Sisältöjulkaisija

null Logistiikan vastuullisuus: Net Zero Carbon

Olemme sitoutuneet tarjoamaan ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia logistiikkaratkaisuja. Alan ensimmäisenä toimijana olemme asettaneet itsellemme kaksi tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin, olemme kompensoineet vuodesta 2020 lähtien suorat CO2-päästöt, jotka eivät ole vältettävissä. Toiseksi, olemme päättäneet puuttua ennakoivasti kuljetuspalvelujen toimittajiemme – lehtoyhtiöiden sekä merirahti- ja maantiekuljetusyritysten – CO2-jalanjälkeen vuoteen 2030 mennessä.

Me yrityksenä ja kaikki työntekijämme toimimme Net Zero Carbon -ohjelmamme avulla CO2-päästöjä vastaan.

Tri Detlef Trefzger, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Tri Detlef Trefzger

Planeettamme tulevaisuuden hyvinvointi on välttämätöntä. Hyvinvoivaan planeettaan on kiinnitettävä huomiota jo tänään, jotta voimme taata elinkelpoisen tulevaisuuden myös huomiselle.

Merten happamoituminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat voimakkaasti luonnon ekosysteemeihin ja uhkaavat elämäämme planeetallamme; meidän on muutettava suuntaa. On tiedossa, että logistiikka-alan osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 7 prosenttia. Alan johtavana toimijana olemme sitoutuneet pienentämään osuuttamme tästä prosenttiosuudesta Net Zero Carbon -ohjelmamme myötä.

Tärkeimmät päämäärämme kohti hiilineutraaliutta:

  • Ylläpidämme tehokasta hiilidioksidipäästöjen hallintaa kaikissa toiminnoissamme

  • Tarjoamme ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkaillemme

  • Toimitamme ympäristökriteereihin perustuvia logistiikkapalveluita

Tavoitteemme

Pyrimme vähentämään CO2-päästöjä kaikissa kuljetus- ja logistiikkapalveluissamme maailmanlaajuisesti. Meillä on kaksi päätavoitetta päämäärämme saavuttamiseksi:

  1. Olla täysin hiilineutraali suorassa vaikutuspiirissämme vuodesta 2020 alkaen (GHG-protokollan soveltamisalat 1 ja 2)

  2. Saavuttaa hiilineutraalius toimittajien ja asiakkaiden jalanjäljelle vuoteen 2030 mennessä (GHG-protokollan soveltamisala 3)

Oman CO2-neutraaliutemme lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vähentävät heidän toimitusketjujensa CO2-päästöjä. Tämä perustuu big dataan ja ennakoiviin analyyseihin sekä digitaalisiin alustoihin, jotka tukevat kestävämpien kuljetusreittien ja -muotojen valintaa.

Olemme mukana seuraavissa aloitteissa, joiden avulla tuemme kuljetusalan CO2-päästöjen vähentämistä:

Kuinka saavutamme kestävän kehityksen tavoitteet?

Polku kohti hiillineutraaliutta edellyttää näkyvyyttä, vähentämistä ja kompensointia.

NÄKYVYYS: Vihreämpien valintojen tekeminen vaatii parempaa tietoisuutta CO2-jalanjäljestä toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Digitaalisten alustojemme avulla asiakkaamme voivat optimoida kuljetusreittejä ja valita palveluita, joilla on pienimmät CO2-päästöt, ja siten vähentää ympäristövaikutuksia. Tutustu hiilidioksidilaskuriimme tai seaexploreriin saadaksesi lisätietoja.

VÄHENTÄMINEN: Sitoumuksemme CO2-päästöjen vähentämiseen alkaa sisäisistä koulutusohjelmistamme, joilla ylläpidetään ja lisätään tiimiemme ympäristötietoisuutta. Siihen kuuluu myös uusiutuvan energian käyttöönotto sekä liikematkojen ja jätteiden vähentäminen.

KOMPENSOINTI: Pienennämme CO2-jalanjälkeämme sijoittamalla sertifioituihin luontoprojekteihin, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Hiilijalanjäljen kompensointi on tunnustettu mekanismi, jolla voidaan tasapainottaa kuljetuksen ne CO2-päästöt, jotka eivät ole vältettävissä. Tämä mekanismi on myös asiakkaidemme käytettävissä.

Lue lisää kompensoinnista sekä sertifioiduista luontoprojekteista, joihin investoimme. Uusimmat tiedotteet Net Zero Carbon -ohjelmastamme ovat luettavissa uutishuoneessamme. Tai soita meille 0201 611 611.

Olemme täällä auttaaksemme sinua

yleinen-yhteydenottolomake

Täytä lomake ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä