Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Hiilineutraalit meren kappaletavaralähetykset

Kuehne+Nagelin LCL-kuljetukset on automaattisesti hiilineutralisoitu tammikuusta 2020 lähtien.

Kuehne+Nagel julkaisi syyskuussa 2019 kunnianhimoisen Net Zero Carbon -ohjelmansa. Sen tavoitteena on hiilineutraaliuden saavuttaminen tarjoamalla vastuullisia ja innovatiivisia kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja – yhteistyössä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. 

Merirahdin kappaletavaran hiilijalanjälki nolla

Kuehne+Nagelin merirahdin kappaletavaralähetykset ovat olleet automaattisesti hiilineutraalisoituja tammikuusta 2020 lähtien. Tästä ei aiheudu asiakkaillemme lisäkuluja. Saavutamme hiilineutraaliuden vähentämällä hiilidioksidipäästöjä verkostoissamme. Kompensoimme jäljelle jäävät päästöt kokonaisuudessaan tukemalla eri puolilla maailmaa sijaitsevia luontoprojekteja, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä, ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat paikallisten yhteisöjen toimeentuloa.

Kompensoinnit perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme kumppaneita usean yleishyödyllisen organisaation kanssa ja luomme polkua kohti hiilineutraaliutta. Valitsemamme projektit perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja riippumattomat organisaatiot ovat tarkistaneet ne tiukimpien kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti. Tukemalla näitä projekteja tuotamme hiilikrediittejä, joilla kompensoidaan lähetysten päästöjä.

Kahdeksan prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä aiheutuu kansainvälisen kaupan logistiikasta. Alan johtavana yrityksenä haluammekin olla vastuullisen logistiikan edelläkävijöitä. Merirahdissa hiilidioksidipäästöistä päästäneen täysin eroon vasta 10–15 vuoden kuluttua. Ennen kuin uusia ympäristöystävällisiä polttoaineita tai kuljetusvaihtoehtoja saadaan markkinoille suuremmassa mittakaavassa, tarjoamme asiakkaillemme jo nyt mahdollisuuden valita ympäristöystävällisempiä merikuljetuksia.

Tarjoamme enemmän kuin kappaletavarakuljetuksia

  • 100 % hiilineutraalit LCL-kuljetukset 
  • ISO 14064-3 -sertifioitu päästöraportointi
  • Edistämme positiivisia muutoksia yhteiskunnassa
  • Laskuissa yksityiskohtaiset tiedot kuljetuksen CO2-päästöistä
  • Saat yhteenvedon kuljetustesi hiilijalanjäljestä vuosikertomuksen muodossa 
  • Voit kertoa omillekin kumppaneillesi hiilineutraaleista LCL-kuljetuksistasi

Lähetys kerrallaan kohti vihreämpää logistiikkaa - yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa

Olemme yrityksenä kompensoineet suorat CO2-päästömme vuodesta 2020 alkaen, mutta tähtäämme myös toimittajiemme – varustamoiden sekä lento- ja maantiekuljetusyhtiöiden – hiilijalanjäljen pienentämiseen vuoteen 2030 mennessä.

Oletko jo pohtinut yrityksesi kuljetusten kompensointia? Kaikkien kuljetusmuotojen globaalit kuljetukset ovat kompensoitavissa erilaisten luontoprojektien muodossa. Kun kompensoit kuljetuksesi kauttamme, saat samalla kompensoinnilla myös muita kestävän kehityksen mukaisia arvoja: projekteissa voidaan esimerkiksi tuottaa paikallisiin yhteistöihin työtä, suojella uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja tai avata kouluja.

Lue tästä lisää asiakkaistamme, jotka ovat jo kompensoinnissa mukana. Tehdään muutos yhdessä ja suunnataan kohti vastuullisempaa logistiikkaa.