Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Laivojen tehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat säännökset voimaan 1.1.2023

Tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen alusten tulee määrittää ja raportoida toiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt sekä laskea energiatehokkuus-indeksi.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO 2023 -säännös astui voimaan marraskuussa 2022. Tämä säännös on osa IMO:n kasvihuonekaasustrategiaa, jonka tavoitteena on vähentää kansainvälisen merenkulun hiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoihin.

IMO 2023 -säännöksen mukaan aluksille on 1. tammikuuta 2023 alkaen laskettava energiatehokkuus-indeksit (EEXI, Efficiency Existing Ship Index) alusten energiatehokkuuden mittaamiseksi. Alusten on saatava EEXI-hyväksyntä viimeistään vuonna 2023 tehtävään ensimmäiseen määräaikaiskatsastukseen mennessä. EEXI perustuu aluksen teknisiin tietoihin, ei sen todelliseen käyttötehoon. Aluksille, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia, voidaan asettaa rajoituksia ja muutosvaatimuksia aluksen moottoreihin tai järjestelmiin.

Alusten tulee määrittää ja raportoida toiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt. Tässä CII hiili-intensiteetti-indikaatori (The Carbon Intensity Indicator) antaa kertoimen, jonka mukaan alusten hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä vuosittain. Tätä uutta maailmanlaajuista merenkulun hiili-intensiteetti-indikaattoria käytetään yksittäisten alusten tehokkuuden luokitteluun ja seurantaan. Se yhdistää kasvihuonekaasupäästöt kuljetetun rahdin määrään ja kuljetun matkan suhteeseen. Alukset luokitellaan näiden arvojen mukaan A:sta (hyvä) E:hen (huono).

IMO 2023 -säännökset voivat nostaa merirahdin kustannuksia johtuen laivoihin vaadittavista teknisistä muutoksista. Varustamot saattavat harkita myös laivojen nopeuksien laskuja päästäkseen asetettuihin päästötavoitteisiin. Pitkällä aikavälillä IMO 2023 -strategian pitäisi auttaa edistämään merirahtiliikenteen ympäristövastuullisuuden parantamista ja laajempaa tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpenemistä.

Lisätietoja saat tarvittaessa omalta Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöltäsi.