Floating Contact Form Portlet
Sisältöjulkaisija

Takaisin Webinaari Q&A – Maaliskuu 2023

Järjestimme torstaina 23.3.2023 Ajankohtaista logistiikasta -webinaarin. Lämmin kiitos kaikille osallistujille.

Kiitos esittämistänne kysymyksistä ennen webinaaria ja sen aikana. Olemme koonneet tälle sivulle kaikki saapuneet kysymykset vastauksineen.

Mikäli kaipaat lisätietoja tai sinulla heräsi kysymys jostain muusta aiheesta, asiantunteva tiimimme on apunasi. Voit halutessasi jättää meille viestin sivun oikeasta reunasta löytyvän Ota yhteyttä -painikkeen kautta. Webinaaritallenteen saat tarvittaessa omalta yhteyshenkilöltäsi.


Meri

Itämeren liikenteen kapasiteettiin vaikutti viime vuonna Venäjän konttiliikennemäärien romahtaminen kansainvälisten pakotteiden vaikutuksesta, minkä takia varustamot joutuivat tasapainottamaan feeder-liikenteen kapasiteettiaan. Suomen konttiliikenteen osalta varustamot ovat kuitenkin pitäneet yllä riittävää kapasiteettia perustuen joko varustamoiden omaan tai kaupalliseen feeder-kapasiteettiin. Varustamot tekevät feeder-liikenteeseen muutoksia tarvittaessa kapasiteetin ja aikataulujen osalta.

Hintakehitys on ollut kaikilla pääliikennesuunnilla laskeva, mutta lasku on tapahtunut eriaikaisesti eri liikennesuunnilla. Kysynnän ennustetaan pysyvän heikkona erityisesti vähittäiskaupan sektorilla alkuvuoden varastoarvojen ollessa korkealla tasolla. Lyhytaikaiset merirahtihinnat ovat jatkaneet laskuaan spot-rahtimarkkinoilla tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoden hintatasoon nähden. Spot rahti-indeksien lasku Kaukoidästä Eurooppaan on kuitenkin pysähtynyt maaliskuussa helmikuun tasolle. Tähän kehitykseen on vaikuttanut erityisesti varustamoiden leikkaukset tarjolla olevaan kapasiteettiin. Hinnat ovat Kaukoidän ja Euroopan välisessä liikenteessä palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Vaikkakin hintataso on alenemassa Euroopan ja Pohjois-Amerikan liikenteessä, on se edelleen korkeampi kuin Kaukoidän ja Euroopan välisessä liikenteessä. Varustamoiden aiemmin tekemät uusien alusten tilausmäärät ovat kuitenkin mittavia ja nyt tätä uutta kapasiteettia on tulossa liikenteeseen. Jos kapasiteetin kasvua ei saada hallittua, voi tämä kehitys johtaa ennennäkemättömään kapasiteetin kasvuun kolmena vuotena (2023-2025) peräkkäin.

Erilaiset rahti-indeksit, jotka mittaavat lyhytaikaista spot-rahtien kehitystä eri liikennesuunnilla, kertovat enemmän tapahtuneista talouden muutoksista kuin ennakoivat tulevaa. Toisaalta indeksien trendit kertovat, miten kysynnän ja tarjonnan väliset muutokset heijastuvat rahtihintoihin.

