Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Webinar Q&A – January 2024

Please note this article is published only in Finnish. If you wish to read it, please change the language by clicking on the flag found in the upper right corner. In case you need further information, please contact our experts.

Please note this article is published only in Finnish. If you wish to read it, please change the language by clicking on the flag found in the upper right corner. In case you need further information, please contact our experts.


Merirahti

Seaexplorerista saatavan datan mukaan aikataulujen luotettavuus aleni marraskuussa 7.9 %-yksikköä lokakuusta. Marraskuussa aikataulujen luotettavuus oli 60.8 %-yksikköä, mikä oli toiseksi alin sitten helmikuun vuoden 2023 aikana ja lähes samalla tasolla kuin vuoden 2022 marraskuussa. Myöhässä olevien alusten keskimääräinen myöhästymisaika pysyi marraskuussa (3.7 vuorokautta) lokakuun tasolla. Lyhytaikaista spot-hintaindeksin kehitystä kuvaava Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) seurasi vuonna 2023 pitkään vuoden 2019 kehitystä. Muutos kehityksessä alkoi hiljalleen näkyä viikolla 47 ja syveni rajusti viikosta 51 alkaen. Nyt viikolla 3 ja 4 SCFI on kääntynyt laskuun, mutta indeksi on pysynyt edelleen korkealla tasolla.

Punaisenmeren häiriötilanteen aikana lentorahti sekä SEA-AIR-palvelumme tarjoavat joustavia ratkaisuja. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme palveluistamme mielellämme lisää.

Kiertomatka Hyväntoivonniemen kautta lisää kuljetusaikaa vähintään noin 12 vuorokautta, mutta mikäli aluksen sijainti on jo lähempänä Adeninlahtea, voi viive olla pidempi. Myös ruuhkatilanteet satamissa voivat aiheuttaa viiveitä. Yleensä viiveeksi arvioidaan keskimäärin 2-3 viikkoa.

Punaisenmeren tilanteella ei ole suoraan vaikutusta laivojen kulkuun Euroopan pääsatamista Pohjois-Amerikan satamiin kulkeville aluksille. Välillisiä vaikutuksia ovat Euroopan satamien mahdolliset ruuhkat ja mahdolliset ongelmat konttien saatavuudessa mikäli epätasapainotilanne toteutuu. Tilanne on toinen Kaukoidästä ja Intian niemimaalta suoraan Pohjois-Amerikan Itä-rannikolle kulkevissa laivayhteyksissä, kun laivat kiertävät Hyväntoivonnieman kautta sen sijaan, että kulkisivat Punaisenmeren ja Suezin kanavan kautta.

Tällä hetkellä vastuullisten polttoaineiden käyttö on tehokkain tapa vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä. Vastuullista polttoainetta hyödyntämällä kuljetusten päästöjä voidaan vähentää noin 80 % fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Vastuullista polttoainetta eli biofuelia ei ole tarpeen tankata juuri kyseiseen alukseen, jossa asiakkaan rahti kulkee, vaan Book & Claim -mekanismin avulla asiakas ostaa ja varaa oikeuden toisaalla saavutettuihin päästöhyötyihin. Seaexplorer-työkalumme avulla asiakkaamme voivat suunnitella merirahtikuljetuksia ympäristönäkökulma huomioiden, sillä työkalu muun muassa antaa satamapareittain eri reitti- ja alusvaihtoehtoja, joista voi vertailla myös eri palvelujen päästöarvioita. 

Hiilirajamekanismi

Kyllä. Mikäli hiilirajamekanismi-lauseke löytyy luovutuspäätökseltä, lähetys sisältää CBAM-tuotteita.