Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Webinar Q&A – May 2023

Please note this article is published only in Finnish. If you wish to read it, please change the language by clicking on the flag found in the upper right corner. In case you need further information, please contact our experts.

Please note this article is published only in Finnish. If you wish to read it, please change the language by clicking on the flag found in the upper right corner.
In case you need further information, please contact our experts.


Ympäristövastuullisuus

Hiilidioksidi (CO2) on yksi ilmakehän lämpeämistä edistävä kaasu. Kasvihuonekaasupäästöihin lasketaan hiilidioksidin lisäksi muitakin kaasuja, kuten metaani ja typpioksiduuli. Kuehne+Nagel raportoi oman vaikutuspiirin alaiset sekä ulkopuoliset päästöt hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka toimii kasvihuonekaasupäästöjen yleisenä mittana. Tieteellinen näyttö ilmaston lämpenemisestä on selkeää. Kuehne+Nagel on tunnistanut toimialan osuuden kasvihuonekaasujen aiheuttajana, ja siksi haluamme olla vahvasti mukana edistämässä siirtymää päästöttömiin toimitusketjuihin.

Projektikuljetukset

Artikkelissa oleva informaatio on asiakkaille tarkoitettua koottua tietoa meidän luotettavaksi katsotuista lähteistä. Emme takaa minkään tässä osiossa olevan tiedon tarkkuutta tai täydellisyyttä, emmekä ota vastuuta luovutettujen tietojen käytöstä aiheutuvista menetyksistä.