Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Webinaari Q&A tammikuu 2022

Järjestimme vuoden 2022 ensimmäisen webinaarin torstaina 27.1.2022. Lämmin kiitos kaikille osallistujille! Olemme koonneet tälle sivulle vastaukset kysymyksiinne. Jos haluat lisätietoja, olethan yhteydessä tiimiimme tai jätä viesti sivun lopusta löytyvän lomakkeen kautta.

Kiitos jättämistänne kysymyksistä ennen webinaaria ja sen aikana! Kaikki saapuneet kysymykset vastauksineen on koottu tälle sivulle. 

Mikäli tarvitset tarkennuksia tai haluat kysyä jotain muuta, saat apua asiantuntevalta tiimiltämme. Webinaaritallenteen saat tarvittaessa omalta yhteyshenkilöltäsi.


Lentorahti

Useimmat lentoyhtiöt seuraavat indeksiä, jonka mukaan ne päivittävät polttoaineen hintaa. Seurantatavat vaihtelevat lentoyhtiökohtaisesti. Osalla lentoyhtiöistä ei ole erillistä polttoainemaksua, vaan se sisältyy yhtenä komponenttina lentorahdin hintaan.
Kysymykseen ei valitettavasti ole saatavilla vastausta.

Lentoyhtiö ilmoittaa rajoitukset tilanvarauksen tai kyselyn yhteydessä. Rajoitukset voivat olla lentokohtaisia tai lähetyskohtaisia (esim.erikoisrahdille). Lentoyhtiön ilmoittama ajanjakso mahdollisille rajoituksille on tällä hetkellä 3.-7.2.2022.

Erikoisrahdin käsittelyn mahdollisuus on tarkastettava tapauskohtaisesti. Joitakin rajoituksia ainakin Pekingin lentokentällä on erikoisrahdin suhteen. Esimerkiksi lämpötilakontrolloidut, ylipitkät ja vaaralliset aineet kuuluvat näihin.

Jakelujen ja noutojen osalta on aluekohtaisia rajoituksia Pekingin, Tianjinin ja Hebein provinssien alueilla. Ajoneuvot tulee olla rekisteröitynä etukäteen, jotta niillä on mahdollisuus liikennöidä ko. alueilla. Myös päästörajoitukset ovat käytössä.

Haamulennolla tarkoitetaan tyhjiä tai lähes tyhjiä lentoja joita lentoyhtiöt lentävät nousu- ja laskeutumisvuorojen säilyttämiseksi. Jos lento lennetään rahdin kuljettamiseksi, kyseessä ei ole ns. haamulento.

Lentorahdin lisäksi tarjoamme erityisen kriittisille lähetyksille myös Quick palveluamme. Lisätietoja saatavilla Kuehne + Nagel yhteyshenkilöltäsi sekä täältä:
https://home.kuehne-nagel.com/-/services/air-freight/time-critical
 

Jos verrataan vaikkapa vuoteen 2019 niin arvioimme on että laajarunkoisten matkustajakoneiden osalta samaa määrää kapasiteettia eivät markkinat tarjoa ainakaan muutamaan vuoteen. Rahtikonekapasiteetti sen sijaan voi jatkaa kasvuaan. 
Lentorahdin kysyntään vaikuttavat useat tekijät, tällä hetkellä suurimpana merirahdin tilanne joka vaikuttaa lentorahdin kysyntään merkittävästi. 

Kaikki lentorahdit suojataan jo lähtökohtaisestikin ulkopuolisilta. VUN rahdit käsitellään sovittujen käytäntöjen mukaisesti ja niiden turvalliseen käsittelyyn kiinnitetään näin ollen erityistä huomiota, riippumatta toimituslausekkeesta.
 

Maantiekuljetukset

Seuraamme asiaa aktiivisesti ja otamme tarkemmin kantaa, kun lakimuutos on valmis.

Kun Euroopan sisärajoja suljettiin/alettiin kontrolloimaan, alkoi kapasiteetti vähentyä. Liikennöitsijät vähensivät trailereita talouden romahtamisen pelossa. Tietyt alueet olivat suljettuna, joka johti pidentyneisiin kuljetusaikoihin.

Markkinoiden kapasiteetin vähentyminen on johtanut hintojen korotuksiin, mutta varsinaista covid-19-lisää ei Kuehne+Nagelilla ole ollut käytössä. Kuljettajilta alettiin vaatia maskien käyttöä ja yleistä käsihygieniaa. Joihinkin paikkoihin kuskit eivät saa mennä sisälle.  Varsinkin lockdown-aikoina vaadittiin enemmän selvittelyä siitä, ovatko lähettäjät/vastaanottajat paikalla.

