä siitä, että Inex Partners yhdessä Kuehne+Nagelin kanssa on jo saavuttanut hiilineutraaliuden merikuljetusten logistiikan osalta. Pyrimme edelleen vähentämään hiilidioksidipäästöjä muissakin kuljetusmuodoissa niin kotimaassa kuin maailmalla, sanoo Lasse Korhonen, Inex Partners Oy:n kansainvälisen logistiikan päällikkö.

Kuehne+Nagel on saavuttanut hiilineutraaliustavoitteensa oman toimintansa osalta jo vuonna 2020. Otto Schacht, Kuehne+Nagel International AG:n merirahdista vastaava hallituksen jäsen toteaa: 

– Olemme myös ennakoivasti päättäneet vähentää kaikkien toimittajiemme – lentoyhtiöiden, varustamoiden ja kuljetusliikkeiden – kuljetuspalvelujen hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä. Voimme saavuttaa nämä tavoitteet ainoastaan Inex Partners Oy:n kaltaisten asiakkaiden kanssa, jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä kohti vihreämpää logistiikkaa.