Kapasiteetin muutokset vaikuttavat laivatilan tarjontaan ja hintatason kehitykseen. Muutokset kapasiteetin tarjontaan voivat olla sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia. Varustamot voivat leikata kapasiteettia lyhytaikaisesti peruuttamalla laivavuoroja tai poistamalla aluksia liikenteestä kysynnän laskiessa, kuten nyt on tapahtunut. Varustamot tekevät pitkäaikaisia muutoksia tilaamalla uusia aluksia. Näin ne ennakoivat tulevaa kysyntää sekä vastaavat viranomaisten tiukentuviin päästömääräyksiin. Varustamot tekivät huipputuloksia, kun kysyntä oli pandemian aikana huipussaan ja tekivät mittavia investointipäätöksiä lisäkapasiteettiin, jolloin oletuksena oli suotuisat talouden näkymät. Nyt tämä uusi kapasiteetti on tulossa markkinoilla ja ensimmäiset niin sanotut MEGA-luokan alukset ovat liikenteessä ja varustamot joutuvat tekemään toimenpiteitä ylikapasiteettitilanteen välttämiseksi. Osin pienempiä aluksia siirretään Kaukoidän ja Euroopan väliseltä reitiltä muille liikennealueille. Talouden muutoksiin vaikuttaa niin sanottujen megatrendien lisäksi myös erilaiset odottamattomat muutokset, jotka voivat äkillisesti ja radikaalisti vaikuttaa talouden muutoksiin. Odottamattomia muutoksia voivat olla esimerkiksi inflaation aleneminen nopeasti vaikuttaen kysynnän elpymiseen sekä sodan kärjistyminen Euroopassa.

Kysynnän ennustetaan pysyvän heikkona erityisesti vähittäiskaupan sektorilla alkuvuoden varastoarvojen ollessa korkealla tasolla. Lyhytaikaiset merirahtihinnat ovat jatkaneet laskuaan spot-rahtimarkkinoilla Kaukoidästä Eurooppaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoden hintatasoon nähden. Indeksien lasku on kuitenkin pysähtynyt maaliskuussa helmikuun tasolle. Tähän kehitykseen on vaikuttanut erityisesti varustamoiden leikkaukset tarjolla olevaan kapasiteettiin. Kiinan tuonnin hintataso sekä Kaukoidän ja Euroopan ns. round-trip -hintataso ovat nyt palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Varustamoiden aiemmin tekemät uusien alusten tilausmäärät ovat mittavia ja nyt tätä uutta kapasiteettia sekä uusia MEGA-luokan, yli 24000 TEU:n, aluksia on tulossa tälle liikennesuunnalle. Jos kapasiteetin kasvua ei saada hallittua ja kysyntä ei kasva, voi tämä kehitys johtaa ennennäkemättömään kapasiteetin kasvuun kolmena vuotena (2023-2025) peräkkäin.

Kaukoidän liikenteessä aikataulujen luotettavuus on parantanut huomattavasti viime vuoteen nähden, satamaruuhkat ovat vähentyneet ja kuljetusajat ovat nopeutuneet. Viime kuukausien aikana tämä hyvä kehitys on kuitenkin pysähtynyt ja emme ole vielä päässeet pandemiaa edeltävälle tasolle.

Tullaukset

ICS2 ei tule voimaan EU-vienneissä ollenkaan, sillä ICS2 koskee EU:n alueelle saapuvien/EU-tuontilähetysten turvatietoilmoituksia. Tämän hetkisen aikataulun mukaan ICS2 tulee merituonnin osalta voimaan maaliskuussa 2024.

ICS2 on lähtenyt toimimaan hyvin, eikä suurempia ongelmia ole tähän mennessä ollut. Moni lentoyhtiö on myös siirtänyt käyttöönoton ajankohtaa myöhemmälle kevääseen, jotta pystyvät varmistamaan omien järjestelmien toimivuuden kesään mennessä. Kuehne+Nagelin järjestelmään on luotu osio, jossa vaadittavat tiedot syötetään lähetyksen avauksen yhteydessä. Mikäli jotain tietoja puuttuu tilausvaiheessa, asiakaspalvelumme on niistä yhteydessä asiakkaisiimme.

Artikkelissa oleva informaatio on asiakkaille tarkoitettua koottua tietoa meidän luotettavaksi katsotuista lähteistä. Emme takaa minkään tässä osiossa olevan tiedon tarkkuutta tai täydellisyyttä, emmekä ota vastuuta luovutettujen tietojen käytöstä aiheutuvista menetyksistä.