Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Vaarallisten aineiden kuljetus

Käsittelemme ja kuljetamme vaarallisia aineita sisältävän rahtisi huolella ja asiantuntemuksella. Näin varmistamme jokaisen osapuolen turvallisuuden sekä ympäröivän yhteiskuntamme hyvinvoinnin.

Vaarallisten aineiden kuljettamista koskevat erilaiset säännökset ja määräykset, jotka on suunniteltu pitämään lähetykset turvallisina koko kuljetusprosessin ajan. 

Kun käsittelemme vaarallisia aineita sisältäviä lähetyksiä, on turvallisuus meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi painotamme riskien minimointia lähetyksen jokaisessa vaiheessa. Lähetysten turvallisuutta varmistamassa ovat globaalisti toimivat asiantuntijatiimimme, sertifioidut prosessit sekä jatkuva koulutus niin kuljetusten kuin varastoinninkin hallinnassa. Näin voimme toteuttaa yrityksesi tarvitseman ratkaisun sekä huolehtia ihmisistä ja ympäristöstä.

Mitä ovat vaaralliset aineet?

Vaarallisia aineita ovat aineet ja tavarat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle, ja jotka on mainittu vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä (Dangerous Goods Requlations, DGR)  tai luokiteltu niiden mukaan. 

Vaaralliset aineet on jaoteltu yhdeksään eri luokkaan:

 • LK 1 – Räjähteet
 • LK 2 – Kaasut
 • LK 3 – Palavat nesteet
 • LK 4 – Helposti syttyvät kiinteät aineet
 • LK 5  – Hapettavat aineet
 • LK 6 - Myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet
 • LK 7 – Radioaktiiviset aineet
 • LK 8 – Syövyttävät aineet
 • LK 9 – Muut aineet ja tuotteet (ml. akut ja patterit)

Katso lisää luokittelusta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta.  Lähettäjän on hyvä huomata, ettei kaikkia vaarallisia aineita ei voida aina kuljettaa millä tahansa kuljetusmuodolla. 

Miten vaaralliset aineet tulee lähettää?

Tiedonottovelvollisuus ja vastuu vaarallisten aineiden pakkaamisesta on aina lähettäjällä. Vaaralliset aineet on yksilöitävä, luokiteltava, pakattava ja merkittävä asianmukaisesti, ja lähetyksiin on liitettävät vaaditut asiakirjat. Vuotojen estämiseksi lähetykset on pakattava laadukkaasti, kestävästi ja tiiviisti. 

Lähettäjän tulee varmistua lähetystä koskevista määräyksistä ja toimia niiden mukaisesti. Määräyksissä kuvataan vaarallisten aineiden ominaisuudet, enimmäismäärät, pakkausvaatimukset, käsittelyohjeet, pakkausten merkintävaatimukset ja kuljetusasiakirjojen täyttöohjeet.

Jos lähetys sisältää yhden tai useamman vaarallisten aineiden luokitukseen kuuluvista aineista, on lähettäjän kansainvälisten määräysten ja Suomen lakien mukaan ilmoitettava vaarallisesta sisällöstä. Useimmiten tämä edellyttää, että lähettäjä täyttää ja allekirjoittaa Vaarallisten aineiden ilmoituksen (Shipper’s Declaration For Dangerous Goods). Ilmoitus täytetään kahtena kappaleena tarkasti määräysten mukaan ja siinä lähettäjä vakuuttaa noudattaneensa kaikkia vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja ehtoja ja määräyksiä.

Valitsemalla Kuehne+Nagelin kumppaniksesi saat monia hyötyjä:  

 • Tarjoamme avuksesi maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomme.  

 • Sertifioitu laatujärjestelmämme varmistaa prosessiemme toimivuuden. Voit olla varma, että myös vaaralliset aineet käsitellään alan kovimpien standardien mukaisesti. Logistiikka-alan edelläkävijänä Kuehne+Nagelin käytössä on erityinen vaarallisten aineiden hyväksymisprosessi sekä juuri tätä varten rakennetut järjestelmät. 

 • Asiantuntijuutta monimutkaisissa säädöksissä ja lainsäädännössä. Voit luottaa siihen, että käsittelemme lähetykset kaikkien vaatimusten mukaisesti. 

 • Seuraamme jatkuvasti muuttuvia ja kiristyviä regulaatioita vaarallisten aineiden käsittelystä. Noudatamme aina viimeisimpiä ohjeistuksia ja standardeja. 

Lisätietoja vaarallisen aineiden lähettämisestä

Jos haluat keskustella lisää vaarallisten aineiden lähettämisestä, ota yhteyttä omaan Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöösi. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tai soittaa meille suoraan 0201 611 611.