Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Katja Ahopelto: Ammattikorkeakoulussa opiskeltuja taitoja käytäntöön

Kuehne+Nagelilla on mahdollisuus suorittaa työharjoittelu ja samalla perehtyä käytännön työtehtäviin sekä kehittää omaa ammatillista osaamista. Koko työyhteisö on mukana auttamassa ja tukemassa työharjoittelijaa uuden oppimisessa, joten yksin ei tarvitse jäädä. Katja Ahopelto suoritti opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun meillä merituonnin asiakaspalvelutehtävissä. Alta pääset lukemaan Katjan kirjoittaman tekstin hänen harjoittelukokemuksestaan.

"Suoritin International Business and Logistics (BBA, Metropolia Ammattikorkeakoulu) -opintoihini kuuluvan työharjoittelun Kuehne+Nagelin Vantaan toimistolla keväällä 2022. Tiesin opintojen alusta saakka haluavani oppia lisää kansainvälisistä merikuljetuksista ja huolinnasta käytännössä, ja mikäs sen parempi paikka perehtyä aiheeseen, kun alan globaali markkinajohtaja. Olen alanvaihtaja ja harjoittelusta tuli hieno ensimmäinen kokemus huolinta-alalta, lukuun ottamatta kesätyötä maahantuonnissa asiakkaan puolella.Työ suuryrityksistä vastaavassa merituonnin asiakaspalvelutiimissä oli monipuolista. Päivät olivat hyvinkin erilaisia ja päivittäinen työmäärä vaihteli laidasta laitaan näiden kuukausien aikana. Oli mukavaa huomata, että työnantaja kuunteli toiveitani ja sain kysyttäessä lisää työtä ja vastuuta, kun tunsin olevani siihen valmis.

Työtehtäviini kuului päivittäinen asiakasraportointi, liittyen esimerkiksi saapuneisiin buukkauksiin ja muuttuviin aikatauluihin. Lisäksi sain tehdä paljon operatiivisia tehtäviä kuten laskutusta, asiakirjojen korjauksia, lähtöpään buukkauksia sekä aikataulujen tarkistelua. Myöhemmin pääsin tekemään myös ”last mileä” eli ajobuukkauksia yhteistyössä ajojärjestelyn kanssa sekä konttien toimituksiin liittyvää asiakaspalvelua. OIen todella iloinen, että sain Kuehne+Nagelilla mahdollisuuden oppia hallinnoimaan koko merituontiprosessia lähtöpään buukkauksista lopulliseen toimitukseen asiakkaalle kohdemaassa.

Monet tehtävistäni vaativat huolellisuutta ja tarkkaa silmää yksityiskohdille. Logistiikassa moni asia voi mennä pieleen ja koko tuontiprosessi hidastua, jos esimerkiksi dokumenteissa on vääriä tietoja tai niitä puuttuu. Tärkeimpiä taitoja työssäni olivat ongelmanratkaisu- sekä priorisointikyky. Pää on osattava pitää kylmänä ja mahdollisia epäonnistumisia ei pidä jäädä murehtimaan liikaa. Tässä auttaa positiivinen asenne sekä uskallus kysyä tarvittaessa apua.

Työharjoitteluni jälkeen sain mahdollisuuden jäädä Kuehne+Nagelille kesätöihin, ja syksyllä jatkoin samassa tiimissä osa-aikaisena työntekijänä opinnäytetyön teon ohella. Tein opinnäytetyöni merikuljetuksien hankinnan vastuullisuudesta, joten käytännön työ tuki myös lopputyöni tekemistä. Sain opinnäytetyöhöni suurta apua kollegoiltani johtoryhmästä asti. 

Kokemukseni työharjoittelusta Kuehne+Nagel Suomella oli positiivinen, ja sain mitä halusin: käytännönläheistä työkokemusta kansainvälisestä logistiikasta ja merikuljetuksista. Olen todella kiitollinen, että sain suorittaa työharjoitteluni Kuehne+Nagelilla. Kiitos!"

Työskentely Kuehne+Nagelilla

Tarjoamme mahdollisuuden toimia osana aidosti kansainvälistä ja asiantuntevaa verkostoa. Kehittyvässä tiimissämme pääset haastamaan itsesi ja kehittymään edelleen ammattilaisena. Kiinnostavatko kansainväliset kuljetukset? Haluatko meille töihin? Katso avoinna olevat työpaikkamme rekrytointisivulta Careers at Kuehne+Nagel ja jätä sitä kautta hakemus.

Tutustu myös muihin inspiroiviin työntekijöidemme kertomuksiin. Satoja tarinoita, satoja työmahdollisuuksia – millaiseksi haluat kirjoittaa oman tarinasi?