Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Tuontivalvontajärjestelmä 2 (ICS2) voimaan 1. maaliskuuta 2023 alkaen

Euroopan unioni (EU) ottaa käyttöön yhdessä Sveitsin ja Norjan kanssa uudet lentoliikenteen turvatietoilmoitukset. Ilmoitukset annetaan EU:n ’Common Repository’ -järjestelmään ja tarkoituksena on vahvistaa EU:n rajaturvallisuutta sekä kerätä tietoa saapuvista lähetyksistä.

1.maaliskuuta 2023 alkaen kaikkien lentorahtilähetysten, jotka kulkevat soveltamisalaan kuuluviin maihin tai niiden kautta (EU27, Sveitsi, Norja ja Pohjois-Irlanti), tulee täyttää uudet ilmoitusvaatimukset. Tämän pohjalta asianomaisten valtioiden tulliviranomaiset suorittavat lentorahdille turvariskiarvion ennen lähetyksen lastaamista lentokoneeseen ja ennen sen saapumista määränpäähän. Muiden liikennemuotojen osalta vaatimukset astuvat voimaan vuoden 2024 aikana. 

ICS2 tukee viranomaisten tekemää riskiarviointia ja samalla helpottaa laillisen kaupan vapaata liikkumista ulkorajojen yli. Lastitietojen ennakkoilmoitukset ja riskianalyysit mahdollistavat uhkien varhaisen tunnistamisen ja auttavat tulliviranomaisia puuttumaan asiaan toimitusketjun oikeassa vaiheessa. 

Kuehne+Nagel tekee parhaillaan toimenpiteitä, jotta IT-järjestelmät ja prosessit saadaan vastaamaan uusia vaatimuksia tarvittavan datan toimittamisesta tulliviranomaisille. Kuehne+Nagel tehostaa samanaikaisesti sähköisiä tiedonsiirtoyhteyksiä (EDI) ja rajapintoja asiakkailleen mahdollistaen näin tiedon automatisoinnin ja tarkkuuden. 

ICS2 koskee kaikkia osapuolia, jotka lähettävät lentorahtia kolmansista maista edellä mainittuihin soveltamisalaan kuuluviin maihin tai niiden kautta. Sujuvan tavaravirran varmistaminen toimitusketjussa ilman keskeytyksiä vaatii kaikkien aktiivista osallistumista.
 

Mitä tämä tarkoittaa sinun kohdallasi: 

  • Euroopan unionissa tullitoimintaa harjoittavana yrityksenä tarvitset taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnusnumeron (EORI) EU:n jäsenvaltion tulliviranomaiselta. Varmista, että jaat tämän EORI-numeron lähettäjän/myyjän kanssa. Lisätietoja mm. EORI-numeron hakemisesta löytyy Tullin verkkosivuilta
  •  Lähettäjän/sinun on huolehdittava, että lähetyksen jokaisesta tuotteesta on: 
  1. Tarkka tavarankuvaus 
  2. Tullinimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella 
  • Huomioithan, että nämä tiedot tarvitaan lähtöpäässä. 

Yllä mainitut tiedot tulee toimittaa myös huolitsijallesi niiden lähetystietojen lisäksi, jotka olet jo jakanut osana kaupallisia asiakirjojasi ja/tai EDI-viestejäsi. Virheellisten, epätarkkojen tai puuttuvien tietojen lähettäminen voi johtaa: 

  • Hylättyihin ilmoituksiin tai mahdollisiin viranomaisen seuraamuksiin säännösten noudattamatta jättämisestä 
  • Lähetysten pysäyttämiseen tai viivästymiseen tullissa 
  • Tehostettuun turvatarkastukseen 
  • Lentojen myöhästymiseen 

Lisätietoja aiheesta löytyy Euroopan komission verkkosivuilta.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä, olethan yhteydessä omaan Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöösi.