Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin COVID-19 -tarvikkeiden maahantuonti

Covid-19 -lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tullittoman ja arvonlisäverottoman maahantuonnin voimassaoloaika jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Covid-19 lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tullittoman ja arvonlisäverottoman maahantuonnin voimassaoloaikaa jatkuu komission päätöksellä (2020/491) 31.12.2021 asti.

Päätöksen mukaan tavarat vapautetaan tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Tavarat tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden (esim. hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen) toimesta tai puolesta.

  Muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija tapauksessa, jossa toimija tuottaa  terveys- ja hoivapalveluja julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana.  
   
 2. Tavarat on tarkoitettu johonkin seuraavassa luetelluista käyttötarkoituksista:

  - Tavarat jaetaan maksutta henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19 -tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen kohdassa yksi mainittujen elinten ja organisaatioiden toimesta

  - Tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat säilyvät 1. kohdassa tarkoitettujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa.
 3. Täytetään asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (Tullittomuusasetus) 75, 78, 79 ja 80 artiklassa sekä direktiivin 2009/132/EY 52, 55, 56 ja 57 artiklassa säädetyt vaatimukset, jotka liittyvät tavaroiden edelleen luovuttamisen rajoituksiin.

Tavarat vapautetaan tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta tilanteessa, jossa ne tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten katastrofiapujärjestöjen toimesta tai niiden puolesta niiden tarpeiden täyttämiseksi. Ajanjakson on oltava sellainen, jolla tarjotaan katastrofiapua niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-tartunnan tai jotka osallistuvat torjumaan covid-19-epidemiaa.

Tarvittaessa saat lisätietoja omalta Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöltäsi tai oheista yhteydenottolomaketta käyttäen.