Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Parempaa läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta tiedonsiirron automatisoinnilla eli integraatioratkaisuilla

Tarjoamme digitalisoituvassa toimintaympäristössä tehokkaampia prosesseja manuaalisen tiedonsiirron rinnalle.

Vähennä turhaa työtä

Useissa yrityksissä kuljetusten seuranta on yhden ihmisen tai pienen tiimin tehtävä. Näin saadaan keskitettyä nämä tehtävät sinne, missä osaaminenkin on. Tiedonsiirron pullonkaula saattaa kuitenkin tulla siinä, miten tietoa jaetaan eteenpäin asiakkaille ja oman organisaation sisällä. Monesti tiedon näkyväksi tekeminen vaatii sen, että joku syöttää tiedot käsin järjestelmään. Tällainen manuaalinen prosessi sisältää useita huonoja puolia:

  •   Datan laatuongelmat: kirjoitusvirheet
  •   Viiveet: tieto siirtyy vasta, kun se syötetään järjestelmään
  •   Työn mielekkyys tekijälleen
  •   Usein kallein tapa siirtää tietoa

Nosta nopeutta ja kustannustehokkuutta

Automatisoimalla tiedonsiirtoa voidaan manuaaliset työvaiheet poistaa sieltä, missä niitä ei tarvita. Toistuvien rutiininomaisten tehtävien poisjäänti mahdollistaa asiantuntijan ajan käytön osaamista vaativiin tehtäviin. Seurantatiedot ovat viiveettä saatavilla siellä missä pitääkin, kuten asiakaspalvelijalla tai vastaanottavalla varastolla, kun kenenkään ei tarvitse syöttää tietoja manuaalisesti järjestelmään. Automatisointi säästää työtä paitsi tiedon tallentajalta, myös sen vastaanottajalta, kun "onko tietoa?" -tyyppiset tarkistukset voidaan jättää pois. Automatisointi parantaa myös datan laatua, kun näppäily- ja kopiointivirheitä ei tule.

Integraatiopalvelut

Kuehne+Nagelilla on kattava kokemus integraatioiden rakentajana. API-yhteys on helppo ja nopea tapa automatisoida tiedonsiirtoa ja toteuttaa lähetysten seuranta omassa järjestelmässä. API (Application Programming Interface) tarkoittaa ohjelmointirajapintaa, jonka avulla sovellukset voivat kommunikoida keskenään. Meiltä löytyvät valmiit API-yhteydet myös muihin toimintoihin, kuten esimerkiksi lentokuljetusten hintakyselyihin tai kuljetustilausten tekoon. Toteutamme jatkuvasti paljon integraatioita myös perinteisemmillä tiedostopohjaisilla EDI-yhteyksillä. EDI (Electronic Data Interchange) tarkoittaa määrämuotoista tiedonsiirtoa järjestelmien välillä. Pähkinänkuoressa EDI ja API ovat erilaisia tekniikoita integraation toteuttamiseksi. Oikea tekniikka ja toteutustapa valitaan aina tavoitellun lopputuloksen sekä teknisten valmiuksien mukaisesti. 

Kysy lisää omalta Kuehne+Nagel -yhteyshenkilöltäsi!