Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Webinaari Q&A – Syyskuu 2023

Järjestimme tiistaina 5.9.2023 Ajankohtaista logistiikasta -webinaarin. Lämmin kiitos kaikille osallistujille.

Kiitos esittämistänne kysymyksistä ennen webinaaria ja sen aikana. Olemme koonneet tälle sivulle kaikki saapuneet kysymykset vastauksineen.

Mikäli kaipaat lisätietoja tai sinulla heräsi kysymys jostain muusta aiheesta, asiantunteva tiimimme on apunasi. Voit halutessasi jättää meille viestin sivun oikeasta reunasta löytyvän Ota yhteyttä -painikkeen kautta. Webinaaritallenteen saat tarvittaessa omalta yhteyshenkilöltäsi.


Hiilirajamekanismi (CBAM)

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) koskee hiili-intensiivisten tuotteiden, kuten tiettyjen rauta-, teräs- ja alumiinituotteiden, kemikaalien ja lannoitteiden maahantuontia. Sen tavoitteena on minimoida hiilivuotoa ja saada EU:n tuontituotteiden hinnoissa näkymään todelliset hiilipäästöt. Lisäksi kolmansia maita, ulkomaisia valmistajia ja EU-tuojia halutaan kannustaa vähentämään päästöjään. Voimaanastuvat hiilirajamekanismin velvoitteet koskevat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä, jotka maahantuovat EU:n ulkopuolelta (pois lukien alkuperältään Norja, Sveitsi, Islanti ja Lichtenstein) hiili-intensiivisiä tuotteita eli ns. CBAM-tuotteita yli 150 euron arvosta.

Hiilijaramekanismi otetaan käyttöön vaiheittain. Siirtymäaikana (1.10.-31.12.2025) maahantuojalla on velvollisuus raportoida neljännesvuosittain hiili-intensiivisten tuotteiden maahantuonneista. Ensimmäinen siirtymäajan raportti annettava 31.1.2024 mennessä. Vuodesta 2026 alkaen CBAM-tuotteiden maahantuonti muuttuu luvanvaraiseksi ja käyttöön tulevat maksulliset CBAM-todistukset, joita maahantuojan on hankittava päästöjä vastaava määrä. Lisäksi valtuutetun CBAM-ilmoittajan tulee kerran vuodessa tehdä CBAM-ilmoitus EU:n komissiolle.

Hiilirajamekanismi koskee kaikkea tuontia EU:n ulkopuolelta, myös UK:n tuontitavaraa.

Jos laitteen nimike on CBAM-tuoteluettelossa, niin tällöin tuotteesta on raportoitava. Mutta mikäli laitteen rakentamisessa yksi käytetyistä materiaaleista on ollut alumiini, niin tällöin tuote ei ole CBAM-tuote.

CBAM koskee kaikkea tuontia EU:n ulkopuolelta (pois lukien alkuperältään Norja, Sveitsi, Islanti ja Lichtenstein). CBAM ei koske EU-EU välistä myyntiä.

Voi olla, että CBAM-tuotelista laajenee myöhemmin. Komissio on tarjonnut kattavan tuotelistan, mutta se voi jatkossa muuttua siirtymäajan puitteissa. Tullin sekä Komission sivustoja kannattaa seurata aktiivisesti.

Ympäristösääntely

Kasvihuonekaasujen vähentämiseksi Euroopan komissio on päättänyt osana EU:n Fit for 55 -ilmasto-ohjelmaa, että EU:n päästökauppa tulee ulottumaan myös merenkulkuun. Vuodesta 2024 alkaen päästökauppa tulee käsittämään 50 % päästöistä, kun kyseessä on EU:n ja kolmannen maan välinen liikenne, sekä 100 % päästöistä, kun kyseessä on EU:n sisäinen liikenne. Päästökauppa toimii ostamalla päästöoikeuksia.

