Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Uratarina Abdulahi Moallin: Kolme kriteeriä kesätyönhakuun

Kesällä 2023 Kuehne+Nagelilla työskenteli monta reipasta kesätyöntekijää eri osastoilla ja toimipisteissä. Abdulahi Moallin työskenteli tänä kesänä Kuehne+Nagelin Vantaan toimipisteessä maantiekuljetusten kappaletavaraviennissä.

Kiinnostus Kuehne+Nagelia kohtaan heräsi, kun yrityksen edustajat vierailivat kurssillamme esittelemässä yrityksensä toimintaa.

Tuotantotaloutta opiskeleva Abdulahi kertoo asettaneensa kolme tärkeää kriiteriä kesätyöpaikkaa etsiessään. Ensimmäinen ja tärkein kriteeri oli löytää kesätyöpaikka, joka liittyisi hänen opiskelemaansa alaan. Tämä mahdollistaisi ammattikorkeakoulun opintojen soveltamisen käytäntöön ja toisaalta myös tiedon syventämisen pääaineestaan, toimitusketjun johtamisesta. Toiseksi, tulevan kesätyöpaikan tuli tarjota mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä tietojen ja taitojen laajentamiseen. Kolmantena ja viimeisimpänä kriteerinä Abdulahi mainitsee yrityksen arvot sekä maineen. Hänelle oli tärkeää, että yritys on tunnettu laadukkaasta toiminnasta sekä hyvistä käytännöistä, jotka olisivat linjassa hänen omien arvojensa kanssa.

Kuehne+Nagelin edustajien vierailu Metropolia ammattikorkeakoulussa herätti Abdulahin kiinnostuksen yritystämme kohtaan. Tutustuessaan lisää Kuehne+Nageliin, hän totesi kolmen asettamansa kriteerin täyttyvän ja päätti hakea meille kesätöihin. Abdulahin mukaan rekrytointiprosessi eteni hyvin ja järjestelmällisesti.

"Erityisesti arvostin sitä, että haastattelussa oli mukana myös osaston esihenkilö, joka pystyi antamaan syvällisempää tietoa itse työstä ja sen vaatimuksista."

Kattava perehdytys tuki monipuolisten työtehtävien suorittamista

Ennen työsuhteensa alkua Abdulahi sai kutsun perehdytys-sovellukseen, minkä kautta hän pääsi tutustumaan yrityksemme palveluihin, historiaan sekä kulttuuriin. Tämä antoi hänelle hyvän pohjan ymmärtää yrityksemme toimintatapoja. Perehdytys tuleviin työtehtäviin toteutettiin yhdessä nimetyn perehdyttäjän kanssa.

"Minulle nimettiin erittäin pätevä perehdyttäjä. Työtehtävät jaettiin osiin ja harjoittelu toteutettiin vaiheittain, mikä helpotti kokonaiskuvan hahmottamista."

Hän kuvailee työtehtäviään maantiekuljetusten kappaletavaraviennin parissa monipuolisiksi ja opettavaisiksi. Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä työtehtävien priorisointi ja aikataulutus olivat keskeisessä asemassa. Päivittäinen työ koostui muun muassa asiakkaiden kuljetustilausten vastaanottamisesta ja käsittelystä, lastauslistojen laatimisesta yhdessä terminaalin ja tiimin kanssa sekä vientitullausten tekemisestä EU:n ulkopuolisille lähetyksille. Yhteistyö asiakkaiden, ajojärjestelyn, terminaalin sekä Kuehne+Nagelin kansainvälisen verkoston kollegoiden kanssa oli tärkeä osa päivittäistä työskentelyä.

"Mielenkiintoisinta työssäni oli päästä näkemään, miten erilaiset asiakasyrityksemme hoitavat toimitusketjuaan ja miten eri toimialat eroavat tässä suhteessa toisistaan. Oli myös hienoa päästä seuraamaan Kuehne+Nagelin prosessien hallintaa sekä niiden jatkuvaa kehittämistä."

Toimistolla työskentelyn lisäksi Abdulahi hyödynsi myös etätyömahdollisuutta. Hän kuitenkin korostaa, että etätyöskentely kannattaa aloittaa vasta siinä vaihessa, kun itsevarmuus työtehtävistä on kasvanut ja kykenee tekemään töitä itsenäisesti. Etenkin kiireisinä päivinä hän koki toimistolla työskentelyn hyödylliseksi, sillä silloin kollegoilta pystyi saamaan nopeasti apua.

Kesätyön aikana kertynyt tietotaito tukee opintoja

Abdulahi aloittaa syksyllä kolmannen vuotensa tuotantotalouden opintojen parissa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän kokee, että kesätyöjakso Kuehne+Nagelilla on ollut erittäin opettavainen ja kesän aikana kertynyt tietotaito tulee tukemaan syksyllä jatkuvia opintoja.

"Työtehtävät ylittivät odotukseni. Pääsin kehittämään itseäni sekä oppimaan paljon uutta, mikä oli erittäin palkitsevaa."

Abdulahi kuvailee työnantajaansa Kuehne+Nagelia erinomaiseksi työpaikaksi. Hän koki työympäristön miellyttäväksi ja työyhteisön mukavaksi, jossa uusiin ihmisiin, myös yli osastorajojen, oli erittäin helppo tutustua.

"Suosittelen Kuehne+Nagelia kesätyöpaikaksi kaikille ja erityisesti logistiikasta sekä toimitusketjuista kiinnostuneille."

Työskentely Kuehne+Nagelilla

Tarjoamme mahdollisuuden toimia osana aidosti kansainvälistä ja asiantuntevaa verkostoa. Kehittyvässä tiimissämme pääset haastamaan itsesi ja kehittymään edelleen ammattilaisena. Oletko kiinnostunut työskentelemään kansainvälisten kuljetusten parissa? Katso avoinna olevat työpaikat rekrytointisivultamme Careers at Kuehne+Nagel.

Tutustu myös muihin inspiroiviin työntekijöidemme kertomuksiin. Satoja tarinoita, satoja työmahdollisuuksia – millaiseksi haluat kirjoittaa oman tarinasi?