Syksystä 2021 alkaen joissain maissa on vaadittu kuljettajilta koronapassi tai alle 48 tuntia sitten saatu negatiivinen koronatestin tulos. Kuljettajat ovat myös kuitanneet lähetykset vastaanotetuksi asiakkaiden puolesta välttääkseen kosketuksen skanneriin/rahtikirjaan.

Olemme keränneet tärkeät asiat verkkosivuillemme. Samasta osoitteesta löytyy myös linkit Brexit-webinaareihimme sekä suomeksi että englanniksi.

Junarahti

Rautatieterminaaleissa ei ole ruuhkaa. Ongelma on Kiinan viranomaisten paikalliset Covid-19 -rajoitteet. Muun muassa autoliikennerajoitteet vaikeuttavat junien lastauksia täyteen. Tämän vuoksi junien lähdöt toistaiseksi voimassa olevilta covid-19-rajoitealueilta, kuten Xianista, myöhästyvät tai siirtyvät. 
 

Kyllä se on oikein hyvä vaihtoehto.
 

Ennuste Q1/2022

  • Oletamme WB-tuontirahtiken kehityksen jatkuvan maltillisena  ja seuraavan valtamerirahtien kehitystä. 
  • Raideliikenteessä konttien saatavuus on ollut hyvä 
  • Vuosi 2021 oli ennätysvuosi Kiina – Eurooppa raideliikenteessä kokonaismäärä oli 1.4 milj teuta. Myös Suomen liikenteessä oli ennätysvuosi. 2022 alkuvuoden perusteella tuontikysyntä edelleen jatkuu reippaana.
  • Näyttää siltä, että vuonna 2022 Suomen liikenteeseen tulee uusia kiinalaisia junaoperaattoreita sekä uusia lähtöasemia eli tarjonta kasvaa. Tuleeko vuodesta 2022 myös ennätysvuosi? Sen näemme vuoden lopulla. 

Merirahti

Globaalit varustamot ovat viime aikoina karsineet palveluverkostaan pienempiä satamia ja nostaneet etu- ja jatkorahtihintoja pienempiin satamiin. Konttipula vaikuttaa ja konttien kiertonopeuden huononeminen luo paineita varustamoille keskittää liikennettä suurimpiin satamiin.

Merirahdissa laivatilan ja konttien saatavuusongelmat, laivavuorojen peruutukset, aikataulujen huono luotettavuus tulevat jatkumaan lyhyellä tähtäimellä, mahdollisesti markkinatilanteessa oletetaan muutoksia vuoden 2022 toisella puoliskolla.   

Euroopan pääsatamat ovat edelleen ruuhkaisia ja laivat joutuvat odottamaan satamaan pääsyä 1-2 useimmissa pääsatamissa, myös konttien käsittelyalueet ovat ruuhkautuneet ja vetokalustosta on pulaa - seaexplorer (www.seaexplorer.com) kertoo satamien tämänhetkisen tilanteen.
 

Laivojen aikataulujen luotettavuus on ollut pitkään historiallisen huonolla tasolla kaikilla pääliikennealueilla eikä siihen ole tapahtunut muutosta viime aikoina. Aasian pääsatamista Euroopan pääsatamamiin indeksi on hieman yli 20 %, Pohjois-Amerikasta Eurooppaan n 30 % kuten myös globaalilla tasolla (Source: sea intelligence Maritime Analysis / Global Liner Performance Report)
 

Lyhyellä aikavälillä korkea hintataso tulee jatkumaan Kaukoidän tuonnissa Aasiasta Eurooppaan. Pitkällä tähtäimellä rahtihintojen oletetaan tasaantuvan mutta toisaalta meri bunkerin kallistuminen nostaa hintatasoa. IMO2023 vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen mutta oletetan että laivojen kulku tulee hidastumaan mikä vaikuttaa kuljetusaikoihin.

Merirahtien haasteet, konttiliikenteen epätasapainon aiheuttamat ongelmat konttien saatavuudessa, ruuhkat ja niiden aiheuttamat pidentyneet kuljetusajat, aikataulujen epäluotettavuus ovat jatkuneet koko pandemian ajan. Merirahtien haasteet heijastuvat juna- ja lentoliikenteisiin.

Merirahtien hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla vientiliikenteissä Kaukoidästä mm Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, samoin merirahdit ovat pysyneet korkeina Euroopasta Pohjois-Amerikkaan. Tähän on ollut syynä kova kysyntä ja varustamoiden tiukka kapasiteetin hallinta.
  

Seuraamme aktiivisesti kuljetusten ympäristölainsäädäntöä ja otamme tarkemmin kantaa, kun lakimuutokset etenevät. 

Lisätietoja Kuehne+Nagelin vastuullisuudesta ja ympäristölinjauksista löydät verkkosivuiltamme.