Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Ahtausalan ylityökielto Suomen satamissa

Satamien ahtaustyötä koskeva ylityökielto astuu voimaan keskiviikkona.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet toivotusti. Tästä johtuen AKT on ilmoittanut satamien ahtaustyötä koskevan ylityökiellon astuvan voimaan 1.2.2023 klo 06.00 alkaen.

Tilanteen odotetaan heijastuvan myös Kuehne+Nagelin palveluihin. Työtaistelutoimenpiteiden aiheuttamiin viivästyksiin sekä kapasiteetti- ja aikataulumuutoksiin on syytä varautua. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja pidämme teidät ajan tasalla.

Tarvittaessa saatte lisätietoja Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöiltänne.