Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin EU:n liikkuvuuspaketti voimaan

EU:n liikkuvuuspaketti on Euroopan Unionin asettama tieliikenteen säännöstö. Lakimuutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä raskaassa tieliikenteessä sekä edistää alan reilua ja tasapuolista kilpailua. Lisäksi pyrkimyksenä on parantaa liikenneturvallisuutta ja valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä.

Liikkuvuuspaketti on jaettu kolmeen alakohtaan, joista osa otettiin käyttöön jo vuonna 2020. Seuraava vaihe astuu voimaan 1.2.2022.

Voimaan tulevat muutokset

 • Kuljettajien työaikasäännösten muutokset 
 • Kabotaasikuljetusten ja kolmansien maiden kuljettajien palkkojen on oltava sen maan tasolla, jossa kuljetus tehdään
 • Kabotaasikuljetusten säännöt kiristyvät
 • Kaikki Euroopan rajojen yli kulkevat rekat on rekisteröitävä manuaalisesti 
 • Velvollisuus palauttaa rekka rekisteröintimaahansa joka kahdeksas viikko 
 • Kuljettajien on palattava kotimaahansa joka neljäs viikko 
 • Tiukemmat säännökset yrityksille, jotka toimivat yhdessä maassa ja joilla on postilokero toisessa EU-maassa

Säännösten ennakoidut sivuvaikutukset: 

 • Euroopan kuljettajapula on mittava jo tällä hetkellä. Liikkuvuuspaketin myötä tilanteen arvioidaan heikentyvän entisestään: nykyisten kuljettajien tuottavuus laskee, kun ajoneuvojen on palattava rekisteröintimaahansa joka kahdeksas viikko 
 • Länsi-Euroopassa toimivien kuljetusyritysten on suotuisampaa sijoittaa tukikohtansa Länsi- tai Keski-Eurooppaan Baltian alueen tai Kaakkois-Euroopan sijasta  
 • CO2-päästöt kasvavat, kun kaluston on palattava kotimaahansa kahdeksan viikon välein
 • Kustannusten nousu
 • Kapasiteettipula
 • Hallintotyön lisääntyminen

EU:n liikkuvuuspaketin tavoitteena on säännellä kuljettajien työ- ja lepoaikoja sekä varmistaa, että tavaraliikenteen harjoittajilla on yhtäläinen vapaus palvelujensa tarjoamiseen EU:n sisämarkkinoilla. Uudet säännökset takaavat sen, että EU:n rajojen yli liikkuva kuljettaja saa paremman korvauksen työmatkastaan, erityisesti työskentelymaan palkkatason ollessa parempi kuin kuljettajan kotimaassa.

Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja tiedotamme muutoksista liikkuvuuspaketin edetessä.

Lisätietoja EU:n liikkuvuuspaketista ja tulevista toimenpiteistä löydät täältä: IRU - The European Commission’s Mobility Package (irumobilitypackages.org)