Asetuksen käyttöönotto tapahtuu asteittain. Varustamon vuotuisista päästöistä päästökaupan piiriin sisällytetään:

  • vuonna 2025: 40 prosenttia vuoden 2024 päästöistä
  • vuonna 2026: 70 prosenttia vuoden 2025 päästöistä
  • vuonna 2027: 100 prosenttia vuoden 2026 päästöistä

Päästökauppajärjestelmä vaikuttaa ensisijaisesti varustamoihin, mutta vaikutukset tulevat näkymään myös kustannusten nousuna merirahtipalveluja käyttäville yrityksille.

International Maritime Organization (IMO) julkaisi heinäkuussa 2023 päivitetyn kasvihuonekaasupäästöjen strategian, jonka myötä IMO tiukentaa omia päästötavoitteitaan. Aiemmin IMO:n tavoitteena oli vähentää kansainvälisen merenkulun hiili-intensiteettiä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2008 tasoon verrattuna, sekä puolittaa merenkulun kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä. Uuden strategian myötä IMO:n tavoite on, että merenkulun alukset olisivat jopa hiilineutraalit vuoteen 2050 mennessä. Näiden tavoitteiden myötä vähäpäästöisemmät alukset vähentävät EU ETS -päästökaupan alaisia päästöjä. 

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme aiheesta lisää kun tilanne päivittyy.

Raskaan liikenteen tiemaksuihin tulee muutoksia vuoden vaihteen tienoilla. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä sekä edesauttaa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Saksassa tiemaksut tulevat nousemaan 1.12.2023 alkaen. Saksan liittohallitus hyväksyi 14.6.2023 luonnoksen uudeksi lakiehdotukseksi tietullisäännösten muuttamisesta digitaali- ja liikenneministeriön ehdotuksen mukaisesti. Muutos sisältää ylimääräisen 200 euron hiilidioksidipäästöveron käyttöönoton raskaille ajoneuvoille (HDV) 1.12.2023 alkaen. Saksan tietullit tulevat jatkossa vaikuttamaan 3,5 tonnin ja sitä suurempiin tavaraliikenteen ajoneuvoihin. Päästöttömät ajoneuvot ovat vapautettuja tästä maksusta 31.12.2025 asti. Tiemaksut tulevat nousemaan myös Unkarissa 1.10.2023 ja Itävallassa 1.1.2024 alkaen. 

Merirahti

Short sea -liikenteellä viitataan merenkulun konttikuljetuksiin, jotka tapahtuvat lyhyillä merireiteillä yleensä mantereen ja lähellä sijaitsevien saarten tai rannikoiden välillä. Loppuvuoden 2023 näkymät short sea -liikenteessä jatkuvat tasaisena. Kyseistä liikennemuotoa kohtaan on nähtävissä yhä enemmän kiinnostusta.

Trade control

Käsittelemme Kuehne+Nagelilla stan-maiden, kuten Kazakstanin, vientilähetyksiä tietyllä varaumalla. Viejä on vastuussa pakotteiden tarkistamisesta maakohtaisesti. Lisäksi viejän vastuulla on ilmoittaa meille lähetykseen liittyvistä mahdollisista vientiluvista. Toivomme viejän huomioivan kauppakumppanit ja tekevän tältä osin taustatarkistuksia sekä mahdollisesti pyytävän todistuksia kumppaneilta esimerkiksi loppukäyttäjästä. Olemme tietoisia, että stan-maiden kautta mahdollisesti kierrätetään tuotteita Venäjälle, joten meillä on kuljetusmuotokohtaisesti käytössä omia tarkistuksia sekä prosesseja.

Artikkelissa oleva informaatio on asiakkaille tarkoitettua koottua tietoa meidän luotettavaksi katsotuista lähteistä. Emme takaa minkään tässä osiossa olevan tiedon tarkkuutta tai täydellisyyttä, emmekä ota vastuuta luovutettujen tietojen käytöstä aiheutuvista menetyksistä.