Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Webinar Q&A – September 2023

Please note this article is published only in Finnish. If you wish to read it, please change the language by clicking on the flag found in the upper right corner. In case you need further information, please contact our experts.

Please note this article is published only in Finnish. If you wish to read it, please change the language by clicking on the flag found in the upper right corner. In case you need further information, please contact our experts.


Hiilirajamekanismi (CBAM)

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) koskee hiili-intensiivisten tuotteiden, kuten tiettyjen rauta-, teräs- ja alumiinituotteiden, kemikaalien ja lannoitteiden maahantuontia. Sen tavoitteena on minimoida hiilivuotoa ja saada EU:n tuontituotteiden hinnoissa näkymään todelliset hiilipäästöt. Lisäksi kolmansia maita, ulkomaisia valmistajia ja EU-tuojia halutaan kannustaa vähentämään päästöjään. Voimaanastuvat hiilirajamekanismin velvoitteet koskevat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä, jotka maahantuovat EU:n ulkopuolelta (pois lukien alkuperältään Norja, Sveitsi, Islanti ja Lichtenstein) hiili-intensiivisiä tuotteita eli ns. CBAM-tuotteita yli 150 euron arvosta.

Hiilijaramekanismi otetaan käyttöön vaiheittain. Siirtymäaikana (1.10.-31.12.2025) maahantuojalla on velvollisuus raportoida neljännesvuosittain hiili-intensiivisten tuotteiden maahantuonneista. Ensimmäinen siirtymäajan raportti annettava 31.1.2024 mennessä. Vuodesta 2026 alkaen CBAM-tuotteiden maahantuonti muuttuu luvanvaraiseksi ja käyttöön tulevat maksulliset CBAM-todistukset, joita maahantuojan on hankittava päästöjä vastaava määrä. Lisäksi valtuutetun CBAM-ilmoittajan tulee kerran vuodessa tehdä CBAM-ilmoitus EU:n komissiolle.

Hiilirajamekanismi koskee kaikkea tuonti EU:n ulkopuolelta, myös UK:n tuontitavaraa.

Jos laitteen nimike on CBAM-tuoteluettelossa, niin tällöin tuotteesta on raportoitava. Mutta mikäli laitteen rakentamisessa yksi käytetyistä materiaaleista on ollut alumiini, niin tällöin tuote ei ole CBAM-tuote.

CBAM koskee kaikkea tuontia EU:n ulkopuolelta (pois lukien alkuperältään Norja, Sveitsi, Islanti ja Lichtenstein). CBAM ei koske EU-EU välistä myyntiä.

Voi olla, että CBAM-tuotelista laajenee myöhemmin. Komissio on tarjonnut kattavan tuotelistan, mutta se voi jatkossa muuttua siirtymäajan puitteissa. Tullin sekä Komission sivustoja kannattaa seurata aktiivisesti.

Ympäristövastuullisuus

To be added

Merirahti

To be added.

Trade control

To be added.

Artikkelissa oleva informaatio on asiakkaille tarkoitettua koottua tietoa meidän luotettavaksi katsotuista lähteistä. Emme takaa minkään tässä osiossa olevan tiedon tarkkuutta tai täydellisyyttä, emmekä ota vastuuta luovutettujen tietojen käytöstä aiheutuvista menetyksistä.