Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Webinar Q&A – November 2022

Please note this page is available only in Finnish. In case you need further information, please contact our experts.

Please note this page is available only in Finnish.
In case you need further information, please contact our experts.


Lento

Rahtihintojen kehityksen ennustaminen on edelleen hankalaa johtuen useista epävarmuustekijöistä, jotka häiritsevät markkinoita. Esimerkkeinä lentokerosiinin hinnan kehitys ja Venäjän ylilentokielto.

Rahtitilan kysynnän ja tarjonnan suhde on yksi vaikuttava tekijä hintojen kehitykseen. Esimerkiksi jatkuva komponenttipula pitää lentorahdin kysynnän paikoitellen korkeana. Talviliikennekaudella matkustajalentoja operoidaan normaalisti kesäliikennekautta vähemmän, joten se osaltaan voi vähentää rahtikapasiteettia. 

Yleisesti kysyntä on alhaisempaa kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, joten sen suhteen rahtihintojen laskun odotetaan jatkuvan toistaiseksi. Tilanne kuitenkin vaihtelee reittikohtaisesti, ja muutokset voivat olla nopeita.

Meri

Kaksi seuratuinta indeksiä eli Shanghain Containerized Freight Index (SCFI) ja Drewry World Container Index (WCI) kertovat selkeästi lyhtyaikaisten spot-rahtihintojen laskeneen vuoden alusta huomattavasti. Yhdeksän reitin keskimääräinen Shanghain Containerized Freight Index (SCFI) on nyt yli puolet vähemmän kuin tammikuussa 2022. Viimeaikaisesta jyrkästä laskusta huolimatta nykyiset SCFI -indeksiluvut ovat kuitenkin edelleen korkeammalla tasolla verrattuna vuosien 2015 ja 2019 keskimääräiseen tasoon. Drewryn World Container composite Index on pudonnut 3.11. tasolle USD 3050/40-kontti, mutta indeksit vaihtelevat liikennesuunnittain. Pääliikennesuunnista Kaukoidästä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sekä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta Kaukoitään indeksit ovat laskeneet, mutta Euroopasta Pohjois-Amerikkaan indeksi on hieman noussut.

Lyhytaikaisten spot-rahtien hintataso erityisesti Kaukoidästä Eurooppaan on tällä hetkellä laskeva ja tästä kertovat myös Shanghain Containerized Freight Index (SCFI) ja Drewry World Container Index (WCI) (ks. aiempi vastaus). Hintatason oletetaan pysyvän maltillisena, mutta Kiinan politiikka, poliittiset jännitteet voivat nopeasti muuttaa markkinatilannetta, kuten aiemmin on tapahtunut.  

Satamien ruuhkatilanne erityisesti USA:n länsirannikolla on parantunut, mutta joissakin USA:n itärannikon satamissa, kuten Savannahissa ruuhkatilanne on jatkunut vaikeana.

Logistiset haasteet USA:n sisämaan kuljetuksissa ovat jatkuneet kuljettaja- ja kalustopulan takia. Myös junaliikenne on edelleen ruuhkautunut ja junaliikenteessä kaikki työntekijäliitot eivät ole hyväksyneet uutta alustavaa sopimusta. Tietojemme mukaan kaikkiaan kahdestatoista liitosta ainoastaan kuusi on hyväksynyt sopimuksen toistaiseksi.

Markkinat odottavat, että rahtipiikistä tulee aiempaa vuosia kevyempi ennen kiinalaista uutta vuotta johtuen kysynnän laskusta erityisesti kulutustavaroiden osalta.

IMO2023 vaikutusta on vielä vaikea arvioida. On ennustettu, että biopolttoaineen osuus tulisi kasvamaan ja laivan nopeudet tulisivat laskemaan, jotta alukset täyttäisivät uudet vaatimukset. Biopolttoaine on tällä hetkellä normaalia laivoissa käytettyä polttoainetta kalliimpaa ja laivojen nopeuksien pudotus tarkoittaa sitä, että konttiliikenteeseen tarvitaan lisää kapasiteettia, mikäli nykyinen kapasiteettitaso halutaan säilyttää.

..to be added.

Tullaukset

ICS2 liittyy nykyisen arex-ilmoittamisen muuttumiseen, eli jatkossa asteittain tehdään näitä ilmoituksia EU-tietokantaan. Kuehne+Nagel tulee menemään uuteen järjestelmään vaiheittain, koska käytäntö täytyy implementoida myös viranomaisten puolelta ja vaatii molemminpuolista testaamista. Muutos tulee vaikuttamaan lähtömaan ilmoittamiskäytäntöön. Pidämme teitä ajan tasalla asian kehityksestä.

Artikkelissa oleva informaatio on asiakkaille tarkoitettua koottua tietoa meidän luotettavaksi katsotuista lähteistä. Emme takaa minkään tässä osiossa olevan tiedon tarkkuutta tai täydellisyyttä, emmekä ota vastuuta luovutettujen tietojen käytöstä aiheutuvista menetyksistä.